Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliği Personel Alım İlanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine Uzman Yardımcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve İdari Memur kadrolarına atanmak üzere sınavla toplam 56 (ellialtı) adet personel alınacaktır TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ.

banner396

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliği Personel Alım İlanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine Uzman Yardımcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve İdari Memur kadrolarına atanmak üzere sınavla toplam 56 (ellialtı) adet personel alınacaktır TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ.

14 Haziran 2011 Salı 16:03
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliği Personel Alım İlanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne Uzman Yardımcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve İdari Memur kadrolarına atanmak üzere sınavla toplam 56 (ellialtı) adet personel alınacaktır
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ...

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne Uzman Yardımcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve İdari Memur kadrolarına atanmak üzere sınavla toplam 56 (ellialtı) adet personel alınacaktır


TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU


1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne Uzman Yardımcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve İdari Memur kadrolarına atanmak üzere sınavla toplam 56 (ellialtı) adet personel alınacaktır.


2- Sınava Katılma Şartları


Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,


c) 18 yaşını bitirmiş olmak,


d) Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,


e) 01.01.2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1981 ve daha sonra doğanlar),


f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.


h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özürü bulunmamak,


i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.


j) Uzman Yardımcılığı ve Bilgisayar Programcılığı için, ÖSYM tarafından yapılan 27-28 Haziran 2009, 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavları'nda İngilizce (EİB Uzman Yardımcılığı kadrosu Biyo Mühendislik Bölümü Mezunları için yabancı dil şartı Fransızca) Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) son dört yıl içinde (2008-2011) en az 70 ve yukarı puan almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)


k) GAİB Uzman Yardımcılığı kadrosu için Muhasebe deneyimi tercih sebebi olacaktır.


l) 27-28 Haziran 2009, 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavları'nda aşağıda belirtilen puan türlerinden ilgili alandan en az 70 puan almış olmak;


BÖLÜMÜ
UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ALINACAK PERSONEL SAYISI


TİM
GAİB
İMMİB
İTKİB
EİB


(İstanbul)
(Gaziantep)
(İstanbul)
(İstanbul)
(İzmir)


İKTİSAT
1 (KPSS P22)
1 (KPSS P22, KPSS P23)
2 (KPSS P22)
4 (KPSS P22)
3 (KPSS P22)


İŞLETME
2 (KPSS P3)
5 (KPSS P23)
4 (KPSS P23)
2 (KPSS P23)


ÇALIŞMA EK. VE END. İLŞK.
 
 
 
1 (KPSS P48)


MALİYE
 
 
 
1 (KPSS P50)


MALİYE
 
1 (KPSS P24)
 
 


EKONOMETRİ
 
 
 
1 (KPSS P92)


KAMU YÖNETİMİ
 
 
4 (KPSS P30)
 


ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
3 (KPSS P33)
 
 


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 
 
1 (KPSS P8)


HUKUK, ULUSLARARASI TİCARET, METAMATİK, İSTATİSTİK ve Diğer İİBF, SBF Bölümleri
 
 
 
 


HALKLA İLİŞKİLER
 
 
 
2 (KPSS P3)
 


BASIN YAYIN
 
 
 
2 (KPSS P3)
 


KİMYA MÜHENDİSLİĞİ / KİMYA
 
 
1 (KPSS P8)
 
 


ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 
 
1 (KPSS P8)
 
 


ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 
 
1 (KPSS P8)
 
 


TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
 
 
 
2 (KPSS P17)
 


BİYO MÜHENDİSLİK
 
 
 
 
1 (KPSS P8)


BÖLÜMÜ
KPSS PUAN TÜRÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI KADROSUNA ALINACAK PERSONEL SAYISI


TİM
GAİB
İMMİB
İTKİB
EİB


(İstanbul)
(Gaziantep)
(İstanbul)
(İstanbul)
(İzmir)


BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI veya BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KPSS P8
2
1
1
 
 m) TİM Bilgisayar Programcılığı kadrosu için aranan özel şartlar:


- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 3 yıl tecilli olmak,


- Yapılacak program dahilinde gerektiğinde tatil günleri ve normal mesai saatleri dışında da görev yapmaya ilişkin sorunu olmamak


- Bilişim konularına ilişkin teknik makaleleri rahat bir şekilde anlayacak düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak


Sistem Programcısı için:


- Visual Basic 6.0, Asp. net, Java, PHP, CGI, C++ dillerinden en az birini, bir veri tabanı uygulamasını desktop ve/veya browserlarda çalışmak üzere programlayabilecek seviyede bilmek.


- Oracle, MYSQL, MSSQL vb veritabanlarından en az birinin kurulum ve konfigürasyonunu yapabilmek,


- SQL dilini çok iyi derecede bilmek,


Sistem Operatörü için:


- Windows Sunucu işletim sistemlerinin kurulum ve konfigürasyonunu yapabilmek,


- Unix, Linux işletim sistemlerinin temel yönetimsel komutlarını bilmek,


- Bir linux işletim sistemini kurabilmek,


- LAN, VLAN, TCPIP, DNS, DHCP, VPN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve gerekli konfigürasyonları yapabilmek,


- İşletim sistemi ve Office paketi için son kullanıcı desteği verebilecek bilgi, tecrübe ve araştırma becerilerine sahip olmak.


İMMİB ve GAİB Bilgisayar Programcılığı kadrosu için aranan özel şartlar:


- Windows Server, Active Directory ve Domain Yapısı Konularında iyi derecede bilgi sahibi olmak,


- SQL Programlama, ASP.NET, Java, M.S Exchange konularında deneyimli,


- Tercihen Microsoft MCSE, MCP Sertifikasyonuna sahip olmak,


- Tercihen VMWARE ve Sanallaştırma Konularında bilgi sahibi olmak,


- En az 3 yıllık iş tecrübesi,


- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.


BÖLÜMÜ
KPSS PUAN TÜRÜ
İDARİ MEMUR KADROSUNA ALINACAK PERSONEL SAYISI


TİM
GAİB
İMMİB
İTKİB
EİB


(İstanbul)
(Gaziantep)
(İstanbul)
(İstanbul)
(İzmir)


İŞLETME veya İKTİSAT
KPSS P23 KPSS P22
 
4
 
 
 


EKONOMETRİ
KPSS P6
 
 
 
2
 3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.


4- İstenilen Belgeler


- Başvuru dilekçesi, Mezun olunan üniversite ve bölüm ile adayın tüm iletişim bilgilerini (adres, tel, e-posta vb.) içermesi gerekmektedir.


- Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi


- 4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,


- 2 nci maddenin (j) ve (l) bendinde belirtilen sınavlardan istenilen asgari puanların alındığına dair belge/belgeler,


Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.


Nüfus Cüzdanının aslı


Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı


Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.


Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti,


4,5X6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,


Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,


Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.


Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi 5- Başvuru Adresi


Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; başvuru yapılan Genel Sekreterlik adresine en geç 08/08/2011 tarihi saat 17.00'ye kadar ulaşacak şekilde şahsen yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adaylar ancak 1(bir) Genel Sekreterlikte sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla Genel Sekreterliğe ya da aynı Genel Sekreterlikte birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.


6- Sözlü Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihleri ve yerleri 12/08/ 2011 tarihinden itibaren ilgili Genel Sekreterliğin internet adresinden ve başvuru yapılan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.


Sözlü sınav, adayların, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile uluslarası ticaret, genel ekonomi, genel kültür, güncel olaylar ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme; genel kültür ve güncel olay bilgisi 30, uluslararası ticaret ve genel ekonomi 40, yabancı dil bilgisi 30 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.


7- Nihai Değerlendirme Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır. Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden ve başvuru yapılan Genel Sekreterlik binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.


8- Kimlik Belgesi Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ADRES
TELEFON
WEB SAYFASI ADRESİ


Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM)
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
0(212) 454 04 90
http://www.tim.org.tr


İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
0(212) 454 00 00
http://www.immib.org.tr


İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
0(212) 454 02 00
http://www.itkib.org.tr


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)
İnönü Cad. Keleşhoca Sokak No:1/1 Şahinbey 27200 GAZİANTEP
0 (342) 2200010 (4 Hat)
http://www.gaib.org.tr


Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB)
Atatürk Cad. No: 382 Alsancak 35220 -İZMİR
0(232) 488 60 00
http://www.eib.org.tr 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.06.2011 16:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394