Kalkınma Bakanlığı Memur Alım Süreci Devam Ediyor - Başvuru Şartları

Kalkınma Bakanlığının verdiği memur alım ilanlarına başvurular devam ediyor. Siz de Kalkınma Bakanlığına, eğer aşağıdaki şartlara uygunsanız, başvuru yapabilirsiniz. Kalkınma Bakanlığına ait alımı yapılacak personel ve personel sayıları aşağıdadır.

banner396

Kalkınma Bakanlığı Memur Alım Süreci Devam Ediyor - Başvuru Şartları

Kalkınma Bakanlığının verdiği memur alım ilanlarına başvurular devam ediyor. Siz de Kalkınma Bakanlığına, eğer aşağıdaki şartlara uygunsanız, başvuru yapabilirsiniz. Kalkınma Bakanlığına ait alımı yapılacak personel ve personel sayıları aşağıdadır.

15 Kasım 2015 Pazar 20:25
Kalkınma Bakanlığı Memur Alım Süreci Devam Ediyor - Başvuru Şartları
Kalkınma Bakanlığının verdiği memur alım ilanlarına başvurular devam ediyor. Siz de Kalkınma Bakanlığına, eğer aşağıdaki şartlara uygunsanız, başvuru yapabilirsiniz. Kalkınma Bakanlığına ait alımı yapılacak personel ve personel sayıları aşağıdadır.

 Kalkınma Bakanlığı yeni verdiği ilanında birçok farklı pozisyonda alım yapılacağını ve bunların statülerinin Planlama Uzman Yardımcıları olacağını açıklamıştır. Alınacak olan her bir pozisyon için farklı kategoriler veren Kalkınma Bakanlığı toplamda 50 kişilik alım yapacaktır.

ALINACAK PERSONEL POZİSYONLARI VE SAYILARI

- İKTİSAT: 15 Kişi,
- İŞLETME: 9 Kişi,
- MALİYE: 2 Kişi,
- KAMU YÖNETİMİ: 3 Kişi,
- ULUSLARARASI İLİŞKİLER: 2 Kişi,
- HUKUK: 2 Kişi,
- ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ: 3 Kişi,
- İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ: 2 Kişi,
- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: 11 Kişi,
- HARİTA MÜHENDİSLİĞİ: 1 Kişi.

ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine uygun olmak,
- En az 4 yıllık belirtilen bölümlerden mezun olmak,
- 35 yaşını doldurmamış olmak,
- 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 KPSS üzerinden en az 80 puan almış olmak,
- YDS sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ilk aranan şartlar arasında yer almaktadır.

İSTENEN BELGERLR

- Diploma
- CV,
- 1 adet fotoğrafı tarayarak sisteme yüklemeleri ve 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren 30 Kasım 2015 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU

Yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 7 Aralık 2015 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

Daha fazla bilgi almak isteyenler kılavuzu inceleyerek detaylara bakabilirler.
Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 50 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.
1 - Sınava Katılma Şartları:

Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olması,
c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1980 ve daha sonra doğmuş olmak),
ç) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması gerekmektedir.
d) 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, KPSSP4 puan türünden;
Yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 7 Aralık 2015 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

2 - İstenen Belgeler:

Sınava gireceklerin www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından;
a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,
b) Özgeçmişini,
c) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını
tarayarak sisteme yüklemeleri ve 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren 30 Kasım 2015 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - Yazılı Sınav:

Yazılı sınav 20 Aralık 2015 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 14 Aralık 2015 gününden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar 28 Aralık 2015 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

4 - Sözlü Sınav:

Sözlü sınav tarihi www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

5 - Değerlendirme ve Atama:

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı
kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Giriş Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav İrtibat Telefon Numaraları:0 (312) 294 69 16 - 294 69 17- 294 69 37 - 294 69 48
Bakanlık Internet Sayfası:www.kalkinma.gov.tr
Bakanlık Adresi:Necatibey Caddesi No: 110/A,06100 Yücetepe/ANKARA

Kalkınma Bakanlığının verdiği memur alım ilanlarına başvurular devam ediyor. Siz de Kalkınma Bakanlığına, eğer aşağıdaki şartlara uygunsanız, başvuru yapabilirsiniz. Kalkınma Bakanlığına ait alımı yapılacak personel ve personel sayıları aşağıdadır.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.11.2015 20:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394