MEB 100 adet uzman yardımcısı alım ilanı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden: MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100 (yüz) adet kadroya Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

banner396

MEB 100 adet uzman yardımcısı alım ilanı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden: MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100 (yüz) adet kadroya Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

24 Nisan 2012 Salı 10:04
MEB 100 adet uzman yardımcısı alım ilanı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100 (yüz) adet kadroya Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı sözlü...


Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden:MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSUMilli Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100 (yüz) adet kadroya Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde, tek aşamada, gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav şeklinde uygulanacak yarışma sınavı 11 – 15/Haziran/2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; MEB (www.meb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.  

SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu ve Kılavuzu

24 Nisan 2012

İnternet Başvurusu Tarihleri

24 - 30 Mayıs 2012

Sınava Girecek Adayların İlânı

01 Haziran 2012

Belgelerin Teslimi

04 - 08 Haziran 2012

Sözlü Sınav

11 - 15 Haziran 2012

Sınav Sonuç İlânı

19 Haziran 2012

İtiraz Tarihleri

20 - 26 Haziran 2012

İtiraz Karar Tarihleri

27 Haziran - 10 Temmuz 2012


YARIŞMA SINAVINA (SÖZLÜ SINAV) BAŞVURU ŞARTLARI1) 10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS LİSANS sınavları sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan ve puan türleri için belirlenen asgari puana sahip olmak. (Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak 1 ve 2 numaralı alanlar için ilân edilen kadro sayısının 2 katı, diğer alanlar için ise 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.) 

SIRA NO

ALANLAR

KADRO ADEDİ

PUAN TÜRÜ

PUANI

1

İİBF / SİYASAL BİLGİLER /İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

40

KPSS P65

80

2

HUKUK

10

KPSS P62

80

3

COĞRAFYA

1

KPSS P10

90

4

TARİH

1

KPSS P10

90

5

FEN VE TEKNOLOJİ

1

KPSS P10

95

6

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

2

KPSS P10

95

7

MATEMATİK

5

KPSS P10

95

8

REHBER ÖĞRETMEN

2

KPSS P10

90

9

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

4

KPSS P10

90

10

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

6

KPSS P10

90

11

SOSYAL BİLGİLER

1

KPSS P10

90

12

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

3

KPSS P10

85

13

TÜRKÇE

4

KPSS P10

90

14

FİZİK

1

KPSS P10

90

15

KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ

1

KPSS P10

95

16

ÇOÇUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

1

KPSS P10

80

17

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

1

KPSS P10

80

18

MUHASEBE FİNANS

1

KPSS P10

90

19

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ELEKTİRİK / ELEKTRONİK

1

KPSS P10

90

20

MAKİNE TEKNOLOJİLERİ MAKİNE MODEL / MAKİNE VE KALIP ÖĞRETMENLİĞİ

1

KPSS P10

70

21

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

3

KPSS P10

85

22

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ

2

KPSS P10

85

23

GÖRME ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

1

KPSS P10

60

24

ZİHİN ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

1

KPSS P10

80

25

İŞİTME ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

1

KPSS P10

80

26

İNGİLİZCE

1

KPSS P10

90

27

EĞİTİM BİLİMLERİ

4

KPSS P10

90

 

TOPLAM

100

 

 


2) Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2 ve 27 numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında belirlenen alanlara kaynak yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.3) Adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekmektedir.4) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.5) Adayların sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.6) Adayların devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı olmaması gerekmektedir.Yarışma Sınavına, alanlar itibariyle ilân edilen Millî Eğitim uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavlarında belirlenen asgari puanı alan adaylar, Bakanlığımızın www.meb.gov.tr internet adresinde yer alan “Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu”nu doldurarak internet ortamında yarışma sınavına müracaat edeceklerdir.YARIŞMA SINAVINA (SÖZLÜ SINAV) ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER1) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti,2) KPSS sonuç belgesi çıktısı,3) İki adet vesikalık fotoğraf,4) Özgeçmiş.SÖZLÜ SINAV10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS LİSANS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulan adaylar arasından; 1 ve 2 numaralı alanlar için belirlenen atama yapılacak kadro sayısının en fazla 2 (iki) katına, diğer alanlar için ise 3 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.)Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat Bakanlığımızın internet adresinden (www.meb.gov.tr) duyurulacaktır. (Gerekli hallerde sözlü sınav tarihleri Bakanlık tarafından değiştirilerek Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.)Sözlü sınavda, adaylar;a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilecektir.Adaylar Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.SINAV SONUCUSözlü sınav sonucunda; adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.Sözlü sınavı sonuçları Bakanlığın internet sayfasında duyurulacaktır.Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla on işgünü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.İlan olunur.İLETİŞİM BİLGİLERİ:Tlf : (312) 413 17 53 – 413 17 62 - 413 18 74 – 413 17 60www.meb.gov.trhttp://ikgm.meb.gov.trİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARAKamuoyuna duyurulur
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.04.2012 10:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394