Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2 Mart 2012)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere.

banner396

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2 Mart 2012)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere.

02 Mart 2012 Cuma 12:49
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2 Mart 2012)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar...


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANIPamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girenSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara 2010 yılında KPSS (B) grubu katılanlardan puan sıralaması esas alınmak suretiyle 10 adet çeşitli unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 
Büro Personeli

1


 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde çalıştırılmak üzere;- Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans programından mezun olmak.- Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimlerinde en az Üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.- ASP sertifikasına sahip olmak.Destek Personeli

1


Aşçı olarak çalıştırılmak üzere-Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık Önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek koşuluyla alanında 2 yıllık tecrübeye sahip olmak.-Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek.Destek Personeli

4


Aşçı olarak çalıştırılmak üzere;Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık önlisans programından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının Aşçılık alanından mezun olmak veya en az Lise ve dengi okul mezunu olmak koşuluyla Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim Merkezleri veya Halk Eğitim Merkezlerinden Aşçılık sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek koşuluyla alanında 2 yıllık tecrübeye sahip olmak.-Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek.Destek Personeli

1


Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde Fotoğrafçı, Fotoğraf ve Görüntü işleme Elemanı olarak çalıştırılmak üzere;- Lise mezunu olmak - Fotoğraf makinası ve kamera kullanımını iyi derecede bilmek.- Üniversitelerin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminde en az dört yıl çalışmış olmak ve 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. Bunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek.-Video montajı yapmak ve kısa filmler hazırlamak.-Haber yazmak ve medya ile paylaşımını sağlamak.- After Effects , Edius ve Adobe Photoshop programlarına hakim olmak.-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.Destek Personeli

1


Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Cankurtaran olarak çalıştırılmak üzere;-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.-Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak,Cankurtaran olarak en az 3 yıllık ış deneyiminin olması ve bunu belgelemesi.-Üniversite yüzme takımlarında görev alacağı için en az II. Kademe antrenör belgesi ve en az 2 Uluslararası antrenör gelişim seminerlerine katılmış olmak,Üniversite içerisinde yapılacak su sporları faaliyetlerinde görev alacağı için en az 3 Yıldız Dalıcı brövesi veya denkliğine sahip olmak.-Uluslararası organizasyonlarda deneyimli olmak ve belgelemek,Üniversiteler arası düzenlenen organizasyonlarda deneyimli olmak ve belgelemek.-Lisans diploma notu en az 3,00 ve üzeri olmak.-Beden Eğitimi ve Spor bölümü ve denkliği mezunu olmak.Destek Personeli

1


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere;-Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Harita Kadastro programından mezun olmakBelgelendirmek koşuluyla alanında 1 yıllık tecrübeye sahip olmak.-Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.-Bilgisayarlı Muhasebe sertifikasına sahip olmak.-ETA programı sertifikasına sahip olmak.
 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere;Destek Personeli 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Otomotiv programından mezun olmak.Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim Merkezinden Öğretici ve ustalık belgesine sahip olmak,-iş Sağlığı ve İş Güvenliği sertifikasına sahip olmak.-Belgelendirmek koşuluyla 1 yıl SGK'lı olup, alanında 5 yıllık tecrübeye sahip olmak.-Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. JNOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup. sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde A fıkrasında belirtilen şartlar aranır. I. GENEL ŞARTLAR:1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar.Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı çıkanlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlik hizmetim yapmış olmak,5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 6- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması. II. ÖZEL ŞARTLAR:1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.3- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.III. BAŞVURU:Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve sabıka kaydı2- Diploma fotokopisi,3- 2010 yılı KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanını gösterir belge.4- 2 adet fotoğraf5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.İle birlikte Pamukkale Üniversitesi (pau.edu.tr.) adresinden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan baş vurular kabul edilmeyecektir.)  İletişim Telefonları: 0 258 296 22 50. 296 22 19. 296 22 67 ve 296 22 68IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Pamukkale Üniversitesinin (pau.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Her kadro için Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayıp Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelen tamamlayıp teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.  

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.03.2012 12:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394