TUBİTAK uzman yardımcısı alım ilanı

  TÜBİTAK Başkanlığında Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve bağlı Araştırma Destek Gruplarında görev yapmak üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır.

KPSS İLANLARI 17.07.2012, 20:47 17.07.2012, 20:47
TUBİTAK uzman yardımcısı alım ilanı

 

TÜBİTAK Başkanlığında Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve bağlı Araştırma Destek Gruplarında görev yapmak üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır.

1) Adaylarda Aranan Koşullar

Referans Kodu: TBPUY07

a)...


 TÜBİTAK Başkanlığında Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve bağlı Araştırma Destek Gruplarında görev yapmak üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır.1) Adaylarda Aranan KoşullarReferans Kodu: TBPUY07a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 1.1) Jeoloji, Hidrojeoloji, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeofizik Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü),1.2) İstatistik (Sayısal Puan Türü),1.3) Endüstri Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),1.4) Makine, Makine ve Üretim Mühendislikleri, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji, Malzeme, Metalurji Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü),1.5) İnşaat Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),1.6) Elektrik/ Elektronik/ Elektrik ve Elektronik/ Elektronik ve Haberleşme Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü),1.7) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),1.8) Ziraat Mühendisliği (Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi ve Bitki Koruma Bölümlerinden) (Sayısal Puan Türü),1.9) Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Fizik Bölümleri, Biyomühendislik, Fizik Mühendisliği (Sayısal Puan Türü), 1.10) İktisat Bölümü (Eşit Ağırlık Puan Türü),1.11) Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri (Sayısal Puan Türü)b) Yukarıda belirtilen alanlar için belirtilen puan türünden 2009 yılı Kasım ayı, 2010, 2011 yılları ve 2012 yılı Mayıs ayında yapılan ALES’te ilk 7.500’e girmek.Başvurular toplandıktan sonra; belirtilen alanlar için ALES’ten en yüksek puanı sağlayan ilk on aday mülakata çağrılacaktır.(kpsscafe.com) (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması halinde, bu adaylar da mülakata çağırılacaktır)c) Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60; 100’lü sistemde ise en az 67,33 olmak, 2) Adaylarda Aranan İngilizce Yeterlilik Koşullarıİngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinde aldığı puanla kanıtlamış olmak;

 Referans Kodu/Bölümler
 Sınav Türü 
KPDS
ÜDS
IELTSTüm Bileşenlerinden 
 TOEFL IBT
TOEFLCBT
TOEFLPBT
FCE
CAE
 CPE 
 TBPUY07 
En Az Puan
80
80
7,5
79
213
550
A
B
C
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil SınavıÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil SınavıIELTS : International English Language Testing SystemTOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based TestTOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based TestTOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based TestFCE : First Certificate in EnglishCAE : Certificate in Advanced EnglishCPE : Certificate of Proficiency in EnglishKurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz. 3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullara) Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,b) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,f) Belgelemek kaydıyla ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebidir.4) Başvuru Sürecia) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:· Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa lisans üstü)(Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)· Lisans transkript belgesi,· Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,· Özgeçmiş,· Bir adet vesikalık fotoğraf,· İş Başvurusu Formu www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir.b) Başvuru için istenen belgelerin 03/08/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.d) Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurulardeğerlendirmeye alınmayacaktır.e) Adaylar aynı anda birden fazla ilana başvuru yapamazlar. Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:22106100 Kavaklıdere-ANKARATÜBİTAK Başkanlığında Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerde Uzman Yardımcısı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır. 1) Adaylarda Aranan KoşullarReferans Kodu: TBUY07a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,1.1) Endüstri Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),1.2) İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri (Eşit Ağırlık Puan Türü),1.3) Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri (Sayısal Puan Türü) b) Yukarıda belirtilen alanlar için belirtilen puan türlerinden 2009 yılı Kasım ayı, 2010, 2011 yılları ve 2012 yılı Mayıs ayında yapılan ALES’te ilk 7.500’e girmek.Başvurular toplandıktan sonra; belirtilen alanlar için ALES’ten en yüksek puanı sağlayan ilk on aday mülakata çağrılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması halinde, bu adaylar da mülakata çağırılacaktır)c) Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60; 100’lü sistemde ise en az 67,33 olmak. 2) Adaylarda Aranan İngilizce Yeterlilik Koşullarıİngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinde aldığı puanla kanıtlamış olmak;
Referans Kodu/ Bölümler

Sınav Türü

KPDS

ÜDS

IELTS Tüm Bileşenlerinden

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

TBUY07

En Az Puan

70

70

6,5

68

190

520

B

C

C


KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil SınavıÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil SınavıIELTS : International English Language Testing SystemTOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based TestTOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based TestTOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based TestFCE : First Certificate in EnglishCAE : Certificate in Advanced EnglishCPE : Certificate of Proficiency in EnglishKurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullara) Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,b) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,f) Belgelemek kaydıyla ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebidir. 4) Başvuru Sürecia) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:· Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa lisans üstü)(Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)· Lisans transkript belgesi,· Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,· Özgeçmiş,· Bir adet vesikalık fotoğraf,· İş Başvurusu Formu www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir. b) Başvuru için istenen belgelerin 03/08/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.kpssc) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.d) Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurulardeğerlendirmeye alınmayacaktır.e) Adaylar aynı anda birden fazla ilana başvuru yapamazlar.Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:22106100 Kavaklıdere-ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-1°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 08 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:51
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 14 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 13 24
4. Bursaspor 13 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. Adana Demirspor 13 15
13. İstanbulspor 14 15
14. Boluspor 14 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 15 35
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Tottenham 16 23
7. Wolverhampton 15 23
8. Crystal Palace 16 22
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Brighton 15 18
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 15 16
17. Aston Villa 15 15
18. Southampton 15 15
19. Norwich City 15 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 16 26
7. Valencia 16 26
8. Getafe 15 24
9. Granada 16 24
10. Osasuna 15 22
11. Levante 16 20
12. Villarreal 16 19
13. Real Betis 15 19
14. Real Valladolid 15 18
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 16 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü