Kamu İhale Kurumu Uzman yardımcısı alım ilanı

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kamu İhale Kurumunda (KİK) görevlendirilmek amacıyla; 1.

banner396

Kamu İhale Kurumu Uzman yardımcısı alım ilanı

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kamu İhale Kurumunda (KİK) görevlendirilmek amacıyla; 1.

03 Ağustos 2009 Pazartesi 00:00
Kamu İhale Kurumu Uzman yardımcısı alım ilanı
KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda (KİK) görevlendirilmek amacıyla;

1.Grup KPSSP:103 Hukuk Fakültesi 5 Kişi
2.Grup KPSSP:104 İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler 5 Kişi
3.Grup KPSSP:5 İnşaat Mühendisliği 1...
KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda (KİK) görevlendirilmek amacıyla;

1.Grup KPSSP:103 Hukuk Fakültesi 5 Kişi
2.Grup KPSSP:104 İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler 5 Kişi
3.Grup KPSSP:5 İnşaat Mühendisliği 1 Kişi- Makine Mühendisliği 1 Kişi
olmak üzere toplam 12 (oniki) kişi, Kamu İhale Uzman Yardımcısı olarak alınacaktır.

Yazılı sınav, 1.ve 2. gruplar için; Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3. grup için, KİK veya belirlenecek Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından 08.11.2009 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için Kamu İhale Kurumu tarafından yapılacak olan sözlü sınav tarihi daha sonra belirlenecektir.


SINAVA KATILMA KOŞULLARI:

1) ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak ve söz konusu sınavların yabancı dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

4) 01.01.2009 tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak,

6) Askerlik ile ilişkisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, sağlık nedenleri dışında muaf tutulmuş yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilirler).


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: Başvuru Formu, Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 Balgat/Ankara adresinden veya http://www.ihale.gov.tr internet adresinden temin edilecektir).

1) 2008 veya 2009 KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi,

2) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıkasızlık kaydı,

3) 4,5 X 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf,

4) Sınava girecek 1. ve 2. grup adaylar için sınav ücreti olarak; Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankasının tüm şubeleri veya Garanti Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankasının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına 50 (Elli) TL yatırıldığına dair dekontun aslı,

5) Sınava girecek 3. grup adaylar için sınav ücreti olarak; Kamu İhale Kurumunun Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki 5503538-5001 numaralı hesabına 50 (Elli) TL yatırıldığına dair dekontun aslı,

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlara, birden fazla sınav ücreti yatıranlara veya eksik belgelerle başvuru yapan adaylara, sınav ücreti iade edilmeyecektir.


SINAV BAŞVURUSU: Adaylar tarafından Sınav Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak yukarıda belirtilen belgelerle birlikte iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya Kuruma elden teslim edilir. 11/09/2009 günü mesai bitimine kadar (Saat:18.00), Kuruma ulaşmayan ve/veya eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ: Yazılı sınava girilecek yer ve saati gösteren fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, adayların haberleşme adreslerine 1. ve 2. gruptan sınava girecek adaylar için ÖSYM, 3. gruptan sınava girecek adaylar için ise KİK tarafından gönderilecektir.

Yazılı sınavda adaylar fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracak, bulunmayan adaylar sınav salonuna alınmayacaktır.

Cevap kâğıtları optik okuyucular tarafından okunacağından adayların yanlarında yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri (kesinlikle cep telefonu, hesap makinesi gibi elektronik cihazlar getirmemeleri) gerekmektedir.


SINAV KONULARI:

1) 1. ve 2. gruptan sınava girecek adaylara yazılı sınavda alan bilgisi testi uygulanacaktır.

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2) 3. gruptan sınava girecek adaylara yazılı sınavda mühendislik konularında alan bilgisi soruları sorulacaktır.


DEĞERLENDİRME: 1. ve 2. grubun yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylar alan bilgisi testindeki beş gruptan kendilerinin sınava müracaat sırasında belirleyeceği ve en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç alt test grubunun sorularını cevaplamak zorundadır. Üç test grubundan fazla test cevaplayanların cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan en yüksek alan adaydan başlamak üzere her grup için belirlenen kontenjanın (5), iki katına tekabül eden (10) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her grup için 10. sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başarılı sayılacaklardır.

3. grubun yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylara mühendislik alan bilgisi konularında eşit ağırlıklı soru sorulacak, bu değerlendirme sonunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan, en yüksek alan adaydan başlamak üzere, yukarıda sayılan mühendislik branşlarından her bir bölüm için kontenjanın (1), iki katına tekabül eden (2) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her branş için 2. sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başarılı sayılacaklardır.


SINAV SONUCU: 1. ve 2. grubun yazılı sınav sonucu ÖSYM, 3. grubun yazılı sınav sonucu ise KİK tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, Sınav Sonuç Belgelerinin adreslerine postalanması tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde, 1. ve 2. gruptan katılan adaylar tarafından ÖSYM’ye, 3. gruptan katılan adaylar tarafından ise KİK’e yapılması gerekmektedir.

ÖSYM ve KİK, süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek, sonucu adaya bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


SÖZLÜ SINAV: Yapılan yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların haberleşme adreslerine, sözlü sınavın tarihi, yeri, saati ve istenecek belgeler ile sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce KİK tarafından gönderilecektir.

İlan olunur.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2009 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394