Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı 130 memur alımı için ilana çıktı. İşte detaylar...

banner396

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı 130 memur alımı için ilana çıktı. İşte detaylar...

02 Aralık 2015 Çarşamba 17:22
7836 Okunma
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 130 memur alımı için ilana çıktı. İşte detaylar...

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2015 YILI İÇİN AÇIKTAN MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR

1. GENEL HUSUSLAR:

a. Millî Savunma Bakanlığının memur ihtiyacının karsılanması için "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baskanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara memur temini yapılacaktır.

b. Memur alım faaliyeti TABLO-1’de yer alan faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. TABLO-2’deki devlet memuru kadrolarına karsılarında belirtilen kontenjan ve niteliklerde personel temini yapılacaktır.

c. Başvurular, MSB'nin www.msb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden 14-21 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

ç. Adaylara yapılacak tüm duyurular (başvuru sartlarını tasımadığından başvurusu kabul edilmeyen adayların bilgilendirilmesi dâhil), MSB'nin www.msb.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı yapılmayacaktır.

d. Başvuruların bitimini müteakip, başvurusu ve belgeleri kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacaktır. TABLO-2’deki mesleki yeterlilik sınavı yapılacak her bir unvan için 20 katı aday, sadece mülakat sınavı yapılacak her bir unvan için 6 katı aday belirlenerek kimlikleri, 05 Ocak 2016 tarihinden sonra www.msb.gov.tr resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

e. Belirlenen adaylar; 11-15 Ocak 2016 tarihlerinde MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığında (DEMKOM) (Tandoğan/ANKARA) mesleki yeterlilik ve mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

f. "MSB, Gnkur.Bsk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"in 11/A maddesinin “Sehit, malul ve  muharip gazi es ve çocuklarının; anne, baba veya esinin sehit/gazi olduğunu gösterir belge ile basvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmıs puan dikkate alınır.” hükmü gereğince, sehit/gazi yakınlarının KPSS puanlarına %10 puan eklenecektir.

2. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),

b. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

c. Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak çalışırken sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

ç. Erkek adaylar için, 15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla; askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmis ise askerlikten muaf tutulmuş veya erteletmiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

d. Başvurduğu kadro unvanı için aranan niteliklere sahip olmak,

e. Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans mezunları için 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

3. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

a. Adaylar, 14-21 Aralık 2015 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki Aday Giriş Ekranında bulunan Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle başvuru islemlerine başlayacaklardır. Başvuru formunun bütün bölümleri (özellikle adayların yazısma/e-posta adresleri, telefon numaraları ile istenilen belgelerin sisteme resim dosyası olarak yüklenmesi vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

b. Her aday niteliklerini taşıdığı sadece bir kadro için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadronun niteliklerini tasıyan adayların tercihinde değişiklik yapması durumunda, en son yaptığı başvuru sisteme kaydedileceğinden önceki yapılan başvurular geçersiz olacaktır.

c. Adaylar başvuru esnasında istenen belgeler ile kadro niteliklerine ait diğer belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. Söz konusu istenilen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek, elden veya posta yoluyla belge alınmayacaktır. Adayların kendi sistemlerinde oluşacak arızalardan MSB sorumlu değildir. Bu nedenle adayların basvurularını son güne bırakmaması gerekmektedir.

4. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verdiği bilgiler ile belgelerinde eksik ve hata olduğu tespit edilenlerin basvuruları isleme alınmayacaktır.

NOT: Genel Ağ (İnternet) ortamı dısında dilekçe, mektup, vb. yöntemlerle yapılacak ön basvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve islem yapılmayacaktır.

b. 2014 yılı KPSS sınav sonuçlarına göre;

(1) Ortaöğretim mezunları için KPSSP94,
(2) Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
(3) Lisans mezunları için KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

c. Başvuru esnasında, asağıda yer alan belgeler sisteme yüklenecektir.

(1) İs Talep Formu (Aday tarafından doldurulacak, resimli bir sekilde sisteme yüklenecektir.)
(2) Öğrenim Belgesi ile belirtilen unvanlar için varsa Yükseklisans diploması ve “Kalite Yönetimi” konusunda alınan sertifikalar,
(3) Sehit, malul ve muharip gazi es ve çocukları için anne, baba veya esinin sehit/gazi olduğunu gösterir belge veya sehit/gazi/malul kimlik belgesi,
(4) Basvurulacak brans için istenen sertifika, belge veya bonservis.

ç. Basvuru formu ve belgeleri incelenen adaylardan basvurusu kabul edilenlerin listesi, (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) 05 Ocak 2016 tarihinden sonra www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve bu adaylar 11-15 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara'da yapılacak mesleki yeterlilik ve mülakat sınavına çağrılacaktır.

d. Adaylar kendilerine tahsis edilen gün ve saatte, sistemden aldıkları basvuru formu ve sisteme giris yaptıkları belgelerin asılları ile sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

a. Mesleki yeterlilik ve Mülakat sınavlarının her birinin baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmis sayılacaklardır.

b. Mesleki yetelilik sınavı sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlarda yapılacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında 70 puan ve üzeri alan adayların 6 katı mülakat sınavına alınacaktır.

c. KPSS puanı ile unvana göre yapılacak sınavlarda alınan notların toplamının aritmetik ortalamasına göre her unvan için adayların sınav basarı puanı hesaplanarak, her unvan için asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

ç. Sınavda başarılı olan adaylara, memurluğa baslayabilmeleri için yapmaları gereken islemler www.msb.gov.tr resmi internet adresinde 29 Ocak 2016 tarihinden sonra tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır (Adayların, herhangi bir hak kaybına uğramamaları için sınav ve değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar www.msb.gov.tr resmi internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.).

d. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına islem yapılmayacaktır.

6. MEMURLUĞA ALIMLA İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Sınavlarda basarılı olan adaylar, 29 Ocak 2016 tarihinden sonra www.msb.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecek, bilgi ve belgeleri 08 Subat 2016 tarihinde saat 17:00'ye kadar MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığında (Tandoğan/ANKARA) elden teslim edeceklerdir.

b. Söz konusu adaylardan;

(1) Sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor alan,
(2) Yaptırılacak güvenlik sorusturması olumlu olan ve göreve baslamalarında bir sakınca bulunmayanların atamaları yapılacaktır.

c. Onbeş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilecektir.

Başvuru sürecindeki sorunlarınız için iletişim bilgileri:

Elektronik Posta Adresi : msbmemuratama@msb.gov.tr
Belgegeçer (Faks) No. : (0 312) 417 54 64
Posta Adresi : MSB Personel Baskanlığı PK 06100 Bakanlıklar/ANKARA

TABLO-1 (MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ)


TABLO-2 (MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TABLO)
 Başvuru Klavuzu İçin TIKLAYINIZ.

Milli Savunma Bakanlığı çeşitli unvanlarda 130 memur alımı yapacak. Başvurular 14-21 Aralık 2015 tarihleri arasında bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak.>>2016 KPSS'YE GİRECEK ORTAÖĞRETİM ADAYLARI DİKKAT!!!

Son Güncelleme: 02.12.2015 17:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394