Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı... Sakarya Üniversitesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 4 adet bilişim personeli alımı yapacaktır.

banner396

Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı... Sakarya Üniversitesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 4 adet bilişim personeli alımı yapacaktır.

23 Haziran 2015 Salı 01:19
Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacaktır.

 Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi alımlarını en çok yapan üniversitelerden birisi olup, yeni dönemde de birçok kişiyi işe alacaktır. Yeni vermiş olduğu ilan ile toplamda 4 kişilik alım yapacak olan Sakarya Üniversitesi alacağı personeli sözleşmeli olarak alacaktır. Sözleşmeli olarak çalışacak olan personelin çalışma grubu ve şartları ile ilgili de birçok bilgi verilmiştir.

- BİLİŞİM PERSONELİ: 4 ADET

ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun,
- Güncel programlama dillerinden en az 2 tanesini bilen ve belge ile kanıtlayan,
- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
- Web servislerine hakim,
- İngilizce bilen kişiler alınacaktır.

BAŞVURU

Başvurular, 19.06.2015 – 03.07.2015 tarihleri arasında http://www.sakarya.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 03/07/2015 tarihi mesai bitimine kadar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER

- Başvuru formu,
- Diploma,
- Tecrübeyi gösteren belgeler,
- CV,
- İngilizce KPDS veya YDS’den yeterli puan aldığını gösteren belge istenen belgeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

Yapılacak olan başvuru sınavına aday sayısının 10 katı kadar kişi davet edilecektir. Kılavuz üzerinden sınav ile ilgili tüm bilgileri öğrenebilir ve konuları hakkında en kapsamlı bilgiye sahip olabilirsiniz.

İlanın tam metni için tıklayın.

Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
1
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi
uyarınca, 2013 ve 2014 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak
yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya
hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından,
gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört)
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI;
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen
sürelerde (2 kat için en az 3 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun
4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen
hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
Yazılım Geliştirme Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/4 kişi)
§ Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak
§ Web servislerine hakim olmak
§ Asp.Net MVC, C# ve Entity Framework konularında tecrübeli olmak ve projeler yapmış olmak,
§ MS SQL Server konusunda tecrübeli olmak,
§ Web Teknolojileri (HTML5, CSS, Javascript, JQery) konularında tecrübeli olmak,
§ Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
2
§ Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
§ İngilizce bilmek,
§ Tercihen MCPD, MCSD, MS sertifikalarına sahip olmak.
II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;
Başvurular, 19/06/2015 - 03/07/2015 tarihleri arasında http://www.sakarya.edu.tr adresinde bulunan
“Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve
imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 03/07/2015 tarihi mesai bitimine kadar Sakarya
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresine elden teslim edilmek
veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır
(Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
a. Başvuru formu (Fotoğraflı).
b. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).
c. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi
gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır).
d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge.
e. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
f. Özgeçmiş
g. İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan
yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS
dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde
fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile
yabancı dil puanının %30’ununun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak
değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak
toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre
son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul
edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
www.sakarya.edu.tr sitesinde 10/07/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve
hususlardır.
Yazılı sınav, 22/07/2015 tarihinde saat 14:00 - 16:00 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar
ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav tarihi daha sonra ilan edilecektir.
Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
3
V- DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam
puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve
kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava
girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav
tarihinden sonra www.sakarya.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları,
www.sakarya.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.06.2015 01:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394