Süleyman Demirel Üniversitesi 55 Sağlık Personeli Alacak (2016 KPSS ile Mülakatsız)

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin en az ön lisans mezunu sağlık personeli alımı yapacağına ilişkin duyuru bugün üniversitenin resmi sitesi ve DPB'de yayımlandı.

KPSS İLANLARI 07.08.2017, 09:22 12.08.2017, 21:13
6154
Süleyman Demirel Üniversitesi 55 Sağlık Personeli Alacak (2016 KPSS ile Mülakatsız)

Süleyman Demirel Üniversitesi 55 Sağlık Personeli Alacak (2016 KPSS ile Mülakatsız)

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin en az ön lisans mezunu sağlık personeli alımı yapacağına ilişkin duyuru bugün üniversitenin resmi sitesi ve DPB'de yayımlandı.

Üniversiteden yayımlanan ilanda "Üniversitemiz, Hastane Başmüdürlüğünde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verilirken, alınacak personellerin çalıştırılacağı birimler ve aranan nitelikler aşağıdaki gibi açıklandı ; 

Başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurularda KPSSP93 puanları esas alınacak.

Başvuruda  bulunacak adayların "Başvuracak adayların durumunun; 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin 2’nci alt bendi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması, 5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir" şartını yerine getirmesi gerekiyor.  Başvurular 15 gün içerisinde www.sdu.edu.tr adresindeki başvuru formunun doldurulup rektörlüğün personel dairesine şahsen yapılması gerekiyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

Yorumlar (0)
kapalı