Anadolu Eğitim Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı İle Görüştü

Anadolu Eğitim Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek eğitime dair sorunları gündeme getirdi ve önemli sorular yanıt buldu.

banner396

Anadolu Eğitim Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı İle Görüştü

Anadolu Eğitim Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek eğitime dair sorunları gündeme getirdi ve önemli sorular yanıt buldu.

07 Kasım 2015 Cumartesi 11:53
Anadolu Eğitim Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı İle Görüştü
 Anadolu Eğitim Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek eğitime dair sorunları gündeme getirdi ve önemli sorular yanıt buldu.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizden Genel Sekreterimiz Adem ÇELİK,Hukuk ve Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat DEGER,Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuba KAAN eğitimcilerin sorun ve taleplerini , sendika olarak önerilerini Milli Eğitim Bakanlığındaki ilgili yetkililer ile görüştüler.

Sendikamızın yaptığı görüşmelerin ana gündem maddelerini ;

1)  İl içi özür mağduriyeti,

2) 2016 Şubat Ayı 30 Bin Öğretmen Ataması ve kontenjanların adil dağıtılması ile bazı branşların mağduriyetlerinin giderilmesi,

3) Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesi ile adaylık sınav ve sonuçları

4)  Müdür ve Başyardımcılarına nöbet görevi karşılığı ek ders ücretlerinin ödenmesi,

5) Sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı girdiği 18 ders saatinin 15 saate düşürülmesi,

6) Hafta Sonu Yetiştirilme kursları ve ücret adaletsizlikleri,

  Oluşturdu.

Ziyaretimiz sırasında bir kez daha gördük ki yaklaşık bir milyon çalışanın istihdam edildiği Milli Eğitim Bakanlığında sorunlar öylesine yığılmış ki tüm bir günümüzü ayırmış olmamıza rağmen eğitim çalışanlarının sorun ve talepleri ile sendikamızın çözüm önerilerinin ancak bir kısmını iletmemiz mümkün olabildi.

2016 Şubat Ayı 30 Bin Öğretmen Ataması

Seçimden önce gerek Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu  gerekse Sayın Milli Eğitim Bakanı  2016 Şubat ayında 30 Bin Öğretmen ataması yapılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşmışlardı. Bu doğrultuda ilgili Bakanlık yetkilileri ile görüşmelerimizde atama yapılacak kadroların dengeli ve adaletli şekilde dağıtılması gerektiğini tekraren ifade ettik. Daha önceki atama dönemlerinde bazı branşların mağduriyet yaşadığını; öğretmen açığı ve atama bekleyen öğretmen sayıları ile atamalara verilen kontenjanların yetersiz olduğunu, bazı branşlarda ise diğer branşlara göre çok daha fazla alımın yapılmasının hem atama bekleyen öğretmenler hem de bizim nezdimizde haksızlık olarak değerlendirildiğini dile getirdik. Atama bekleyen öğretmen sayısının özellikle bazı branşlarda ciddi yığılmalara ulaştığını ve söz konusu branşlara ayrılan kontenjanların öğretmen açığı oranından daha az olmasına bağlı olarak mağduriyet yaşadıklarını, uzun yıllardır atama beklediklerini ve hayatlarını kuramadıklarını belirttik. Bakanlık yetkilileri Şubat ayında yapılacak atamalarda 30 Bin kontenjanın Türkiye genelindeki öğretmen açığı dikkate alınarak ihtiyaç oranlarına uygun ve adaletli bir şekilde dağıtmaya dönük çalışmaların yapıldığını ifade ettiler. Anadolu Eğitim Sendikası olarak Şubat 2016 ve sonraki atama dönemlerinde de kontenjanların adil ve dengeli dağıtılması, mağduriyetlerin giderilmesi konusunun takipçisi olacağımızı vurguladık.

Alan Değişikliği

Çok sayıda öğretmenin alan değişikliği konusunda Bakanlıktan bir adım beklediğini ve yapılacak alan değişikliği konusunda daha önceki hatalara düşülmemesi gerektiğini, yürürlükte bulunan yasa ve mevzuat hükümlerine uygun haklar çerçevesinde yani; asıl alanlarına dönmeye olanak sağlayan ve 2. Üniversiteyi bitirmiş öğretmenlere uygulanacak şekilde yapılması gerekliliğini ifade ettik ve bu konuda daha önce Bakanlığa resmi olarak ilettiğimiz talebimizi yineledik. Yetkililer bu konuda oluşan talebin farkında olduklarını ve durumu değerlendirdiklerini ancak uygulama açısından karar merciinin politika belirleyiciler olduğunu belirttiler. Ayrıca alan değişikliği konusu değerlendirilirken ülke genelinde tüm kadroların doluluk oranının %90’ı aşması, 415 bin atama bekleyen öğretmen varlığı (örneğin 26 bin tarih öğretmeni, 43 bin edebiyat öğretmeni atama beklemekte) gibi önemli noktaları da göz önünde bulundurduklarını ifade ettiler. Bu değerlendirmeler sonucu alan değişikliği konusu önümüzdeki günlerde netleşecek. Bakanlık tarafından her ne kadar olumsuz bir hava olsa da Alan değişikliği hakkının yasal bir hak olduğunu unutmamak gerekir. Yasal sınırları çerçevesinde yapılacak ve atama bekleyen öğretmenleri de mağdur etmeyecek dengeli alan değişikliklerine izin verildiği atama taleplerinin yapılmasında ısrarcıyız.

İl İçi Özür Durumu Mağduriyeti

Sayın Bakanın talimatı doğrultusunda Anayasanın 41. maddesi uyarınca öğretmenlerin aile bütünlüklerinin sağlanması yönünde illere gönderilen genelgenin uygulanmasında iller arası farklılıkların varlığını ve bu durumun ortaya çıkardığı mağduriyetleri belirterek uygulamada birlik ve adalet sağlanması talebimizi dile getirdik. Ayrıca bazı illerimizin bazı öğretmenlerin mağduriyetini gidermesine rağmen bazı öğretmenlerin ise taleplerini beklettiklerini ve bunun haksızlık olduğunu, öğretmenler arasında ayrımcılığın önüne geçilmesini talep ettik.

Atama ve yer değştirmeye ilişkin hukuki çalışmalarda konunun paydaşları olan sendikaların görüşlerinin alınmasının daha etkin ve sağlıklı bir sistem oluşturulması açısından önemini vurguladık. Mevcut atama yer değiştirme sisteminin bölünmüş aileler, zorunlu hizmet bölgesine veya yıllarca aynı okula mahkum olmuş öğretmenler ile kanayan bir yara haline dönüştüğünü, acil ve etkin bir tedavinin gerekliliğini vurguladık.

Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesi ile adaylık sınav ve sonuçları

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan görüşmemiz çerçevesinde daha önce resmi  olarak ilettiğimiz eğitim verilmeden yapılacak bir sınavın geçerli olamayacağı görüşümüzü bir kez daha sözlü olarak ifade ettik. Yasal çerçevede sınav içeriğinin %50 sinin sürekli olarak değişikliğe uğrayan mevzuata ayrılmasının bu konuda hiçbir eğitime tabi tutulmayan aday öğretmenler üzerinde son derece olumsuz ve yıpratıcı bir etki yarattığını, ayrıca böylesi bir uygulama sonucunda 60 puanın altında kalmış bir aday öğretmenin başarısızlığından/yetersizliğinden söz edilemeyeceğini belirttik.

Mevcut haliyle uygulamaya devam edilmesinin hem hukuken hem de vicdanen doğru olmadığını, mağduriyetlerin çözümü konusunda da fayda sağlamayacağı yönündeki görüşümüzü vurguladık. Görüş ve taleplerimizi ilettiğimiz Bakanlık yöneticisi performans değerlendirmesinin yasa gereği olduğunu, ancak aday öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda daha etkin bir model üzerinde çalışıldığını ve eğitim verilmesi gerekliliğini değerlendirilebileceğini ifade edip şubat döneminde atanacak aday öğretmenlerin bu çerçevede eğitime alınacaklarını belirterek konuyla ilgili detayların çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Müdür ve Başyardımcılarına nöbet görevi karşılığı ek ders ücretlerinin ödenmesi,

Bilindiği üzere öğretmenlere ve müdür yardımcılarına yerine getirdikleri nöbet görevleri için Ocak 2016 dan itibaren haftada 2 saat ek ders ödenecek  fakat müdür ve baş yardımcılarına herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecek. Nöbet görevi yasal çerçevede öğretmenin asli görevleri arasında değildir ve Sendikamızın nöbet görevinin yasal dayanağı olmadığı, angarya kapsamında olduğu yönündeki görüş ve davası Danıştay nezdinde devam etmektedir. Anayasal olarak angarya sayılmasına rağmen öğretmenlerimizin mecbur bırakıldığı ve okul türüne göre 6 saatten 12 saate kadar uzayabilen böylesi  bir görev için takdir edilen ücretin de ayrıca ciddiyetten ve hakkaniyetten uzak olduğunu dile getirdik.

Müdür ve baş yardımcılarının nöbet görevleri için ek ders ödenmesi yönündeki talebimize karşılık Bakanlık yetkilileri bu konunun Maliye Bakanlığı iznine tabi olduğu ifadesi umut kırıcı olsa da hak ve adalet çerçevesinde bu konunun da takipçisi olacağımızı belirttik. Nöbet görevinin isteğe bağlı ve hakkaniyet içerisinde bir ücretlendirmeyle düzenlenmesi gereğini vurguladık.

Sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı girdiği 18 ders saatinin 15 saate düşürülmesi,

Bakanlıktaki temaslarımız esnasında sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı girmesi gerektiği ders saatinin 18 saatten 15 saate indirilmesi yönünde herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorduğumuzda çalışmalar dahilinde maliye bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığını öğrendik fakat gözlemlediğimiz kadarıyla seçim vaadlerinin maliyeye getirdiği ek yük dolayısıyla bu konunun olumlu yönde sonuçlanamayacağı kanısına vardık. Ne olursa olsun bu şekildeki adaletsizliğin bir an evvel başka konular ile bağdaştırılmadan çözülmesi gerekiyor.

Hafta Sonu Yetiştirilme kursları ve ücret adaletsizlikleri,

Yetiştirme kurslarına ödenen ve diğer kurs ve yüz yüze eğitim karşılığında ödenen ücretler arasındaki farklılığın giderilmesi yönündeki talebimizi dile getirdik. Bu durumun eşitlik ilkesine uygun olmadığını ifade ettik. Bu konu için kanun değişikliğinin gerekliliği söylendi. Yani bu durumda sorunun çözümü kanun koyuculara kalıyor ki ortadaki adaletsizliğin giderilmesi yönünde  elini taşın altına koyması gerekenlerin daha fazla geç kalmamaları gerekir.

Eğitimcilerin çözüm bekleyen sorunlarının çokluğunun elbet farkındayız ve takipçisiyiz. Bir gün süreyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çerçevesinde dile getirebildiklerimizi sizlerle paylaşıyor olmaktan ayrıca mutluyuz. Kurulduğumuz günden bu yana hak arama yolunda gururla yürüttüğümüz mücadelemiz ve temaslarımız  aynı azim ve kararlılıkla sürecektir.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.11.2015 11:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394