Kazanılmış Öğretmenlik Hakkı Bulunan Kamu Personelinin Mağduriyeti Hala Çözülmedi

Kazanılmış Öğretmenlik Hakkı Bulunan Kamu Personelinin Mağduriyeti Giderildikten Sonra 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Uygulanmalıdır!

Kazanılmış Öğretmenlik Hakkı Bulunan Kamu Personelinin Mağduriyeti Hala Çözülmedi

Kazanılmış Öğretmenlik Hakkı Bulunan Kamu Personelinin Mağduriyeti Giderildikten Sonra 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Uygulanmalıdır!

19 Aralık 2015 Cumartesi 12:03
Kazanılmış Öğretmenlik Hakkı Bulunan Kamu Personelinin Mağduriyeti Hala Çözülmedi
Not:Yayınladığımız bu haber sitemize mail yoluyla ulaştırılmış olup, uygun bulunarak yayınlanmıştır.

Öğretmenlik yapma hakları bulunan KAMU PERSONELİNİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle DEVLETTE ÖĞRETMENLİK yapma hakları yok edilmemelidir.

İlgili yönetmeliğin iptali istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış ve hala süren davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir.

İlginçtir ki bu kişileri kendi aralarında bile sıralamayı unutan ve bu kamu çalışanlarına çıkar yol olarak sadece “yeniden KPSS ile İlk Atama” haksız rekabeti yöntemini bırakan MEB’in şu uygulamalarına ve mevcut güncel mevzuata dikkat çekelim:

1) 2015/13 sayılı Genelgede " c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda" denilmekte ve yürürlüktedir. Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar kapalı değildir.

2) "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!..

3) Memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış ve hala da olmayan bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz atanması süreci Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen zorlanmaktadır!.. Zira Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen dershanelerden MEBe geçirilen şu an MEB devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumların alınma sıklığı artmış durumdadır!..

4) Engelli öğretmen adaylarından ise sadece EKPSS puanı istenerek kontenjan ayırma uygulaması da sürmektedir!

5) KPSSsiz milli sporcuların MEB'e öğretmen olarak alımı sürmektedir!..

6) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçiş yapılmaktadır!..

ÖĞRETMENLİK YAPMA HAKKI BULUNAN KAMU PERSONELİ KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

1) Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB'in özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmış hatta hem öğretmenlikte hem de memurlukta adaylığı kaldırılmış kişiler.

ÖSS+ÖYS+LES(ALES)+KPSS+...vs sınavlarından başarıyla çıkmış, Lisans - Tezsiz Yüksek Lisans - Pedagojik Formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş, devlet okullarına ataması yapılmamış ama öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanları içinde memuriyette Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim-Sınavlarının ardından ASİL MEMUR olmuş; memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim-Sınavlarını başarıyla geçip Öğretmenlikte Adaylığı kaldırılmış ÖĞRETMENLER vardır.

2) Kamu personeliyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olabilecek memurlar.

MEZUNİYETTEKİ DİPLOMA UNVANINA GÖRE ATAMA, VERİMLİ İSTİHDAM 

3 yılı aşkın süredir devam eden, maddi-manevi mağduriyete uğratılan kamu çalışanları aslında düz memur, vhki, bilgisayar işletmeni, şef, gümrük memuru, muhafaza memuru, ambar memuru, gişe memuru, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, hizmetli,...vs. değil; kazanılmış kurumlar arası geçiş hakları olması gereken ancak bu geçiş hakları yönetmelik değişikliğiyle ellerinden alınmış öğretmenlerdir.

Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmet sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,...vs memuriyet-kamu görevlisi kadroları çalışma yaşamında olması gereken yerleri değildir. Görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!..

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazanmak zorunda bırakıldığı kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF'nin kamu yönetimi, iktisat, işletme... vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu personelinin kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!                                                        

Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH, GİH, TH, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!

YÖNETMELİKLE ENGELLENEN KAZANILMIŞ HAK, HUKUKİ TUTARSIZLIK, HAKSIZ UYGULAMALAR

06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31.08.2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSSye girerek puan üstünlüğüne göre yeni mezunlar ile aynı havuzdan atanma şartı getirilmiştir.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır.

 Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

MEB, 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanacaklarmış gibi “sadece ve yeniden KPSS” koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!

Burada dershane öğretmenlerinin deneyimlerinden yararlanılması isteği ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki aralarında MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER var!) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!

VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE ZATEN MAAŞ ÖDENEN KAMU PERSONELİNİN BÜTÇEYE YÜK OLMADAN MEB'E MASRAFSIZCA GEÇİRİLMESİ

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması  yine  Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!

MEB, öğretmen ihtiyacını ücretli öğretmen denen 90.000 mevsimlik çalışanla giderme anlayışındayken, devletin zaten maaş ödediği MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurumlar arası - kurum içi ya da eğitim hizmetleri sınıfına öğretmen unvanıyla geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellenmesi akıl-mantık-etik-hukuk dışı bir tutumdur.

KPSS’NİN AMACI ve ÖABT (Özel Alan Bilgisi Testi) HAKSIZ REKABETİ  

Öğretmenlik yapma hakları bulunan bu kişilere tek yol olarak teorikte ilk atama yöntemi bırakılmıştır. Ancak öğretmenliğe geçirilmeyen bu kişileri KPSS ile yerleştirmede sanki kamu personeli kadrolarını kazananlar onlar değilmiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavları'na yeniden sokup MEB devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece genelin içinde yok denecek kadar az "ilk atama olasılığına" bırakmak yanlıştır, zaten haksız rekabet olduğu da çok açıktır!.. Çünkü öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu personeli ile henüz memur olmamış İlk Atamaya tabi kesimler farklı kulvardadır!..

Asıl Mesleği Öğretmenlik Olan Kamu Personeline Kurumlar Arası ve Kurum İçi Geçiş Yolunu Tıkayıp; Onları Memur Olmayan Yeni Mezun İlk Atamacılarla Yeniden KPSS'de Yarıştırmak Haksızlıktır!..

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu gerçeği unutulmamalıdır!..

Çoğunluğu evli-çocuklu bu kişileri 40 yaşlarına yaklaşırken KPSS sanki bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta da olmayan ÖABT' ye sokup 20li yaşlardaki yeni mezunlarla genelin içinde yarıştırmaya çalışmak adil değildir!..

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSde P10 puan türünde 0,15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, daha zor olan P121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır! (Not: İstisnalar dışında genelde p121 puanı 65 olanın p10 puanı zaten 75 civarıdır.)

Son iki yıldır da ÖABTye bağlı P121 ve P10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLECEK YÖNETMELİK ZEDE KAMU PERSONELİNE UYGULANACAK ÇÖZÜM

MEB Öğretmen Açığına Masrafsız Çözüm Olarak 31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği Mağduru Kamu Çalışanlarından İsteyenlerin Kadroları MEB’e Öğretmen Olarak Aktarılmalıdır.

Devletin MEB’e Masrafsızca Geçireceği Elindeki Hazır Gücü Gerçekte Öğretmen Olan Kamu Görevlileridir!.. Verimsiz 90.000 Ücretli Öğretmenliğe Son Verilmelidir!..

MEB, öğretmen açığını maliyeti yüksek ve genelde verimsiz 90000 civarında ücretli öğretmenle gidermeye çalışırken, devletin zaten maaş ödediği bu kişilerin devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurum içi ve kurumlar arası geçişini kendi aralarında sıralamaktan çekinmeden maliyetsizce acilen kendi bünyesine katmayı bilmelidir!..                                                                                                                                      

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması adaleti bozmadan, yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir. Örneğin;  "kurumlar arası ve kurum içi" geçiş sıralamasında aşağıdakilerden herhangi birisi ölçüt olarak uygulanırsa hakkaniyet duygusu zedelenmeyecektir.

1) Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumları'nda geçen SSKlı Öğretmenlik veya Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı

2) Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3) Mezuniyet tarihi önceliği

4) Aslında ilk atamacılar için gerekli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması

Bu kişilerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırma işi asla ilk atamacılar ile karşı karşıya getirilip haksız rekabet içinde, eşit olmayan koşullarda yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da 4000 civarı toplu bir kadro kaydırmasıyla gerekirse mevcut çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, Türk Milli Eğitimi sisteminin bir neferi olarak çoktan hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturularak gönülleri alınmalıdır...

Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış ve Görevdeyken Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli
Son Güncelleme: 19.12.2015 05:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mahmut Tanal'ın TBMM soru önergesi ve Danıştay 4 yıl önce

Mağduriyet detaylıca anlatılmış...Mahkemede dava dosyasında sunulabilecek kadar doğru düzgün bir yazı ve haber...Mahkeme demişken Danıştaydaki davalar 3 yıldır neden hala sonuçlanmıyor?Yaşatılan mağduriyet apaçık ortada!..Bu arada CHP'den İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM'ye verdiği "memuröğretmenler" ile ilgili soru önergesi neden hala cevaplanmadı?

Avatar
Mğdr 4 yıl önce

Magduriyeimizi cok iyi ifade etmissiniz Teşekkürler artik yetkililer kuak ardi etmezler islh

Avatar
G.ARSLAN 4 yıl önce

Teşekkürler KPSSCAFE...Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB devlet okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları "Mezuniyet Tarihi Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak ya eskisi gibi %3lük kontenjanla ya da 4000 civarı toplu bir kadro kaydırmasıyla sağlanmalı, devletin maaş ödediği ancak gerçek meslekleri öğretmenliğe ve devlet okullarında öğrencilerine kavuşturulamayan yönetmelikzede kişilerin 3 yıldan fazla süredir uğratıldığı maddi-manevi mağduriyet artık giderilmelidir!..

Avatar
muzaffer ekinci 4 yıl önce

Artık yeter! Söyleyecek söz bulamıyorum ....

Avatar
filiz 4 yıl önce

31.08.2012 tarihinde çıkarılan yönetmelik magduruyuz bu mağduriyet biran once giderilmeli artık sesimize kulak verin

Avatar
serkan 4 yıl önce

Ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz

Avatar
mağdur 4 yıl önce

bu mağduriyet artık giderilmeli

Avatar
bekir 4 yıl önce

Ömer Dinçer yanına kalamaz senin inşalalh çıkar bi yerden.

Verification: 1ba45668fa4004d3