TÜBİTAK BİLGEM Personel Alacak

TÜBİTAK Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine proje personelleri alınacak. Başvurular 6 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek.

banner396

TÜBİTAK BİLGEM Personel Alacak

TÜBİTAK Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine proje personelleri alınacak. Başvurular 6 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek.

23 Temmuz 2015 Perşembe 17:01
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alacak
İlan No: TBTK.BİLGEM.SGE/2015-1

1) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2015-1.1/AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen teknoloji geliştirme projelerinde; İster Analizi, tasarım, kodlama, birim ve entegrasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirecek, yazılım birimlerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev alacak, gerekli dokümantasyonu hazırlayacak, kendisine atanan yazılım birimlerine ilişkin kabul muayene ile kullanıcıya yönelik destek ve eğitim faaliyetleri ile görevinin  gerektirdiği  diğer  yazılım  destek  süreçleri  kapsamında  üzerine  düşen sorumlulukları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (Siber Güvenlik Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 18

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının  en az dört  yıllık lisans  eğitimi veren aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.


•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Elektronik Mühendisliği

•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

•   Telekomünikasyon Mühendisliği

•   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

•   Yazılım Mühendisliği


b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

•   C++,  C#,  JAVA,  Phyton  gibi  programlama  dillerinden biri  ile  yazılım  geliştirme deneyimine sahip olmak,

•   Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hâkim olmak,

•   Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

•   UML, SYSML vb. yazılım modelleme konuları hakkında bilgi sahibi olmak,

•   Linux İşletim Sistemi ve Açık Kaynak Yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak,

•   Teknik doküman yazımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

•   Temel TCP/IP ve ağ yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.


2) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2015-1.2/AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen teknoloji geliştirme projelerinde; İster Analizi, tasarım, kodlama, birim ve entegrasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirecek, yazılım birimlerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev alacak, gerekli dokümantasyonu hazırlayacak, kendisine atanan yazılım birimlerine ilişkin kabul muayene ile kullanıcıya yönelik destek ve eğitim faaliyetleri ile görevinin  gerektirdiği  diğer  yazılım  destek  süreçleri  kapsamında  üzerine  düşen sorumlulukları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (Siber Güvenlik Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)   Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.


•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Elektronik Mühendisliği

•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

•   Telekomünikasyon Mühendisliği

•   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

•   Yazılım Mühendisliği


b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

•   C++,  C#,  JAVA,  Phyton  gibi  programlama  dillerinden biri  ile  yazılım  geliştirme deneyimine sahip olmak,

•   Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hâkim olmak,

•   Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

•   UML, SYSML vb. yazılım modelleme konuları hakkında bilgi sahibi olmak,

•   Linux İşletim Sistemi ve Açık Kaynak Yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak

•   Teknik doküman yazımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

•   Temel TCP/IP ve ağ yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.


3) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2015-1.3/AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen teknoloji geliştirme projelerinde; İster Analizi, tasarım, kodlama, birim ve entegrasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirecek, yazılım birimlerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev alacak, gerekli dokümantasyonu hazırlayacak, kendisine atanan yazılım birimlerine ilişkin kabul muayene ile kullanıcıya yönelik destek ve eğitim faaliyetleri ile görevinin  gerektirdiği  diğer  yazılım  destek  süreçleri  kapsamında  üzerine  düşen sorumlulukları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (Cyber Security Architecture - Siber Güvenlik Mimarı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ


Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)   Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Elektronik Mühendisliği

•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

•   Telekomünikasyon Mühendisliği

•   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

•   Yazılım Mühendisliği


b) Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

c)  Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

•   C++,  C#,  JAVA,  Phyton  gibi  programlama  dillerinden biri  ile  yazılım  geliştirme deneyimine sahip olmak,

•   Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hâkim olmak,

•   Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

•   JScript, J2EE, NET,PHP, ASP vb. konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   BPMN, UML, SYSML vb. modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   Enterprise archictect, Visual Paradigm, ARIS, IBM Rational vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,

•   GIT, SVN, JIRA vb. konfigürasyon yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

•   Fortify, Checkmarx, AppScan vb. kaynak kodu analiz yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   JBPM, Bonita, Activity vb. BPM (Business Process Management) araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   Kullanıcı  erişim  ve  yetkilendirmesi  kapsamında  dizin  sistemi  (Active  Directory, LDAP)  ve  kimlik  doğrulama  (Forgerock,  OpenID  vb.)  teknolojileri  ilgili  tecrübe sahibi olmak,

•   Openstack, OpenNebula, Heat vb. bulut platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   Teknik doküman yazımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

•   Müşteri isterlerinden sistem isterleri üretme ve teknoloji tasarımı yapma  deneyimine sahip olmak,


4) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE.2015-1.4/AR-GE Personeli

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurum bünyesinde gerçekleştirilen teknoloji geliştirme projelerinde; İster Analizi, tasarım, kodlama, birim ve entegrasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirecek, yazılım birimlerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev alacak, gerekli dokümantasyonu hazırlayacak, kendisine atanan yazılım birimlerine ilişkin kabul muayene ile kullanıcıya yönelik destek ve eğitim faaliyetleri ile görevinin gerektirdiği  diğer  yazılım  destek  süreçleri  kapsamında  üzerine  düşen sorumlulukları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (Cyber Security Architecture - Siber Güvenlik Mimarı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA


Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a)   Yükseköğretim  Kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren aşağıda  belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.


•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Elektronik Mühendisliği

•   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

•   Telekomünikasyon Mühendisliği

•   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

•   Yazılım Mühendisliği

b)   Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

c)   Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip  olması tercih sebebidir.

•   C++,  C#,  JAVA,  Phyton  gibi  programlama  dillerinden biri  ile  yazılım  geliştirme deneyimine sahip olmak,

•   Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hâkim olmak,

•   Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

•   JScript, J2EE, NET,PHP, ASP vb. konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   BPMN, UML, SYSML vb. modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   Enterprise archictect, Visual Paradigm, ARIS, IBM Rational vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,

•   GIT, SVN, JIRA vb. konfigürasyon yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

•   Fortify, Checkmarx, AppScan vb. kaynak kodu analiz yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   JBPM, Bonita, Activity vb. BPM (Business Process Management) araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   Kullanıcı  erişim  ve  yetkilendirmesi  kapsamında  dizin  sistemi  (Active  Directory, LDAP)  ve  kimlik  doğrulama  (Forgerock,  OpenID  vb.)  teknolojileri  ilgili  tecrübe sahibi olmak,

•   Openstack, OpenNebula, Heat vb. bulut platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,

•   Teknik doküman yazımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

•   Müşteri isterlerinden sistem isterleri üretme ve teknoloji tasarımı yapma  deneyimine sahip olmak,

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar  dışında  tecil  edilmiş  hükümler  hariç  olmak üzere;  altı aydan  fazla  hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e)  Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

i)  ırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması   3,20

 


(Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Ağırlıklı Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.)

ii) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

iii) Üniversite Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

f)  İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm  derslerinin %100’ünü  İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

 

 

Sınav Tü

 

KPDS UDS YDS

 

TOEFL IBT

 

 

IELTS

 

TOEFL CBT

 

TOEFL PBT

 

 

FCE

 

 

CAE

 

 

CPE

 

Sınav Puanı 1*

 

65

 

61

 

6,0

 

173

 

500

 

B

 

C

 

C

 

Sınav Puanı 2**

 

70

 

70

 

6,5

 

190

 

520

 

B

 

C

 

C*:TBTK.BİLGEM.SGE.2015-1.1  ve TBTK.BİLGEM.SGE.2015-1.2 pozisyonları için “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
**:TBTK.BİLGEM.SGE.2015-1.3 ve TBTK.BİLGEM.SGE.2015-1.4 pozisyonları için “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS : International English Language Testing System
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuruların en geç 06/08/2015 saat 17.00’a kadar yapılması gerekmektedir

c) Süreçle ilgili  tüm gelişme duyuruları Kurumumuz  web  sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata katılmaya hak  kazanan  adayın  Başvuru  Formunda  bildirdiği  elektronik  posta  adresine  de gönderilecektir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 2’den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) Her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin (i) bendine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 
e)  Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin (i) bendi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f)  Başvuru  yapılırken,  aşağıda  yer  alan  belgelerin  eksiksiz  olarak  iş  başvuru  sistemine yüklenmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

i.      Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
ii. Nüfus cüzdanı fotokopisi
iii. Diploma   veya   çıkış  belgesi   fotokopisi   (Lisans  ve   varsa  üstü,   eğitimlerini   yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için denklik belgesi)
iv. Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü)
v. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)
vi. Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (TBTK.BİLGEM.SGE-2015-1.3 veya TBTK.BİLGEM.SGE-2015-1.4 referans koduna başvuran adayların alanıyla ilgili en az 2 yıl mesleki tecrübelerini belgelendirmeleri gerekmektedir.)
vii. Askerlik durumunu gösterir belge

İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad.No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 262 675 35 20 / 14


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.07.2015 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394