TÜBİTAK UME Proje Personeli Alacak

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü çeşitli alanlarda belirli süreli proje personelleri alacak.

banner396

TÜBİTAK UME Proje Personeli Alacak

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü çeşitli alanlarda belirli süreli proje personelleri alacak.

11 Mayıs 2015 Pazartesi 10:18
TÜBİTAK UME Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.UME. 2015-1

1)  İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Referans  Kodu:  UME.G2AL1-01/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Akışkanlar metrolojisi alanında deney, test, kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda Akışkanlar metrolojisi alanında Kurumu temsil etmek ve AR-GE projelerinin yürütülmesi konularında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2. Referans  Kodu:  UME.G2AK1-02/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Yurtiçinde Türkiye Gravite Veri Altyapısı ve Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu projesinde görevlendirilecek ve proje süresince ayrıca Akustik Laboratuvarına gelen talepler doğrultusunda kalibrasyon/deney ölçümlerinin yapılması, kalite faaliyetlerinin sürdürülmesi, laboratuvar projelerine destek verilmesi, laboratuvar genel faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.3. Referans  Kodu:  UME.G1MM1-03/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Medikal Metroloji  Laboratuvarına  gelen  talepler  doğrultusunda kalibrasyon/deney ölçümlerinin yapılması, kalite faaliyetlerinin sürdürülmesi, laboratuvar projelerine destek verilmesi ve laboratuvar genel faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.4. Referans  Kodu:   UME.G2VK1-04/   AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Vakum metrolojisi alanındaki projelerde ve laboratuvar mevcut çalışma alanlarında tasarım, montaj, yazılım, kalibrasyon, test hizmetlerinin yürütülmesi, laboratuvarda kullanılmakta  olan  sistem  ve  cihazların  bakımı  konularında  görev  almak  üzere, vakum metrolojisi ve teknolojisi alanında kendisini geliştirmeye açık olan AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
1.5. Referans   Kodu:   UME.G2BA1-05/   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Basınç metrolojisi alanında deney, kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda Kurumu temsil etmek üzere görev alınması ve Ar-Ge projelerinin yürütülmesi konularında görev yapmak üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.6. Referans   Kodu:   UME.G1AB1-06/   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Linux sunucularının  bakımı  ve  yönetimi,  network  üzerinde  optimizasyon,  tuning  ve güvenlik prosedürlerinin uygulanması, oluşacak yeni ihtiyaçlara uygun çözümlerin araştırılması konularında çalışacak ve bu kapsamda oluşacak yeni projelerde IT Güvenlik Uzmanı ve Sistem Yöneticisi olarak görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.7. Referans  Kodu:  UME.G1AB2-07/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Kurumsal veritabanı ve veri ambarı üzerinde modelleme ve raporlama için geliştirmelerin yapılması, iş süreçlerinin elektronik ortama aktarılması konularında çalışacak ve bu kapsamda oluşacak yeni projelerde İş Zekası, Raporlama ve İş Akışı Geliştirme Uzmanı olarak görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.8. Referans  Kodu:  UME.G1AB3-08/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Projeler kapsamında gerçekleştirilecek cihaz yapımlarında elektronik sistem tasarımlarını yapıp prototiplerini oluşturma konusunda görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.9. Referans   Kodu:   UME.G1AB4-09/   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Kontrol projelerinde sistem tasarımlarını yapıp, PLC ve arayüz yazılımlarını hazırlama ve devreye alma konusunda görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.10. Referans     Kodu:     UME.G1EM1-10/     AR-GE     Personeli     (Araştırmacı): Yürütülmekte olan projelerde EMC Testleri çalışmalarında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
1.11. Referans Kodu: UME.G2KU1-11/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Ulusal ve uluslararası projelerde AR-GE ve cihaz geliştirme ile laboratuvar faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.12. Referans  Kodu:  UME.G3OK1-12/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Organik Kimya Laboratuvarında, Organik Analitik Kimya, Organik Sentez, Polimer Kimyası konularında   görev   yapmak   üzere   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı)   istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.13. Referans  Kodu:  UME.G3OK2-13/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Organik Kimya Laboratuvarında, Organik Analitik Kimya, Organik Sentez, Polimer Kimyası konularında   görev   yapmak   üzere   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı)   istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.14. Referans  Kodu:  UME.G1ZF1-14/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Zaman Frekans ve Dalga Boyu Laboratuvarının mevcut projelerinde gerekli iş gücünün sağlanması konusunda görev yapacak AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.15. Referans  Kodu:  UME.G1ZF2-15/  AR-GE  Personeli  (Araştırmacı):  Zaman Frekans ve Dalga Boyu Laboratuvarının mevcut projelerinde gerekli iş gücünün sağlanması  ve  atomik  saat  ve  frekans  standartlarının  geliştirilmesi  ve uygulamalarına yönelik yeni proje konularında görev yapacak AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.16. Referans   Kodu:   UME.G3GA1-16/   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Gaz analizlerine yönelik gaz kromatografi, gaz kromatografi/kütle spektrometri, spektrometre (FTIR, CRDS, vb.) ve gaz analizörleri cihazlarını kullanarak kimyasal ölçümler yapmak, kimyasal metroloji alanında yürütülen projelerde görev almak, gaz karışımları  hazırlama  ve  sertifikalandırma  çalışmalarında  görevlendirilmek  üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
1.17. Referans Kodu: UME.G2BO1-17/ AR-GE Personeli (Araştırmacı): Boyutsal metrolojisi alanında mevcut laboratuvar çalışmalarında ve projelerinde görev alacak, laboratuvar stratejik planlarında belirtilen ve yeni projelerin geliştirilmesi, başvuru süreçleri ve gerçekleştirilmesinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.18. Referans   Kodu:   UME.G2KV1-18/   AR-GE   Personeli   (Araştırmacı):   Tork metrolojisi  alanında  deney,  test,  kalibrasyon,  eğitim,  danışmanlık,  kalite faaliyetlerinin yürütülmesi, ve laboratuvar projelerine destek verilmesi amacı ile laboratuvar genel faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.19. Referans  Kodu:  UME.G1MM2-19/  AR-GE  Personeli  (Teknisyen):  Medikal metroloji  laboratuvarına  gelen  talepler  doğrultusunda kalibrasyon/deney ölçümlerinin yapılması, kalite faaliyetlerinin sürdürülmesi, laboratuvar projelerine destek verilmesi ve laboratuvar genel faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.20. Referans Kodu: UME.G3BA1-20/ AR-GE Personeli (Teknisyen): Biyoanaliz Laboratuvarında laboratuvarın genel düzeni, kalite gereklilikleri ve envanterinden sorumlu, mevcut ve planlanan projelerde gerekli çalışmaları yapmak üzere AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.21. Referans  Kodu:  UME.G1MD1-21/  AR-GE  Personeli  (Teknisyen):  RF  ve Mikrodalga kalibrasyonları proje çalışmalarında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.22. Referans  Kodu:  UME.G3OK3-22/  AR-GE  Personeli  (Teknisyen):  Ulusal Marker ve OPET Marker Çağrı Merkezinde görev yapacak AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.23. Referans  Kodu:  UME.G1AB5-23/  AR-GE  Personeli  (Teknisyen):  Bilgisayar donanımı, işletim sistemi ve ofis uygulamaları konularında kullanıcı desteği verecek, kurulum-bakım-onarım işlerini yapacak, yazıcı ve çevre birimleri desteği verme konusunda görev yapacak AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
 
1.24. Referans  Kodu:  UME.G3RM1-24/  AR-GE  Personeli  (Teknisyen):  Malzeme işleme  (kuruma,  öğütme,  eleme,  homojenizasyon,  şişeleme,  depolama) süreçlerinde çalışacak ve gerçekleştirilen faaliyetleri zamanında raporlayarak, malzeme işleme ekipmanlarının verimli ve düzenli çalışmasını sağlayacak, bakım ve onarım  ihtiyaçlarını  teknik  bölüm  ile  koordineli  olarak  giderebilecek,  tamirat  ve bakım konusunda görev yapacak AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.25. Referans Kodu: UME.G1ZF3-25/ AR-GE Personeli (Teknisyen): Atomik saat ve frekans standartlarının geliştirilmesi ve uygulamalarına yönelik yeni proje çalışmalarında görev yapacak AR-GE Personeli (Teknisyen) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ2)  ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1. Referans Kodu: UME.G2AL1-01/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim   Kurumlarının   en   az   dört   yıllık   lisans   eğitimi   veren makine mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

b) Tercihen     yükseköğretim     kurumlarının     akışkanlar     mekaniği     konusundaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c) Akışkanlar  mekaniği  alanında  teorik  ve  deneysel  çalışmalarda  deneyim  sahibi olmak,

d) Debi ölçümü ve test metotları konusunda tecrübeli olmak,

e) En az bir CAD programı kullanımında tecrübeli olmak,

f)  CFX ve FLUENT gibi CFD yazılımları konusunda deneyimli olmak,

g) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

h) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.2. Referans Kodu: UME.G2AK1-02/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri, fizik, fizik mühendisliği veya mekatronik mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Tercihen yükseköğretim kurumlarının metroloji konusundaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c) Autocad, solidworks vb programlarda teknik resim ve tasarım yapabilmek,

d) MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak,

e) Elektronik devre elemanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)  Temel  ölçüm  cihazlarının  (avometre,  osiloskop,  analizör,  transdüser)  çalışma prensiplerini bilmek, kullanabilmek,
 
g) Uygulamalı fizik, labview, matlab gibi konularda tecrübeli ve bilgi sahibi olmak,

h) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

i)  Askerliğini  tamamlamış  veya  tecilli  olmak,  askerliğini  tamamlamış  olmak  tercih
sebebidir (erkek adaylar için).


2.3. Referans Kodu: UME.G1MM1-03/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme mühendislikleri, biyomedikal mühendislikleri, fizik, fizik mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Tercihen  yükseköğretim  kurumlarının  medikal  cihazlar/teknolojiler  konusundaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c) Autocad, solidworks vb programlarda teknik resim ve tasarım yapabilmek,

d) MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak,

e) Elektronik devre elemanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)  Temel  ölçüm  cihazlarının  (avometre,  osiloskop,  analizör,  transdüser)  çalışma prensiplerini bilmek, kullanabilmek,

g) Medikal  cihazlar,  uygulamalı  fizik,  devre  tasarımı,  gömülü  sistemler,  Labview, matlab gibi konularda tecrübeli ve bilgi sahibi olmak,

h) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için), i)  Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.4. Referans Kodu: UME.G2VK1-04/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  fizik,  fizik mühendisliği, makine mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) LabVIEW programlamada tecrübeli olmak, Visual Basic veya Visual C# programlama dillerine hakim olmak,

c) AutoCAD ve Solidworks vb. çizim programlarını etkin olarak kullanabilmek,

d) MS  Office  programlarını  çok  iyi  derecede  kullanmak,  Elektronik  bilgisine  sahip olmak,

e) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

f)  Özellikle belirtilen yazılım konularında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.5. Referans Kodu: UME.G2BA1-05/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren fizik bölümü ya da makine mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Basınç metrolojisi alanında teorik ve deneysel çalışmalarda deneyim sahibi olmak,

c) MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak,

d) Tercihen Labview ya da benzeri programlama dillerinde çalışmış olmak,
 
e) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için), f)  Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.6. Referans Kodu: UME.G1AB1-06/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim  kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  bilgisayar, elektronik ve haberleşme veya sistem mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b) Unix ve Linux işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

c) Network alt yapı sistemleri alanında tecrübe sahibi olmak,

d) Checkpoint Firewall ürününü iyi derecede uygulama ve yapılandırmada bilgi sahibi olmak,

e) Network  güvenliği,  penetrasyon  ve  izleme  konularında  bilgi  ve  tecrübeye  sahip olmak,

f)  VMWare ESX sunucu, Vsphere hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Teknoloji ve yenilikleri takip eden, araştırmacı, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak,

h) Ar-Ge  çalışmalarında  ekip  çalışmasına  yatkın,  araştırma  yapıp,  dokümantasyon hazırlayabilecek, yaratıcı, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,

i)  Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),

j)  Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.7. Referans Kodu: UME.G1AB2-07/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim  kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  bilgisayar, elektronik, matematik veya yazılım mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b) Veritabanı  tasarımı,  SQL  sorgu  optimizasyonu  ve  veritabanı  yönetimi  araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Veri Ambarı, İş Zekası, Raporlama, ETL  aracı hakkında  tecrübeli ve İş Zekası/Veri Ambarı projelerinde rol almış olmak,

d) Oracle veritabanıyla çalışmış, PL/SQL ve SQL bilgisi sahibi olmak,

e) Profesyonel raporları geliştirme konusunda deneyimli olmak,

f)  Tercihen Asp.net ve C# yazılım dillerine hakim olmak,

g) Tercihen eBA İş Akışı Yönetimi Sistemi üzerinde çözüm geliştirme deneyimine sahip
olmak,

h) Ar-Ge  çalışmalarında  ekip  çalışmasına  yatkın,  araştırma  yapıp,  dokümantasyon hazırlayabilecek, yaratıcı, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,

i)  Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

j)  Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 
2.8. Referans Kodu: UME.G1AB3-08/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b) Gömülü sistemler konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Gömülü sistemler için Linux işletim sisteminde programlama yapabilmek,

d) Mikroişlemci sistem tasarımı yapabilmek,

e) C ve Labview programlama dilerine hakim olmak,

f)  Ar-Ge  çalışmalarında  ekip  çalışmasına  yatkın,  araştırma  yapıp,  dokümantasyon hazırlayabilecek, yaratıcı, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,

g) Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için), h) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.9. Referans Kodu: UME.G1AB4-09/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim  kurumlarının  en  az  lisans  eğitimi  veren  kontrol  ve  otomasyon, elektronik, bilgisayar veya mekatronik mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b) Endüstriyel otomasyon (PLC,HMI vs.) sistemleri (yazılım,devreye alma) ve Motion Control programlama konularında deneyim sahibi olmak,

c) C# yazılım diline hakim olmak,

d) Beckhoff ürünleriyle çalışmış olmak,

e) Ar-Ge  çalışmalarında  ekip  çalışmasına  yatkın,  araştırma  yapıp,  dokümantasyon hazırlayabilecek, yaratıcı, analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı olmak,

f)  Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için),

g) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.10. Referans Kodu: UME.G1EM1-10/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b) Elektromanyetik Alanlar, Anten, EMC bilgisine sahip olmak,

c) EMC test tecrübesine sahip olmak,

d) Tercihen  iyi  seviyede  bilgisayar  programlama  bilmek  (C++,  Visual  Basic  veya benzeri programlama dillerinden en az biri),

e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

f)  Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g) Esnek ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

h) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 
2.11. Referans Kodu: UME.G2KU1-11/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren makine mühendisliği, fizik mühendisliği veya fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Solid Works,  Auto  Cad  vb. de çizim, tasarım yapabilen, imalat bilgisine sahip, kuantum fiziği ve uygulamalı fizik konusunda bilgi birikimine sahip olmak,

c) C veya Labview programlama dillerine hakim olmak,

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.12. Referans Kodu: UME.G3OK1-12/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren kimya mühendisliği veya gıda mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Yükseköğretim  Kurumlarının  kimya  mühendisliği  veya  gıda  mühendisliği  eğitimi veren  bölümlerinin  birinde  veya  bu  bölümlere  denkliği  yetkili  makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,

c) PBDE, PBB analizleri alanında bilgi sahibi olmak,

d) Gıdalarda organik klorlu pestissit tayini konusunda deneyimli olmak,

e) Enstrümental   analiz   yöntemleri  (GC,   GC-MS,   UV  spektroskopisi   konusunda deneyimli olmak,

f) Ekstraksiyon (PSE, katı faz ekstraksiyonu) ve aroma, katkı maddeleri konusunda deneyimli olmak,

g) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için), h) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.13. Referans Kodu: UME.G3OK2-13/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim Kurumlarının lisans eğitimi veren kimya bölümünü bitirmiş olmak,

b) Yükseköğretim  Kurumlarının  kimya  eğitimi  veren  bölümlerinin  birinde  veya  bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c) Enstrümental analiz yöntemleri (NMR, DSC, GPC, UV, FT-IR, X-Ray scattering, floresans spektroskopisi alanında bilgi sahibi olmak,

d) Polimer  ağyapılarının  ve/veya  organik  moleküllerin  sentezi  ve  karakterizasyonu konusunda deneyimli olmak,

e) Polimerik jellerin (organojeller, hidrojeller)sentezi ve karakterizasyonu konusunda deneyimli olmak,

f) Organik floresans probların dizaynı, iletken polimerler, organik materyal kimyası (tiyofen vb. elektronik ve optoelektronik materyallerin sentezleri), güneş pili uygulamaları konusunda deneyimli olmak,

g) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için), h) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 
2.14. Referans Kodu: UME.G1ZF1-14/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği fizik, fizik mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Tercihen yükseköğretim kurumlarının elektronik devre tasarımı ve üretimi / lazer spektroskopisi, atom-lazer-mikrodalga etkileşimi, lazer frekans kilitlenmesi, atımlı lazerler konularındaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak ve bu konularda deneyimli olmak,

c) RF devre tasarımı ve üretimi konularında çalışmış olmak,

d) Kısa atımlı lazerler konusunda deneyimli olmak,

e) Lazer  spektroskopisi,  lazer  frekans  kilitlenmesi,  fs  fiber  lazerler,  lazer  atom mikrodalga rezonans etkileşimi konularında ve opto elektronik cihaz ve sistemlerle çalışmada tecrübe sahibi olmak,

f)  Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.15. Referans Kodu: UME.G1ZF2-15/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)  Tercihen yükseköğretim kurumlarının Kısa Atımlı Lazerler, RF Devre Tasarımı ve Üretimi konularındaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,

c)  RF devre tasarımı ve üretimi konularında çalışmış olmak,

d)  Kısa atımlı lazerler konusunda deneyimli olmak,

e)  Lazer  spektroskopisi,  lazer  frekans  kilitlenmesi,  fs  fiber  lazerler,  lazer  atom mikrodalga rezonans etkileşimi konularında ve opto elektronik cihaz ve sistemlerle çalışmada tecrübe sahibi olmak,

f)   Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g)  Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.16. Referans Kodu: UME.G3GA1-16/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim Kurumlarının lisans eğitimi veren kimya bölümünü bitirmiş olmak,

b) Yükseköğretim   Kurumlarının   kimya   veya   kimya   mühendisliği   eğitimi   veren bölümlerinin birinde veya bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c) Tercihen gaz analizleri alanında uzmanlaşmış ve analitik metot geliştirme, metodun geçerli kılınması konularında deneyimli olmak,

d) Tercihen  gravimetrik  yöntemle  gaz  karışımları  hazırlama  konusunda  deneyimli
olmak,
 
e) Kromatografik   veya   spektroskopik   yöntemleri   bilen   ve   aynı   zamanda   gaz analizlerine yönelik GC, GC-MS, FTIR, CRDS, gaz analizör, vb. cihazları kullanma konusunda tecrübeli olmak,

f)  Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.17. Referans Kodu: UME.G2BO1-17/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimi veren makine veya mekatronik mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b) AutoCad, Solid Works vb. cizim programlarına hakim ve tasarım yapmaya yatkın olmak,

c) Visual C, Labwiev, Visual Basic Matlab bilen ve en az bir yazılım diline hakim, programlamaya yatkın olmak,

d) MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilmek,

e) Tercihen 2. dil Almanca bilgisine sahip olmak,

f)  Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.18. Referans Kodu: UME.G2KV1-18/ AR-GE Personeli (Araştırmacı):

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren makine veya mekatronik mühendisliklerinden birini bitirmiş olmak,

b) Tercihen  yükseköğretim  kurumlarının  makine  dinamiği  ve  kontrol  konusundaki bölümlerinden birinde veya bu konularda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

c) Solid Works, Auto Cad gibi herhangi bir teknik resim ve tasarım programına hâkim olmak,

d) ANSYS programını kullanabilmek,

e) Askerliğini  tamamlamış  veya  tecilli  olmak,  askerliğini  tamamlamış  olmak  tercih sebebidir (erkek adaylar için),

f)  Esnek ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek,

g) Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

h) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.19. Referans Kodu: UME.G1MM2-19/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  önlisans  eğitimi  veren  elektrik/elektronik  bölümünü bitirmiş olmak,

b) MS Office programlarını çok iyi derecede kullanmak,

c) Teknik resim ve tasarım yapabilmek, (Autocad, solidworks vb),

d) Elektronik devre elemanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 
e) Temel  ölçüm  cihazlarının  (avometre,  osiloskop,  analizör,  transdüser)  çalışma prensiplerini bilmek, kullanabilmek,

f)  Tercihen medikal cihazlar konusunda tecrübeli ve bilgi sahibi olmak,

g) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

h) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.20. Referans Kodu: UME.G3BA1-20/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a) Yükseköğretim   Kurumlarının   önlisans   eğitimi   veren   kimya,   kimya   teknolojisi (biyokimya) veya tıbbi laboratuvar teknikleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Moleküler biyoloji teknikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Kalite sistemi konusunda bilgili olmak ve kalite dökümanlarına hakim olmak,

d) Kimyasal envanter takibi ve raporlama konusunda deneyimli olmak,

e) Grup çalışmasına yatkın olmak,

f)  Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

g) Mesai saatleri dışında çalışmaya uygun olmak,

h) MS Word ve Excel kullanabilmek,

i)  Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.21. Referans Kodu: UME.G1MD1-21/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a) Yükseköğretim   Kurumlarının   önlisans   eğitimi   veren   Elektronik,   Endüstriyel Elektronik, Elektronik teknolojisi, Elektronik haberleşme teknolojisi, Elektronik ve otomasyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Tercihen mikrodalga bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

c) Tercihen Lab View veya Matlab bilgisine sahip olmak,

d) Askerliğini  tamamlamış  veya  tecilli  olmak,  askerliğini  tamamlamış  olmak  tercih sebebidir (erkek adaylar için),

e) Esnek ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek,

a) Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

b) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.22. Referans Kodu: UME.G3OK3-22/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans eğitimi veren kimya bölümünü bitirmiş olmak,

b) Enstrümental  analiz  yöntemleri  (GC,  GC/MS,  HPLC,  LC,  LC/MS)  konusunda deneyimli olmak,

c) Grup çalışmasına yatkın olmak,

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e) Çağrı merkezinde çalışma deneyimi olmak,

f)  Mesaiye kalma ve vardiyalı çalışma sorunu olmamak,

g) MS Office Word, Excel kullanabilmek,
 
h) Raporlama ve yazışma tecrübesine sahip olmak,

i)  Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2.23. Referans Kodu: UME.G1AB5-23/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en az  önlisans  eğitimi veren bilgisayar, elektrik- elektronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) MS Windows işletim sistemleri, ofis uygulamaları, yazıcı kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konularında deneyimi olmak,

c) Donanım, Network ve Active Directory bilgisi olmak,

d) Analitik düşünme becerisi olmak, planlama ve sorun çözmeye yatkın olmak,

e) Desktop Support/Help Desk konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,

f)  Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

2.24. Referans Kodu: UME.G3RM1-24/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  önlisans  eğitimi  veren  kimya,  biyoloji,  gıda teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) İyi laboratuvar (GLP) ve iyi üretim (GMP) uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Analitik düşünce yeteneğine ve problemleri analiz ederek çözüm üretme kabiliyetine sahip olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak,

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


2.25. Referans Kodu: UME.G1ZF3-25/ AR-GE Personeli (Teknisyen):

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans eğitimi veren Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik ve Haberleşme bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Devre tasarımı ve üretimi konularında çalışmış olmak,

c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

d) Konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.


3)  ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

c) Taksirli  suçlar,  kısa  süreli  hapis  cezasına  seçenek  yaptırımlara  çevrilmiş  suçlar  ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,
 
d) Son  başvuru  tarihi  itibariyle  UME.G2BO1-17,  UME.G1AB1-06,  UME.G1AB2-07, UME.G1AB3-08, UME.G1AB4-09 Referans Kodlu pozisyonlar için 30 yaşından, diğer referans kodları için 40 yaşından gün almamış olmak (UME.G2BA1-05 referans kodu için yaş şartı aranmamaktadır),

e) AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

   Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması+ 10.000/ Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması>= 3,20

   Alanında yüksek  lisans yapmış adaylar için  Ağırlıklı  Mezuniyet  Ortalaması  Lisans   Mezuniyet   Ortalamasının   %80   ile   Yüksek   Lisans    Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

   Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.


f)  AR-GE Personeli (Teknisyen) alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

   Ağırlıklı Önlisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,80 olmak, (100’lük sistemde mezun olanların notları Yükseköğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır),


h) İngilizce  yeterliliğini  aşağıdaki  sınavlardan  birinden  alınan  puanla  kanıtlamış  olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)*,

 

Sınav Türü

KPDS

UDS YDS

 

TOEFL IBT

 

IELTS

 

TOEFL CBT

 

TOEFL PBT

 

FCE

 

CAE

 

CPE

UME.G2AL1-01

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G2AK1-02

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G1MM1-03

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G2VK1-04

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G2BA1-05

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G1AB1-06

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G1AB2-07

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G1AB3-08

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G1AB4-09

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G1EM1-10

70

68

6,5

190

520

B

C

C


UME.G2KU1-11

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G3OK1-12

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G3OK2-13

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G1ZF1-14

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G1ZF2-15

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G3GA1-16

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G2BO1-17

70

68

6,5

190

520

B

C

C

UME.G2KV1-18

70

68

6,5

190

520

B

C

C


*Ar-Ge teknisyenleri için İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS : International English Language Testing System
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, Inkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.


4)  BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç  15 Haziran 2015 Pazartesi günü  saat  17: 00’ ye  kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

o   İş Başvuru Formu

o   Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),
 
o   Önlisans/Lisans (ve varsa lisans üstü) transkript belgesi

o   Yabancı Dil Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

o   Özgeçmiş

o   İlan Edilen Alanla İlgili Tecrübesine Ait Belge (SGK Dokümanı ve Hizmet Belgesi)

o   ÖSYM - ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı, Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonlarına başvuru yapan adaylar hariç)
 
o   ÖSYM - ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı, Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonlarına başvuru yapan adaylar hariç)


c) Adaylar www.ume.tubitak.gov.tr adresinden başvurularını yapacak  olup talep edilen belgeler sisteme yüklenecektir. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

d) İş başvuru formuna referans kodu yazılması zorunludur. Referans kodu olmayan, eksik bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

e) Değerlendirmeye alınan adaylar arasında yapılan sıralama sonucunda; şartları sağlayan
adaylarla adayın bildirdiği e-posta adresi ile iletişime geçilecektir.

f)  Başvuruların   incelenmesi   sonucunda   istenilen   belgeleri   eksiksiz   ve   uygun   olan adaylardan  her  bir  AR-G E   Personeli   ( Ar aşt ır m acı)   referans  kodlu  pozisyon  için  “3) Adaylarda  Aranacak  Genel  Koşullar”  bölümünün  (e)  maddesine  göre,  en   yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının  5  (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

g) Başvuruların   incelenmesi   sonucunda   istenilen   belgeleri   eksiksiz   ve   uygun   olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda  Aranacak  Genel  Koşullar”  bölümünün  (f)  maddesine  göre,  en  yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

h) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (g) ve (h) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

i) Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.


İletişim bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
Gebze Yerleşkesi P.K-54  41470 Gebze - KOCAELİ

E-Posta: ume.insankaynaklari@tubitak.gov.tr
Telefon: 0262 679 50 00-2510


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.05.2015 10:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394