Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 yılı sözleşmeli er temini sınav ilanı

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ       Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 yılı sözleşmeli er temini sınavları 16 Ocak-06 Şubat 2012 tarihleri arasında K.

banner396

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 yılı sözleşmeli er temini sınav ilanı

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ       Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 yılı sözleşmeli er temini sınavları 16 Ocak-06 Şubat 2012 tarihleri arasında K.

10 Ocak 2012 Salı 20:46
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 yılı sözleşmeli er temini sınav ilanı

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

      Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 yılı sözleşmeli er temini sınavları 16 Ocak-06 Şubat 2012 tarihleri arasında K.K.K.lığının  www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak...


KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ      Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 yılı sözleşmeli er temini sınavları 16 Ocak-06 Şubat 2012 tarihleri arasında K.K.K.lığının  www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak olan sınav merkezlerinde icra edilecektir. 07 Eylül 2011-10 Ocak 2012 tarihleri arasında internet ortamında başvuru yapamayan adaylar da herhangi bir sınav merkezine müracaat etmeleri durumunda sınavlara tabi tutulacaklardır. Genel başvuru koşulları ile internet ortamında başvuru yapan ve yapamayan adayların beraberinde getirecekleri belgeler aşağıda sunulmuştur.1.   GENEL BAŞVURU KOŞULLARI:      a.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,b.   En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,c.   Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,ç.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Eylül 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),d.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olmak (07 Eylül 1986  tarihinden sonra doğanlar),e.   Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,f.    Askerî öğrencilikten ilişiği kesilmemiş olmak,g.   Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,ğ.   Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;(1)     Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,(2)     Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,(3)     22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,h.   Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,ı.    Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,i.    Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, Sözleşmeli Er Olur.” kayıtlı sağlık raporu almış olmakj.    Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. 2.   07 EYLÜL-31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA İNTERNET ORTAMINDA BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA GELİRKEN BERABERİNDE GETİRECEKLERİ BELGELERAdaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.a.      Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe,b.      Ön başvuru belgesi: İnternetten yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,c.      Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (iki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir,ç.      Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı,d.      Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,e.      Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),f.       Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,g.      Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,ğ.      Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),h.      Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Şoför branşına başvuran adayların hangi sınıfa ait ehliyet sahibi olması gerektiği ile bonservis istenen branşlar başvuru kılavuzunda belirtilmiştir),ı.    Adayın kendisine ait 13 adet vesikalık fotoğraf.3.   01-10 OCAK 2012 TARİHLERİ ARASINDA İNTERNET ORTAMINDA BAŞVURU YAPAN VEYA İNTERNET ORTAMINDA HİÇ BAŞVURU YAPAMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU ESNASINDA GETİRECEKLERİ BELGELER:      Adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.a.   Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe,b.   Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (iki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir,c.   Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı,ç.   Arşiv kaydını da içerecek şekilde Adli Sicil Belgesi,d.   Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,e.   Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),f.    Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,g.   Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,ğ.   Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),h.   Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,ı.    Adayın kendisine ait 13 adet vesikalık fotoğraf.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.01.2012 20:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394