Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı ( 9 Mart 2012)

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih.

banner396

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı ( 9 Mart 2012)

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih.

09 Mart 2012 Cuma 17:17
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı ( 9 Mart 2012)

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih...


MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜSÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSUMaliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikin 8 inci maddesi uyarınca, 2010 ve 2011 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.I. BAŞVURU ŞARTLARIA. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHKde belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. B. ÖZEL ŞARTLAR 1- Güvenlik Uzmanı (1 Kişi - Kısmi Zamanlı (Haftada 30 Saat) - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)a) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, Tercihen;b) ISO27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,c) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,ç) CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,d) CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,e) CCSP - Cisco Certified Security Professional sertifikasına sahip olmak,f) CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak. 2- Sistem Yöneticisi (1 kişi - Proje Bazlı Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)a) En az 3 (üç) yıl süreyle 1000 ve daha fazla kullanıcılı merkezi sistemlerde ekip liderliği veya yöneticilik tecrübesi olmak,b) n-katmanlı (n-tier) sistemlerde tecrübesi olmak,c) MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer sertifikasına sahip olmak,Tercihen;ç) OCA - Oracle Certified Associate sertifikasına sahip olmak,d) OCP - Oracle Certified Professional sertifikasına sahip olmak,e) CCNA - Cisco Certified Network Associate sertifikasına sahip olmak,f) CCNP - Cisco Certified Network Professional sertifikasına sahip olmak,g) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,ğ) Bilişim projesi yapabilmek,h) Yöneticilik özelliklerine sahip olmak. 3- Proje Yöneticisi (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı; PMP - Project Management Professional Sertifikası Olanlar İçin Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)a) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,b) Mali işlemlere ilişkin en az 1 (bir) web tabanlı uygulama yazılım projesini yönetmiş olmak,c) Oracle veya Microsoft SQL veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,ç) MS Office, MS Project, JIRA proje yönetim araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,Tercihen;e) Kamu muhasebesi veya personel işlemlerine ilişkin projelerde çalışmış olmak,f) Basecamp, ActiveCollab, Smartsheet gibi proje yönetim araçlarını bilmek.Proje yöneticisi, Bakanlığımızca yürütülen/yürütülecek Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kapsamındaki projelerde görevlendirilecektir.4- Proje Yöneticisi (1 Kişi - Proje Bazlı Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) a) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,b) Mali işlemlere ilişkin en az 1 (bir) web tabanlı uygulama yazılım projesini yönetmiş olmak,c) Oracle veya Microsoft SQL Veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,ç) MS Office, MS Project, JIRA proje yönetim araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,  d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,Tercihen;e) Kamu muhasebesi veya personel işlemlerine ilişkin projelerde çalışmış olmak,f) Basecamp, ActiveCollab, Smartsheet gibi proje yönetim araçlarını bilmek.Proje yöneticisi, Bakanlığımızca yürütülen/yürütülecek Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kapsamındaki projelerde 9 (dokuz) ay süreyle görevlendirilecektir. Bakanlık gerektiğinde bu süreyi uzatabilecektir.5- Yazılım Mühendisi (2 kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)a) Veritabanı üzerinde çalışan ve JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,b) UML - Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,c) JSTL - Java Standar Tag Library, JSF - Java Server Face JSP - Java Server Page, Java Servlet, Java Script konularında deneyimli olmak,ç) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,d) SVN - SubVersioN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,f) SOA - Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak, Tercihen;g) Yüksek seviyeli diller (Visual Basic, VB.NET, vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,ğ) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,h) Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,ı) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim olmak,i) XML kullanmış olmak.6- Yazılım Mühendisi (2 kişi - Proje Bazlı Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)a) Veritabanı üzerinde çalışan ve JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,b) UML - Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,c) JSTL - Java Standar Tag Library, JSF - Java Server Face JSP - Java Server Page, Java Servlet, Java Script konularında deneyimli olmak,ç) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,d) SVN - SubVersioN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,f) SOA - Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,  Tercihen;g) Yüksek seviyeli diller (Visual Basic, VB.NET, vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,ğ) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,h) Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,ı) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimi olmak,i) XML kullanmış olmak.Proje yöneticisi, Bakanlığımızca yürütülen/yürütülecek Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kapsamındaki projelerde 9 (dokuz) ay süreyle görevlendirilecektir. Bakanlık gerektiğinde bu süreyi uzatabilecektir.7- Yazılım Test Mühendisi (1 kişi - Proje Bazlı Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)a) Yazılım test mühendisi olarak çalışmış olmak (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir),b) Test süreçleri, metotları hakkında bilgi sahibi olmak,c) Test planı hazırlama, test senaryosu oluşturma konularında deneyim sahibi olmak,ç) Yazılım testi için gerekli olan seviyede programlama bilgisine sahip olmak,d) Tercihen JUnit, Selenium, Twist, vb. otomatik test araçlarında deneyim sahibi olmak,Tercihen;e) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim sahibi olmak.Proje yöneticisi, Bakanlığımızca yürütülen/yürütülecek Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kapsamındaki projelerde 9 (dokuz) ay süreyle görevlendirilecektir. Bakanlık gerektiğinde bu süreyi uzatabilecektir.8- Karar Destek Uzmanı (1 Kişi - Kısmi Zamanlı (Haftada 30 Saat) - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)a) İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,b) Ekonometrik modeller konusunda çalışmış olmak,c) Veri Ambarı, OLAP - Online Analytical Processing konusunda tecrübe sahibi olmak,ç) Veritabanı uygulamaları (SQL, PL/SQL, Oracle, Access vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,d) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) konularında bilgi sahibi olmak,e) Oracle veritabanı konusunda bilgi sahibi olmak,Tercihen;f) Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak,g) İş zekası ürünlerinde (Oracle BI, Microsoft BI vb.) bilgi sahibi olmak,ğ) Veritabanında bilgi keşfi yapabilmek ve bunu sunabilme konusunda deneyimli olmak.   II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİBaşvurular, 19/03/2012 - 30/03/2012 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 30/03/2012 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 3. Kat 303 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.a) Başvuru formu (Fotoğraflı),b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,ç) Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır),d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır). III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASIBaşvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam 100 aday yazılı sınava çağırılacaktır.Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.muhasebat.gov.tr sitesinde 09/04/2012 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİa) Proje Yönetimib) Yazılım Mühendisliği,c) Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,ç) Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL)d) Yazılım mimarisi,e) Bilgisayar Ağları,f) Bilgi Güvenliği,g) İşletim Sistemleri,ğ) Karar Destek Sistemi ile ilgili konular,h) Pozisyonla ilgili diğer konular 


İş Tanımı

Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

Güvenlik Uzmanı

a ,b,c,e,f,g,h sırasında belirtilenler

Sistem Yöneticisi

c ,d,e,f,g,h sırasında belirtilenler

Proje Yöneticisi

a ,b,c,ç,d,e,f,g,h sırasında belirtilenler

Yazılım Mühendisi

b ,c,ç,d,h sırasında belirtilenler

Yazılım Test Mühendisi

b ,ç,d,f,h sırasında belirtilenler

Karar Destek Uzmanı

c ,f,ğ,h sırasında belirtilenler


Yazılı sınav, 16/04/2012 tarihinde ANKARA’da yapılacaktır.Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. V. DEĞERLENDİRMEYazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. VI. SINAV SONUÇLARININ İLANIYazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.Uygulamalı sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. VII.ÜCRETAylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.079,40 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.Kamuoyuna duyurulur.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.03.2012 17:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394