Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli olarak hemşire alımında bulunacak.

KPSS İLANLARI 25.11.2015, 09:09 25.11.2015, 09:12
511
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli olarak hemşire alımında bulunacak.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans" 2014 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü

esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

DİŞ HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

Hemşire

20

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.


1- Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesi'nde belirtilen şartlara haiz bulunmaları.

2- Adaylar, Lisans düzeyinde 2014 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

4- Müracaatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine kadar; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://erdogan.edu.tr/idari/personel/web adresinden temin edilecek örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Sonuçlar ilgili KPSS puan sıralaması dikkate alınarak; başvuru bitim tarihini takip eden 10 iş günü içinde http ://erdo gan. edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

6- 4/B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren l(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru Formuna eklenmek üzere;

1- Diploma veya mezuniyet belgesi ömeği(diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idarece görülecek ve fotokopisi alınacaktır).

2- 2014 KPSS Sonuç Belgesi.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- 1 adet vesikalık fotoğraf(başvuru formuna eklenecektir).

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDEN REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve Su Ürünleri Fakültesinin Eğitim-

Öğretim ve Araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda (1 adet) Uzak Yol Kaptanı, (1 adet) Makine Zabiti, (1 adet) Usta Gemici ve (1 adet) Gemici pozisyonlarında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

Başvuracak adayların:

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,

3- Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.erdogan.edu.tr/idari/personel web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

2- İlan ekinde görülen başvuru formu,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 1 adet vesikalık fotoğraf ( Başvuru formuna ),

5- Başvurulan pozisyon için bu ilanda belirtilen belgeler ( asılları mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

1. UZAK YOL KAPTANI:

a. Eğitim Durumu:

1 .Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

b. Sahip Olunması Gereken Belgeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Uzak Yol Kaptan Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, Genel Telsiz Operatör Yeterliliği Belgesi (GOC, GMDSS Genaral Radio Oparator)

3. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri: Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterliliği Belgesi

4. Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi

5. Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi/ECDIS Belgesi

6. Köprü Üstü Kaynak Yönetimi/BRM Belgesi

7. Radar Gözlem ve Pilotlama Eğitimi Belgesi

8. Can Kurtarma Araçlarım Kullanama Yeterliliği Eğitim Belgesi

9. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitim Belgesi

10. Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

11. Tıbbi Bakım Eğitimi Belgesi

12. Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi

13. İlk Yardım Eğitimi Belgesi

14. Otomatik Radar Pilotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi Belgesi.

15. İleri Yangınla Mücadele Belgesi

16. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

17. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş "Denizci Eğitimci Belgesi".

18. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

19. 2014-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Müracaat eden adayların birden fazla olması durumunda sıralama, 2014-KPSS B grubu/KPSSP3 puanları dikkate alınarak yapılacaktır.)

c. Tecrübe: Belgelendirmek kavdıvla;

1. En az bir (1) yılı uluslararası sefer yapan gemilerde kaptanlık olmak üzere en az beş (5) yıllık deniz tecrübesine sahibi olmak bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

2. En az bir yıl römorkör kaptanlığı yapmış olmak Başkanlığından alınacak hizmet veya personel belgesi ile belgelendirilecektir.)

3. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

2. MAKİNE ZABİTİ:

a. Eğitim Durumu:

1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

b. Sahip Olunması Gereken Beteeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Makine Zabiti Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW:

3. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi

4. Temel İlk YardımEğitimi Belgesi

5. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

6. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

7. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi

8. Makine Vardiyası Tutma Belgesi

9. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

c. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;

1. En az iki (2) yıllık deniz tecrübesine sahip o\mak.(Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

3. USTA GEMİCİ:

a. Eğitim Durumu:

1. En az ilkokul mezunu olmak.

b. Sahip Olunması Gereken Belgeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Usta Gemici Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri:

3. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi

4. Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi

5. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

6. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

7. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi

8. Seyir Vardiyası Tutma Belgesi

9. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

c. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;

1. En az iki (2) yıllık deniz tecrübesine sahibi olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.

3. Balıkçı gemilerinde çalışmış olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

4. GEMİCİ:

a. Eğitim durumu:

1. En az ilkokul mezunu olmak.

b. Sahip olunması gereken belgeler:

1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Gemici Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".

2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW

belgeleri:

a. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi

b. Temel ilk Yardın Eğitimi Belgesi

c. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi

d. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi

e. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi

f. Seyir Vardiyası Tutma Belgesi

g. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

c. Tecrübe: Belgelendirmek kavdıvla:

1. En az bir (1) yıllık deniz tecrübesine sahibi o\mak.(Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.

3. Balıkçı gemilerinde çalışmış olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)
Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:49
Öğle 12:45
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü