TÜBİTAK Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarına personel alınacak. Başvurular 27 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek.

banner396

TÜBİTAK Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarına personel alınacak. Başvurular 27 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek.

07 Ağustos 2015 Cuma 19:52
992 Okunma
TÜBİTAK Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK BUTAL BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI

İlan No: TBTK.BUTAL.2015-01

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: 2015BUTAL01 / AR-GE Personeli

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; malzeme-tekstil konularında test ve analiz çalışmalarını yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Bursa

1.2.Referans Kodu: 2015BUTAL02 / AR-GE Personeli


TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; kimya ve çevre konularında test ve analiz çalışmalarını yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Bursa

1.3.Referans Kodu: 2015BUTAL03 / AR-GE Personeli

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; gıda konularında test ve analiz çalışmalarını yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Bursa

1.4.Referans Kodu: 2015BUTAL04 / AR-GE Personeli

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; bilişim güvenliği ve internet teknolojilerini konularında görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Bursa

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1.Referans Kodu: 2015BUTAL01 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Tekstil Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Tercih edilen nitelikler;

Lif, iplik, kumaş, deri ve kumaş performans test/analizlerinde tecrübe sahibi olmak,

Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) programları ve Office Uygulamalarında tecrübe sahibi olmak.

2.2.Referans Kodu: 2015BUTAL02 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği, Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Tercih edilen nitelikler;

Su, atık su ve atık analizlerinde tecrübe sahibi olmak,

Zorlu fiziksel şartlar altında sahadan numune alma işlerini yürütebilmek,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Su - Atıksu / Atıkyağ / Toprak numune alma belgesine sahip olmak,

Gaz Kromatografisi (GC), Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometre (GC - MS), İyon Kromatografisi(IC) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP - MS) analizlerinde tecrübe sahibi olmak,

Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) programları ve Office Uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,

Seyahat engeli bulunmamak.

2.3.Referans Kodu: 2015BUTAL03 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Gıda Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

b)Tercih edilen nitelikler;

Gıda analizlerinde tecrübe sahibi olmak,

Sıvı Kromotografisi (HPLC), Ultra Performans Sıvı Kromotografisi (UPLC), Sıvı Kromotografisi Kütle Spektrofotometresi (LC-MS), Gaz Kromatografisi (GC), Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC - MS), İyon Kromatografisi (IC), İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP - MS), İndükleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi (ICP-OES) ve Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS) analizlerinde tecrübe sahibi olmak,

Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) programları ve Office Uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,

2.4.Referans Kodu: 2015BUTAL04 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b)Tercih Edilen Nitelikler;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Standartları (ISO 27000 serisi standartlar) konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmak,

ISO 27001 " Bilgi Güvenliği Yönetimi" eğitim sertifikasına sahip olmak,

Güvenlik duvarı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Saldırı önleme / tespit sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Güvenlik açıklık testleri ağ/sistem güvenlik testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Ağ yönetimi, web ve e-posta sunucu sistemleri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Linux sunucuların yönetimi, Microsoft server 2008-2013 yönetimi ve Active Directory Domain kurulumu, yönetimi ve versiyon yükseltmeleri konularında bilgi sahibi olmak.

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış olmak.

b)Askerlikle ilişiği olmamak (erkek adaylar için).

c)Son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunları için 30, yüksek lisans mezunları için 33, doktora mezunları için 35 yaşından gün almamış olmak.

d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

e)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

f)Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir. )

g)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.)

h)Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim - öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

i)İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

2015BUTAL01

2015BUTAL02

2015BUTAL03

2015BUTAL04

65

61

6,0

173

500

B

C

CKamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

4)BAŞVURU SÜRECİ

a)Başvuru için istenen belgelerin en geç 27/08/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar BUTAL Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b)Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c)Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü),(Eğitimlerini yurtdışında tamamlayanlar için denklik belgesi),

Lisans Transkript belgesi (ve varsa üstü),

Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi veya hizmet dökümü,

İş Başvuru Formu (www.butal.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir).

d)Başvurularda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. "Referans Kodu" olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; Şartları uyan adaylarla iletişime geçilecektir.

f)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

g)Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Adres:Gaziakdemir Mah. Merinos Cad.

No:11 16190 Osmangazi BURSA Tel:0224 233 94 40 - 222

E-Posta:butal@tubitak.gov.tr
>>2016 KPSS'YE GİRECEK ORTAÖĞRETİM ADAYLARI DİKKAT!!!

Son Güncelleme: 07.08.2015 19:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394