TÜBİTAK BİLGEM Proje Personeli Alacak

TÜBİTAK, Bilişim Teknolojileri Enstitüsüne alınacak proje personeli sınavı başvuruları 13 Temmuz 2015 tarihinde sona erecek.

banner396

TÜBİTAK BİLGEM Proje Personeli Alacak

TÜBİTAK, Bilişim Teknolojileri Enstitüsüne alınacak proje personeli sınavı başvuruları 13 Temmuz 2015 tarihinde sona erecek.

29 Haziran 2015 Pazartesi 17:09
1443 Okunma
TÜBİTAK BİLGEM Proje Personeli Alacak

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1

1)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.1/ AR-GE Personeli


İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde; Donanım Tasarım Mühendisi olarak, RF ve  Mikrodalga  Sistemleri  Tasarımı,  Anten  ve Elektromanyetik  Sistem  Tasarımı,  Analog  ve Sayısal Elektronik Donanım Tasarımı işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.


İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 13

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak.

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği


b) Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

AWR, ADS, CST, HFSS veya benzeri simülasyon araçlarını kullanmaya yetkin olmak,

Analog ve sayısal devre tasarımı yapabilmek,

RF / mikrodalga alanlarında çalışmış olmak, test ve ölçü aletlerini yetkin kullanıyor olmak,

PCB çizim programlarından en az birini kullanabilmek.
 
2)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.2 / AR-GE Personeli


İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim   Teknolojileri   Enstitüsünde   yürütülen   projelerde;   Elektronik   ve   Kontrol   Tasarım Mühendisi olarak, Elektronik Kontrol, Analog ve Sayısal Elektronik Devre Tasarımı, Gömülü Yazılım Tasarımı işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ


Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak.

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği


b)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

Analog ve sayısal devre tasarımı konusunda tecrübeli veya kendini geliştirmeye istekli olmak,

Altium Designer veya PCB tasarım programlarını kullanabilmek,

Çok katlı PCB tasarımı ve üretimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Elektronik komponentlerin araştırılmasını, seçilmesini ve şematik tasarımını gerçekleştirebilmek,

PLC üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Ayrık olay sistemleri (discrete event systems) hakkında genel bilgi sahibi olmak,

Fonksiyonel emniyet ve hatada güvenli yazılım geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Sonlu durum makinaları hakkında genel bilgi sahibi olmak,

Mikrodenetleyici tabanlı sayısal devre tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

Gömülü yazılım konusunda tecrübeli veya kendini geliştirmeye istekli olmak,

Tercihen embedded Linux, C/C++ yazılım geliştirme konusunda tecrübeli veya kendini geliştirmeye istekli olmak,

Gömülü sistem tasarımı tecrübesine sahip olmak,
 
Gerçek zamanlı gömülü yazılım ve devre tasarım tecrübesine sahip olmak,

Yurtiçi/yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

Uzun süreli saha çalışmalarında görev almasına engel bir durumu bulunmamak.


3)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.3/ AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde; Algoritma Geliştirme Mühendisi olarak, Sinyal İşleme (tercihen Konuşma ve Doğal Dil İşleme), Makine Öğrenmesi, Görüntü İşleme, Çoklu Ortam Uygulamaları konularında Algoritma ve Yazılım Geliştirme işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.


İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  aşağıda  belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak,

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği,


b) Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

Olasılık Teorisi konusunda temel matematik bilgisi kuvvetli olmak,

Konuşma ve Dil Teknolojileri, Doğal Dil İşleme, Türkçe dilbilgisi konularında bilgi sahibi olmak,

Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) ve Makine Öğrenmesi (Machine Learning) teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Makine öğrenmesi, konuşma işleme, örüntü tanıma, grafik modeller, yapay sinir ağları konularında dersler almış olmak,

Çoklu ortam veri işleme, video işleme, video kodlama, video arşivleme, uzaktan algılama, örüntü analizi, işaret işleme, video streaming konularında deneyim sahibi olmak,

Prototip seviyesinde algoritma geliştirmesi veya algoritma test yöntemleri uygulama deneyimine sahip olmak,

Matlab veya python v.b. dillerini kullanma deneyimine sahip olmak,

C++/Java/Python dillerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.
 
4)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.4/ AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde; Yazılım Geliştirme Mühendisi olarak, Yazılım İsterleri, Yazılım Geliştirme, Yazılım Test Uygulamaları işlerinde görev almak üzere Ar- Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 17

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak,

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği


b)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

C/C++ veya Java programlama diline hâkim olmak, QT kütüphanesi ile ilgili tecrübe

sahibi olmak,

Nesne-yönelimli analiz, tasarım ve programlama ile UML hakkında pratik tecrübe sahibi

olmak,

Tasarım kalıpları (Design Patterns), Tasarım Kusurları konusunda bilgi sahibi olmak,

Python/Perl betik dillerinde tecrübe sahibi olmak,

Unix/Linux sistemlerine aşina olmak,

PHP, Java Spring Framework, AngularJS, CSS, HTML,HTML5, JavaScript vb. internet teknolojilerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak,

MySQL, PostgreSQL vb. veritabanı yönetim sistemlerinde deneyim sahibi olmak,

Web tasarımı ve web uygulama geliştirme ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Görsel tasarım yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak,

Büyük ölçekli dağıtık sistem mimarileri konusunda deneyim sahibi olmak,

NoSQL veritabanları konusunda (tercihen HBase) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Hadoop ve HDFS konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

MapReduce, Pig ve Hive konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 
Caching ve Indexing (Memcache, Solr, ElasticSearch) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veritabanı sistemlerinde tecrübe sahibi olmak, yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.5 / AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde; Bilişim Uzmanı olarak kurulacak Bilişim Sistemleri Sunucu, Depolama, Güvenlik ve Ağ Cihazları Kurulum ve Yönetimi işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.


İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak,

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği,


b)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

Linux sistem yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Sunucu(Server), depolama (Storage) ürünleri kurulum ve yönetimi yapabilmek,

Aktif ağ cihazları (Router, Switch), Güvenlik Duvarı (Firewall) yönetimi yapabilmek.


6)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.6 / AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde; Mekanik ve Kontrol Tasarım Sorumlusu olarak, sabit, hareketli ve eklemli mekanik elemanların üretim resimlerini çizme, mekanik analizleri yapma, malzeme temini ve üretim işini takip etme, mekanik testlerde görülen hataları düzeltme/düzelttirme ve raporlama işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.


İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
 
Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak,

Makina Mühendisliği,

Mekatronik Mühendisliği,

Havacılık ve Uzay Mühendisliği,

Havacılık Mühendisliği

Uçak Mühendisliği,


b)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

Mekanik parça tasarım, konstrüksiyon, imalat ve üretim teknikleri konusunda deneyim sahibi olmak,

Solidworks, Autocad ve benzeri CAD programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

Sonlu elemanlar konusunda bilgi sahibi olmak ve bu konuda analiz programlarını kullanabilmek,

CFD ve mekanik analizler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Test düzeneklerine aşina olmak,

Mekanik elemanların üretim resimlerini çizip üretimini takip etme konusunda deneyim sahibi olmak.

7)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.7 / AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Kalite Sorumlusu olarak; kalite ve konfigürasyon faaliyetlerini planlanma, ortaya çıkan uygunsuzlukları tespit etme ve raporlama, projelerde uygulanan süreçlerin kurumsal süreçlere uygunluğunu denetleme, ürünlerin standartlara/belirtimlere uygunluğunu denetleme, proje geliştirme ortamı konfigürasyonunu yapılandırma,   sürüm   kontrol,   değişiklik   yönetimi,   iş   yönetimi   araçlarını   yapılandırma, yazılımların  sürüm  oluşturma  süreçlerini  ve  dağıtımlarını  sağlama,  Konfigürasyon  Yönetimi Süreci ve araçlar konusunda proje çalışanlarına eğitim verme işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.


İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak,

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,
 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği


b)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

Savunma sektöründe kalite güvence mühendisi olarak deneyim sahibi olmak,

Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI), ISO 9001, ISO/IEC 12207 standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Konfigürasyon Yönetimi ve Değişiklik Yönetimi araçlarını (IBM ClearCase/ClearQuest, SVN, Atlassian JIRA, IBM JAZZ) kurabilmek ve yönetebilmek,

İster/gereksinim ve test yönetimi araçlarını (IBM DOORS vb.) kurabilmek ve yönetebilmek.


8)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.8 / AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim   Teknolojileri   Enstitüsünde   yürütülen   projelerde;   RF   ve   Mikrodalga   Sistemleri projelerinde ARGE faaliyetlerini gerçekleştirme ve raporlama, gerçek veri veya benzetimler ile testler ve deneyler gerçekleştirme, deneysel faaliyetlerin sonuçlarını raporlama ve analiz etme, gerektiğinde müşteri kurumlarda yapılan iş ve süreç analizlerine katılma işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak,

Fizik

Fizik Mühendisliği


b)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercihsebebidir.

Genel Fizik ve Temel Elektromanyetik konularına hakim olmak,

Yüksek Enerji ve Malzeme Karakterizasyonu konularında eğitim almış ve/veya tez çalışması yapmış olmak,

MATLAB/SIMULINK benzetim ortamının Fizik uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,

Termal ve mekanik analiz programlarını kullanabilmek.
 

9)   Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.9 / AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim  Teknolojileri  Enstitüsünde  yürütülen  Gerçek  Zamanlı  İşletim  Sistemi  projelerinde; Gömülü   Yazılım  Mühendisi   olarak,   alt  seviye  yazılım  (İşlemci   Uyumlama   Katmanı   – Architecture Support Package ve Donanım Uyumlama Katmanı – Board Support Package) yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak,

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği,


b)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih
sebebidir.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Assembly ve C programlama dillerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Gömülü yazılım ve sürücü geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Mikroişlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Çok çekirdekli işlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Gerçek zamanlı işletim sistemi – RTOS konusunda tecrübe sahibi olmak,

Board Support Package (BSP) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

IBM Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, Rational ClearCase, Rational Clear

Quest, IBM RTC araçları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 
10) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.10 / AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim  Teknolojileri  Enstitüsünde  yürütülen  projelerde;  Yazılım  ve  Sistem  Test  Mühendisi olarak, yazılım testi planlama, yazılım test durumları ve prosedürleri geliştirme, fabrika/saha test çalışmalarını  planlama/gerçekleştirme,  yazılım  test  otomasyonu  geliştirme  ve  idame  etme, yazılım test uygulamaları geliştirme işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden  birini  bitirmiş  ya  da  2015  Bahar  Dönemi  sonunda  bitirebilecek  durumda olmak,

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Telekomünikasyon Mühendisliği,


b)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

Yazılım test otomasyonu ve test araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

Sistem/birim test, gereksinim analizi ve test süreçleri kavramlarına hâkim olmak,

C/C++ programlama dillerini iyi derecede bilmek,

İşletim sistemi katmanları ve process/thread kavramlarına hâkim olmak,

Linux ya da gerçek zamanlı işletim sistemlerinde kernel modülü ya da uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

POSIX veya ARINC-653 standart ve arayüzlerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

Compiler, linker ve makefile mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

IBM Rational Rhapsody, IBM JAZZ, IBM DOORS,  IBM Rational Clear Case, IBM

Rational Clear Quest vb. araçların kullanımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 
11) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.11 / AR-GE Teknisyeni

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde; Elektrik-Elektronik veya Mekatronik Teknisyeni olarak, elektronik devresi çizme, üretmek/üretimini takip etme, malzeme temini işini takip etme, kablaj yapma, devre testlerinde görülen hataları düzeltme işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)   Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik

Mekatronik


b)   Adaylara laboratuvar ortamında uygulama yaptırılacaktır.

c)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.


Analog ve sayısal devreler ve devre elemanları konusunda bilgi sahibi olmak,

Analog ve sayısal devre imalatı yapabilmek,

PCB çizim programlarını kullanabilmek,

Elektrik panoları montajı, kablolaması konusunda tecrübe sahibi olmak,

Eplan yazılımını kullanarak pano çizimi gerçekleştirebilmek,

Sahada pano kurulum faaliyetlerini, kablolama çalışmalarını yürütebilmek,

Elektrik malzeme seçimi, sınanması ve temini faaliyetlerini yürütebilmek,

Test ve ölçü aletlerini yetkin kullanabilmek,

Donanım üzerinde koşacak yazılımları devre kartlarına aktararak test edebilmek.


12) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.12 / AR-GE Teknisyeni

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde; Bilişim Teknisyeni olarak, Bilişim Sistemleri Sunucu, Depolama, Güvenlik ve Ağ Cihazları Kurulum ve Yönetimi işlerinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)   Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik

Bilgisayar

Bilişim


b)   Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

c)   Adayın  aşağıda  belirtilen  konularda  bilgi  birikimine  ve  yetkinliğe  sahip  olması  tercih sebebidir.

Linux sistem yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Sunucu(Server), depolama (Storage) ürünleri kurulum ve yönetimi yapabilmek.

Aktif ağ cihazları (Router, Switch), Güvenlik Duvarı (Firewall) yönetimi yapabilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği olmamak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan  suçlar  dışında  tecil  edilmiş  hükümler  hariç olmak üzere;  altı  aydan  fazla  hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) AR-GE Personeli alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması+ 10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması>=3,20

(Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için bu formülde Ağırlıklı Mezuniyet Notunun yerine, Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Notunun %80’i ile Ağırlıklı Yüksek Lisans Mezuniyet Notunun %20’si dikkate alınacaktır.)

ii) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

iii) Üniversite Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

iv) 2015  Bahar  Dönemi  sonunda  mezun  olacak  adayların,  son  başvuru  tarihi  itibariyle güncel transkriptlerindeki not ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

f)  AR-GE  Teknisyeni  alımlarında  yukarıdaki  formüle  bakılmaksızın  adayların  4,00’lük sistemde en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (100’lük   sistemdeki   notlar,   Yüksek   Öğretim   Kurulu’nun   yayınlamış   olduğu   “4’lük
 
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm  derslerinin   %100’ünü   İngilizce   aldığını   belgeleyen   adaylar   bu   koşuldan   muaf tutulacaktır.

 

 

nav Türü

 

KPDS UDS YDS

 

TOEFL IBT

 

 

IELTS

 

TOEFL CBT

 

TOEFL PBT

 

 

FCE

 

 

CAE

 

 

CPE

 

nav Puanı *

 

65

 

61

 

6,0

 

173

 

500

 

B

 

C

 

C


*: Ar-Ge Teknisyeni ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS                           : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS                             : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS                             : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS                          : International English Language Testing System
TOEFL IBT                 : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT                : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT                 : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE                              : First Certificate in English
CAE                             : Certificate in Advanced English
CPE                              : Certificate of Proficiency in English


Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.


BAŞVURU SÜRECİ

i. Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

ii. Başvuruların en geç 13/07/2015 saat 17.00’a kadar yapılması gerekmektedir.

iii. Süreçle   ilgili   tüm   gelişme   duyuruları   Kurumumuz   web   sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata katılmaya hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir.   Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 2’den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

iv.     Her bir referans kodu için (Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları hariç); “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin (i) bendine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak   sıralamada   alınacak   personel   sayısının   5   katı   kadar   aday   mülakata çağrılacaktır.  Son  sıradaki  adayla  aynı  puanı  alan  başka  adaylar  olması  durumunda  bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

v. Her  bir  Ar-Ge  Teknisyeni  referans  kodlu  pozisyon  için  “Adaylarda  Aranacak  Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla  aynı  puanı  alan  başka  adaylar  olması  durumunda  bu  adaylar  da  mülakata çağrılacaktır.
 
vi.     Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin (i) bendi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

vii.     Ar-Ge Personeli ilanlarına başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iş başvuru  sistemine  yüklenmesi  zorunludur.  İstenilen  belgelerden  herhangi  birinin  eksik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

i. Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
ii. Nüfus cüzdanı fotokopisi
iii. Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) veya 2015 bahar dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için denklik belgesi)
iv. Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü)
v. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)
vi. Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü
vii. Askerlik durumunu gösterir belge

viii.      Ar-Ge Teknisyeni ilanlarına başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iş başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Önlisans diploma veya çıkış belgesi fotokopisi
-Önlisans transkript belgesi
-Alanında deneyimli olan adaylardan çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (TBTK.BİLGEM.BTE.2015-1.12 referans koduna başvuran adayların alanıyla ilgili en az 2 yıl mesleki tecrübelerini belgelendirmeleri gerekmektedir.)
-Askerlik durumunu gösterir belge


 

>>2016 KPSS'YE GİRECEK ORTAÖĞRETİM ADAYLARI DİKKAT!!!

Son Güncelleme: 29.06.2015 17:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394