2001 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

2001 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları 1.

banner396

2001 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

2001 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları 1.

29 Ekim 2009 Perşembe 00:00
2001 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

2001 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları

1.. I. Asar Vergisi’nin kaldirilmasi
II. Dogru Anadolu ‘da muhtaç çiftçilere toprak dagitimina dair kanunun kabul edilmesi.
III. Ziraat Bankasinin kurulmasi.
Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artirmak amacinda olan yukaridaki gelismelerden
hangileri...


2001 KPSS Genel Kültür Soru ve Cevapları1.. I. Asar Vergisi’nin kaldirilmasi

II. Dogru Anadolu ‘da muhtaç çiftçilere toprak dagitimina dair kanunun kabul edilmesi.

III. Ziraat Bankasinin kurulmasi.

Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artirmak amacinda olan yukaridaki gelismelerden

hangileri, Atatürk Dönemi’nde gerçeklestirilmistir?

A. Yalniz I

B. Yalniz II

C. Yalniz III

D. I ve II

E. II ve III2. Türk ordusunun, Sakarya Nehri’nin dogusuna çekilmesi, asagidakilerden hangisinde

olmustur?

A. II. Inönü Savasi

B. I. Inönü Savasi

C. Sakarya Savasi

D. Çerkez Etem Ayaklanmasi

E. Kütahya-Eskisehir Savaslari3. 1933 yilinda kabul edilen Birinci Bes Yillik Sanayi Plani basariyla sonuçlandirilmis

ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmistir. Ancak Ikinci Bes Yillik Sanayi Plani

istenilen sekilde uygulanamamistir.

Ikinci Bes Yillik Sanayi Plani’nin uygulanmasinda asagidakilerden hangisi etkili

olmustur?

A. Dünyada büyük bir ekonomik bunalimin yasanmaya baslamasi

B. II. Dünya Savasi’nin çikmasi

C. Özel girisimcilerin sayica az olmasi

D. Tesvik-i Sanayi Kanunu’nun

E. Devletçilik ilkesinin uygulanmaya baslamasi4. I. Musul ve yöresinde yasayan Türklerin korunmasi

II. Musul petrollerinden Irak’a kalan gelirin 25 yil süreyle %10 unun Türkiye’ye verilmesi

III. Musul’un Irak’a birakilmasi

5 Haziran 1926 tarihinde Ingilizlerle yapilan Ankara Antlasmasi’nda yukaridaki

maddelerden hangileri yer almaz?

A. Yalniz I

B. Yalniz II

C. Yalniz III

D. I ve II

E. II ve III5. I. Bitki ve hayvan figürleri

II. Geometrik sekiller

III. Insan figürleri

Anadolu Selçuklulari Dönemi’nin süsleme sanatinda yukaridakilerden hangileri

kullanilmistir?

A. Yalniz I

B. Yalniz II

C. Yalniz III

D. I ve II

E. II ve III6. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padisah halka, Osmanli Devleti’nin

vatandaslar arasinda din ve mezhep ayriligi gözetilemeyecegi teminatini vermistir?

A. II. Mahmut

B. V. Murat

C. I. Abdülhamit

D. III. Selim

E. Abdülaziz7. I. Kars, Sarikamis, Kagizman, Kulp ve Igdir’in yeniden Türk topraklarina katilmasi II.

Batum’un Gürcistan’a birakilmasi

II. Batum’un Gürcistan’a birakilmasi

III. Kafkas petrollerinin isletilmesi

Yukaridakilerden hangileri, Gümrü Antlasmasi’nin kapsamindadir?

A. Yalniz I

B. Yalniz II

C. Yalniz III

D. I ve II

E. II ve III8. Osmanli Devleti’nin ünlü sanatçilarindan biri olan Levni, sanat dallarindan

hangisinde yaptigi çalismalarla taninmistir?

A. Minyatür

B. Çini

C. Müzik

D. Hat

E. Mimari9. Konya’da bulunan;

I. Ince Minareli Medresesi

II. Karatay Medresesi

III. Sirçali Medrese

Türk sanatinin hangi dönemine aittir?

A. Osmanlilar

B. Büyük Selçuklular

C. Anadolu Selçuklulari

D. Anadolu Beylikleri

E. Memlükler10. Osmanli Devleti’nde,

I. Tanzimat Fermani’nin ilani

II. Islahat Fermani’nin ilani

III. 31 Mart Olayi’nin bastirilmasi

Gelismelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?

A. Yalniz I

B. Yalniz III

C. I ve II

D. II ve III

E. I, II ve III11. I. Duvar resmi

II. Dokuma

III. Mimari

Uygurlarin yukaridaki sanat alanlarinin hangilerinde etkinlik göstermeleri, onlarin

yerlesik hayata geçtiklerine bir kanit sayilabilir?

A. Yalniz I

B. Yalniz III

C. I ve II

D. II ve III

E. I, II ve III12. Osmanli Devleti’ne parlamento kavrami asagidakilerden hangisiyle girmistir?

A. Divan-i Hümayun

B. Kanunname-i Al-i Osman

C. Saltanat Surasi

D. Kanun-i Esasi

E. Vilayet Nizamnamesi13. Osmanli Devleti’nde,

I.Yöneticiler

II. Hanedan üyeleri

III. Azinliklar

Gruplarindan hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?

A. Yalniz I

B. Yalniz III

C. I ve II

D. II ve III

E. I, II ve III14. I. Alasehir Kongresi

II. Afyon Kongresi

III. Erzurum Kongresi

Yukaridaki kongrelerden hangisinde, Manda ve Himayenin reddi karari alinmistir?

A. I ve II

B. I ve III

C. II ve IV

D. I, III ve IV

E. II, III ve IV15. Osmanlilar’da

I. Ferman

II. Fetva

III. Berat

Belgelerinden hangileri padisah tarafindan verilirdi?

A. Yalniz I

B. Yalniz II

C. Yalniz III

D. I ve III

E. I, II ve III16. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi’nin Istanbul’dan çikartilmasi istegini

asagidakilerden hangisiyle ilgili görüsmelerde dile getirilmistir?

A. Lozan Antlasmasi

B. Ankara Antlasmasi

C. Mudanya Antlasmasi

D. Atina Antlasmasi

E. Istanbul Antlasmasi17. I. Dogu Trakya

II. Istanbul

III. Bogazlar

IV. Bati Trakya

Mudanya görüsmelerinde yukaridakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar

alinmamistir?

A. Yalniz I

B. Yalniz II

C. Yalniz III

D. I ve III

E. I, II ve III18. Cumhuriyet Dönemi’nde erkegin aile kurumuyla ilgili ayricaliklari büyük ölçüde

asagidakilerden hangisiyle kaldirilmistir?

A. Laiklik ilkesinin Anayasa güvencesine alinmasi

B. Türkiye’nin milletler Cemiyeti’ne üye olmasi

C. Medeni Kanunun kabul edilmesi

D. Italyan Ceza kanunu’nun kabul edilmesi

E. Çok artili demokratik hayata geçirilmesi19. Asagidakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarindan biridir?

A. Basilan kitap sayisini artirmak,

B. Okuma ve yazmada kolaylik saglamak

C. Egitim ve ögretimi birlestirmek

D. Okuma yazma oranini artirmak

E. Yüksek okul sayisini artirmak20. Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi, asagidaki ilkelerden hangisini kötüye

kullanarak Seyh Sait Ayaklanmasi’nda ortam hazirlamistir?

A. Halkçilik

B. Devletçilik

C. Milliyetçilik

D. Inkilapçilik

E. Laiklik21. Anlasma Devletleri Anadolu’yu asagidakilerden hangisine dayanarak isgal

etmislerdir?

A. Londra Antlasmasi

B. Sevr Antlasmasi

C. Paris Antlasmasi

D. Berlin Antlasmasi

E. Mondros Antlasmasi22. I. Agirlik ve ölçü birimlerinin degistirilmesi

II. Miladi takvimin kabul edilmesi

III. Medreselerin kapatilmasi

Yukaridaki inkilaplarin hangileri, inkilabin ilgili oldugu alanda birlik saglamak

amaciyla yapilmistir?

A. Yalniz I

B. Yalniz II

C. Yalniz III

D. I ve III

E. I, II ve III23. I. Saltanatin kaldirilmasi

II. Halifeligin kaldirilmasi

III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

Inkilaplarin gerçeklestirilmesi sirasi asagidakilerden hangisinde dogru olarak

verilmistir?

A. I, II ve III

B. I, III ve II

C. II, I ve III

D. II, III ve I

E. III, II ve I24. Türk denizlerinde gemi isletme hakkinin yalniz Türkiye’ye ait olmasi

asagidakilerden hangisiyle saglanmistir.

A. Tesvik-i Sanayi Kanunu

B. Kabotaj Kanunu

C. Lozan Antlasmasi

D. Birinci Bes Yillik Sanayi Plani

E. Birinci Izmir Iktisat Kongresi25. Türkiye’nin komsulariyla ve Dünya devletleriyle barisçil bir politika izledigini

gösteren asagidaki gelismelerden hangisi Atatürk döneminde gerçeklesmemistir?

A. Balkan Atlanti’nin imzalanmasi

B. Milletler Cemiyeti’ne üye olunmasi

C. Italya’nin Habesistan’a saldirmasina tepki gösterilmesi

D. Sadabat Pakti’nin imzalanmasi

E. Hatay’in anavatana katilmasi26. Asagidakilerden hangisinin gerçeklestirilmesi digerlerini zorunlu hale getirmistir?

A. Tekke ve türbelerin kapatilmasi

B. Medreselerin kapatilmasi

C. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

D. Ser’iye ve Evkaf Bakanligi’nin kaldirilmasi

E. Yabanci okullarin Türkiye Cumhuriyeti müfettislerinin denetiminde olmasi27. Atatürk’ün istegiyle kurulmus olan Serbest Cumhuriyet Firkasi’nin kapatilma

nedeni asagidakilerden hangisidir?

A. Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmemesi

B. Gerici çevrelerin partiye girmeleri

C. Dünyada ekonomik bir bunalim yasanmasi

D. Bursa’da ezanin Türkçe okunmasina karsi olaylarin çikmasi

E. Laikligin Anayasa güvencesine alinmasi28. Atatürk’ün “Hayatta En hakiki mürsit ilimdir” (Hayatta en gerçek yol gösterici

bilimdir) sözü asagidaki ilkelerden en çok hangisiyle iliskilidir?

A. Halkçilik

B. Laiklik

C. Cumhuriyetçilik

D. Inkilapçilik

E. Devletçilik29. I. Halkevleri

II. Millet Mektepleri

III. Köy Enstitüleri

Yukaridakilerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde kurulmustur?

A. Yalniz I

B. Yalniz II

C. Yalniz III

D. I ve II

E. I, II ve III30. Cumhuriyet’in ilk yillarinda, asagidaki alanlardan hanisine ekonomik kalkinmada

öncelik verilmemistir?

A. Tarim

B. Ticaret

C. Sanayi

D. Ulastirma

E. Turizm31.

Yukarida verilen haritada taranmis platolarin hangisinde yaz mevsimi sicak ve

kurak geçmez?

A. Haymana

B. Gaziantep

C. Erzurum-Kars

D. Obruk

E. Bozok32. Asagidaki bes bölgemizden hangisinde yaz aylarinda cografi konum dikkate

alindiginda buharlasma en fazla olur?

A. Güneydogu Anadolu

B. Ege

C. Dogu Anadolu

D. Karadeniz

E. Marmara33. Yurdumuzda denize kiyisi olan bölgelerimizin ortak özelligi hangisidir?

A. Daglarin kiyiya paralel uzanmasi

B. Kiyi kesiminde nüfusun iç kesimden fazla olmasi

C. Tarim gelirinin endüstri gelirinden fazla olmasi

D. Halkin temel geçim kaynaginin balikçilik olmasi

E. Kiyi boyunca genis kumsallarin bulunmasi34. Yurdumuzda 12 binden fazla bitki çesidine rastlanmaktadir: yosun, at, agaççik... vb.

Bu bitki çesitliligini saglayan neden asagidakilerden hangisi olamaz?

A. Kitalar arasi dogal geçis alani olmasi

B. Toprak üretiminin çesitli olmasi

C. Yer sekillerinin çok çesitli olmasi

D. Iklimin bölgeler arasinda farklilik göstermesi

E. Akarsu rejimlerinin farklilik göstermesi35.

1950-1990 yillarindaki sayim sonuçlarina göre kirsali ve kentsel nüfus yukaridaki

grafikle gösterilmistir. Buna göre asagidakilerdenhan8gisini söylemek dogru olmaz?

A. 1950 yilinda kirsal nüfusun payi toplam nüfus içinde en fazladir.

B. 1950-1980 yillari arasinda kent nüfusundaki artis, kir nüfusundakinden fazladir.

C. Birbirini izleyen sayim dönemleri dikkate alindiginda kent nüfusundaki en fazla artis

1990 sayimindadir.

D. 1950-1980 yillari arasindaki sayimlarda nüfusun yarindan fazlasini kir nüfusu

olusturmaktadir.36. Asagidaki eslestirilmis bölgelerden hangisinde nüfus yogunlugu öteki verilenlerden

fazladir?

A. Marmara-Ege

B. Karadeniz-Iç Anadolu

C. Ege-Akdeniz

D. Marmara-Dogu Anadolu

E. Iç Anadolu-Güneydogu Anadolu37. Yurdumuzda kimi yerlesim birimleri ilk konumunda birakilmamis yer degisikligine

gidilmistir.

Asagidakilerden hangisi, bu tür degisikliklere neden olan etkenlerden olamaz?

A. Yeni ulasim yollarina sapa kalmasi

B. Yapilacak baraj gölünün altinda kalmasi

C. Dogal afetlerin tehdidinde olmasi

D. Yeni endüstri kuruluslarina uzak kalmasi

E. Idari bölümlemelerde degisiklik olmasi38. Türkiye’de belli bir yilda sagilan hayvan sayisini ve bunlardan elde edile süt

miktarinin dört hayvan türüne göre oransal dagilimini gösteren grafik asagida

verilmistir.Bu grafiklerde 4 numara ile gösterilen hayvan türü asagidakilerden hangisidir?

A. Koyun

B. Kil keçisi

C. Tiftik Keçisi

D. Inek

E. Manda39. Yurdumuzun yedi cografi bölgesi farkli özellikler gösterir. Buna göre yurdumuzun

digerlerine göre ortalama yükseltisi daha az, tarim alanlarinin payi daha yüksek ve

sulama olanaklari daha çok olan bölgesi asagidakilerden hangisidir?

A. Karadeniz

B. Marmara

C. Dogu Anadolu

D. Iç Anadolu

E. Akdeniz40. Asagidakilerden hangisinin Güneydogu Anadolu’nun kimi yerlerinde

yetistirilebilmesi, bu bölgede Akdeniz iklimi görüldügünün bir kanitidir?

A. Mercimek

B. Bugday

C. Kayisi

D. Zeytin

E. Üzüm41. Kimi ürünler farkli ovalarda yetisir. Buna göre Gediz Ovasinin iklim ve toprak

kosullarinda yetistirilebilen bir tarim ürününü, asagidaki ovalarin hangisinde

yetistirebilmesi gerekir?

A. Çarsamba Ovasi

B. Erene Ovasi

C. Çukurova

D. Malatya Ovasi

E. Elazig Ovasi42. Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi asagidaki barajlarin hangisinde elde edilir?

A. Hirfanli

B. Karakaya

C. Atatürk

D. Oymapinar

E. Keban43. Akarsularimiz en az hangi amaca hizmet etmektedir?

A. Enerji etme

B. Su sporlari

C. Tarim alanlarini sulama

D. Kültür balikçiligi yapma

E. Kullanma suyu elde etme44. Asagidaki madenlerden hangisi yurdumuzda en az yerde çikarilmaktadir?

A. Demir

B. Bakir

C. Linyit

D. Krom

E. Taskömürü45. Türkiye asagidakilerden hangisini ihraç etmemektedir?

A. Çay

B. Findik

C. Tütün

D. Pamuk

E. Sekerpancari46. Türkmenistan’dan gelen dogalgaz hatti, Azerbaycan’dan gelen petrol boru hatti

yurdumuzdan geçerek Akdeniz’e ulasacaktir.

Bu durumun Türkiye’ye saglayacagi yarar asagidakilerden hangisi olamaz?

A. Jeopolitik önemin artmasi

B. Enerji açiginin kapanmasina katkida bulunmasina

C. Dogu Akdeniz limanlarinin öneminin artmasi

D. Turizm gelirlerinin artmasi

E. Petrole dayali sanayi47. Asagidakilerden hangisi yurdumuzun daha az gelismis olan bölümüdür?

A. Yukari Kizilirmak Bölümü

B. Güney Marmara Bölümü

C. Iç Bati Anadolu Bölümü

D. Ege Bölümü

E. Adana Bölümü48. Çay ve findik fabrikalari ile orman ürünleri isletmeleri Dogu Karadeniz Bölümünde

yaygindir. Bu durum, endüstri tesislerinin kurulus yeri ile asagidakilerden hangisi

arasindaki iliskiye örnektir.

A. Su kaynaklarinin fazlaligi

B. Hammadde saglama kolayligi

C. Enerji kaynaklarinin varligi

D. Kara ve deniz ulasiminin gelismisligi

E. Tüketim alanlarina yakinligi49. Asagidakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasina göre dogrudan dogruya

halkin oylariyla seçilerek göreve gelir?

A. Cumhurbaskani ve TBMM üyeleri

B. TBMM üyeleri, belediye baskanlari ve muhtarlar

C. Basbakan ve belediye baskanlari Cumhurbaskani, Basbakan ve Belediye baskanlari

D. Cumhurbaskani, Basbakan ve Belediye Baskanlari

E. TBMM üyeleri, Basbakan ve Bakanlar50. 1982 Anayasasina göre, hangi bakanlarin TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve

yerlerine bagimsizlarin atanmasi gerekir?

A. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakani, Adalet Bakani ve Disisleri Bakani

B. Içisleri Bakani, Milli Savunma Bakani ve Ulastirma Bakani

C. Adalet Bakani, Içisleri Bakani ve Ulastirma Bakani

D. Adalet Bakani, Milli Egitim Bakani ve Içisleri Bakani

E. Milli Savunma Bakani, Adalet Bakani ve Maliye Bakani51. Ülkemizde yapilan seçimlerde sikça kullanilan “Genel Oy” kavrami ne demektir?

A. Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde kullanilmis olan oylarin tümü

B. Bir siyasal partinin herhangi bir seçim çevresinden milletvekili çikarabilmesi için ülke

genelinde almasi gereken asgari oy sayisi.

C. Bir siyasal partinin, milletvekili seçimlerinde ülke genelinde aldigi oylarin tümü

D. Milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinden seçme kütügüne kayitli olan

seçmenlerin tümü.

E. Her vatandasin, milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yas ve sezginlik disinda

baska bir nitelik aranmadan oy hakkina sahip olmasi.52. Asagidakilerden hangisi “yari-dogrudan demokrasi” araçlarindan biridir?

A. Milletvekillerinin kanun teklif edebilmesi

B. Cumhurbaskaninin yayimlamayi uygun bulmadigi kanunlari bir kez daha görüsülmesi

için yasama organina geri gönderebilmesi.

C. Anayasa degisikliklerinin halkoyuna sunulmasi.

D. Cumhurbaskaninin yasama organinca seçilmesi

E. Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çikarabilmesi53. Yargi yetkisi Türkiye tarafindan da kabul edilmis olan Insan Haklari Mahkemesi,

hangi uluslar arasi kurulus içinde yer almaktadir?

A. Avrupa Birligi

B. Avrupa Ekonomik Toplulugu

C. Birlesmis Milletler

D. Avrupa Konseyi

E. NATO54. 1982 Anayasasina göre, milletvekili seçimlerinde asagidakilerden hangisinin

uygulanmasi mümkün degildir?

A. Tercihli Oy

B. Iki dereceli sistem

C. Iki türlü sistem

D. Dar bölge sistemi

E. Seçime katilmayan seçmenlere para cezasi verilebilmesi55. 1982 Anayasasina göre, asagidakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa

Mahkemesi tarafindan temelli kapatilma nedenlerinden degildir?

A. Yabanci devletlerden veya uluslararasi kuruluslardan maddi yardim almasi.

B. Tüzük ve programlarinin esitlik ilkesine aykiri olmasi.

C. Tüzük ve programlarinin laiklik ilkesine aykiri olmasi

D. Demokratik devlet ilkelerine aykiri eylemlerin odagi haline gelmesi.

E. Önceden izin almadan kurulmasi.56. Asagidakilerden hangisi “dogal yargiç” (kanuni hakim) güvencesinin bir sonucudur?

A. Hiç kimsenin kanunen tabi oldugu mahkemeden baska bir merci önünde

yargilanamamasi,

B. Görülecek davaya göre olaganüstü yargilama

C. Herkesin diledigi kisiye karsi dava açabilmesi

D. Herkesin her konuda dava açabilmesi

E. Herkesin diledigi yerde dava açabilmesi57. Asagidakilerden hangisinin kamu tüzel kisiligi yoktur?

A. Belediyeler

B. Üniversiteler

C. Il Özel Idareleri

D. TRT

E. Bakanliklar58. Küresellesme. Dünyadaki tüm ekonomik ve sosyal birimlerin daha yogun etkilesim

içine girmesi ve çesitli ögelerin uluslar arasi hareketliligini artirmasi olarak

tanimlanir.

Küresellesme sürecinde, uluslar arasi hareketliligi en az artan öge asagidakilerden

hangisidir?

A. Sermaye

B. Mal

C. Emek

D. Teknoloji

E. Bilgi59. Türkiye’de 1999 sonunda uygulanmaya baslanan ekonomik istikrar programi 2000

yilinin Kasim ayinda krizle sonuçlanmistir.

Asagidakilerden hangisi 2000 yilinin Kasim ayinda baslayan krizin öncü

göstergelerinden biri degildir?

A. Türk lirasinin asiri deger kaybetmesi

B. Ithalat ve ihracat farkinin artisindan kaynaklanan cari açigin gayri safi yurtiçi hasilaya

oraninin büyümesi

C. Bankacilik kesimi pozisyonunun döviz rezervine oraninin büyümesi.

D. Kamu bankalari ve KIT lerden kaynaklanan açiklarin büyümesi.

E. Faiz oranlarinin hizla düsmesi.60. Asagidakilerden hangisi 2001 yilinin Nisan ayinda, “5 yilda 1 milyar çocuga egitim”

kampanyasini baslatan sivil toplum örgütüdür?

A. Çagdas Yasama Destekleme Dernegi

B. 21. Yüzyil Egitim ve Kültür Vakfi

C. Anne ve Çocuk Egitimi Vakfi

D. Türkiye Egitim Gönüllüleri Vakfi

E. Türk Egitim Vakfi

CEVAPLAR1.A 2.E 3.B 4.C 5.D 6.A 7.A 8.A 9.C 10.B 11.D 12.D 13.C 14.C 15.D 16.A 17.C 18.C 19.D 20.E21.E 22.E 23.A 24.B 25.E 26.C 27.B 28.D 29.D 30.E 31.C 32.A 33.B 34.E 35.D 36.A 37.E 38.D 39.B 40.D41.C 42.E 43.B 44.E 45.A 46.D 47.A 48.B 49.B 50.C 51.E 52.C 53.D 54.B 55.E 56.A 57.C 58.C 59.A 60.D

alıntı


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.10.2009 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394