İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce.

banner396

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce.

16 Ekim 2009 Cuma 00:00
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Alım İlanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 1 Elektrik, 1 Elektrik- Elektronik, 1 Makine, 1 Bilgisayar, 1 Endüstri Mühendisleri arasından olmak üzere toplam 5 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapılmak üzere 18 Kasım 2009 tarihinde İnönü Bulvarı No: 42 Emek/Ankara’da klasik usulde yazılı sınav yapılacaktır.

Sınava Katılma Şartları:

1- ÖSYM tarafından 2008 veya 2009 yılı (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 8, 110 Puan türünden en az 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan almış, yabancı sınavında 35 soruya doğru cevap vermiş olmak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3- Üniversitelerin 4 yılı süre ile yukarıda belirtilen meslek grupları ile ilgili eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki 4 yılı süreli fakülte veya yüksek okullardan birisini bitirmiş olmak,

4- Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış bulunmak,

5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi hastalığı ve özrü bulunmamak,

7- Türkiye’nin her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

8- Sınava katılma şartlarının taşıyan ve usulüne uygun olarak, başvuranların sayısının her boş kadro için 20 aday, toplam 100 adaydan fazla olması halinde en yüksek puan alan adaydan başlanılmak üzere 100 aday sınava çağrılacaktır. Sıralamada en sondaki aday ile aynı puanı alan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sınavı kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine katılabilirler.

Sınav Başvurusu:

Başvurular 16 Ekim 2009 tarihinden itibaren 02 Kasım 2009 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 6.kat. İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde posta ile de yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında “Sınav Başvuru Formu”(resimli) ile yapılır. Form şahsen başvuru sırasında Bakanlıktan, posta ile yapılacak başvurularda ise Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz Web sayfasından temin edilebilir.(www.csgb.gov.tr, www.isggm.calisma.gov.tr) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

1- Adayın, T.C kimlik numarası beyanı(başvuru formuna okunaklı şekilde yazılacaktır.)

2- KPSS sonuç belgesinin örneği,

3- Yüksek Öğrenim diplomasının, yoksa geçici mezuniyet belgesinin örneği,

4- İmzalı özgeçmişi,

5- 2 adet vesikalık resin(4,5x6 ebadında sınava giriş belgesine yapıştırılmak üzere),

6- Adayın, “Türkiye’nin her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına engel bir hali ile daimi hastalığı ve özrü olmadığına dair yazılı beyanı” alınacaktır.

7- Adayın, sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı alınacaktır.

8- Erkek adayların, askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı alınacaktır.

Giriş Belgesi:

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “ Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava girecek adaylar giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.

Başvuruları kabul edelin adayların listesi 03 Kasım 2009 tarihinden itibaren Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz Web sitesinde ilan edilecektir.

Sınav Şekli ve Konuları:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi ve Saati:

Yazılı sınavın yapılacağı yer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/Ankara,Tarihi, 18 Kasım 2009, Saati: 09:30

Sınav Konuları:

a) Alan konuları, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve ilgili Mevzuat, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Bireysel İş Hukuku Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Uluslar arası Çalışma Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatı,

b) Ekonomi: Genel Ekonomi, Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Para- Kredi Mevzuatı, Uluslar arası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

c) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikaları, Türk Vergi Hukuku, ve Gider Kanunları,

d) Hukuk, Anayasa Hukuku, T.C Anayasası, Kamu Personel Hukuku (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku(Genel Esaslar)

e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

f) Genel Kültür,

g) Türkçe ve Kompozisyon.

Yazılı Sınav, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından klasik usulde yapılır ve değerlendirilir. Adayın, puanı her üyenin verdiği puanın toplamının ortalamasıdır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır. Yazılı sınav konuları itibariyle bir bütün halinde yapılır. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar Bakanlığın ve Genel Müdürlüğü Web sitesinde ve ilan panolarında yayınlanır. Bu duyurular, ilgililere tebliğ sayılır ve söz konusu duyurularda sözlü sınavın yeri günü ve saati de belirtilir.

Sözlü Sınav, Sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması:

Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birisi tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan puanını 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder ve yazılı sınav gibi ilan edilebilir.

Giriş Sınavı Sonuçları:

Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Giriş sınavını başarmış sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir. Sınav sonuçları, sınav kurulunca belirtilen sınav barajını aşanlardan sınav notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre listesi tespit edilerek, bir tutanağa bağlanır. Bu şekilde tespit edilen adaylardan branşına göre puanı en yüksek olandan başlayarak, atama yapılmak üzere 5 asil ve 5 yedek aday belirlenir. Başarılı adayların isimleri ve aldıkları puanlar asil ve yedek liste halinde Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün Web sitelerinde ve ilan panolarında ilan edilir. Sınav kazanan adaylar, sınav sonuçlarını öğrendikleri tarihte İlgililere tebliğ edilmiş sayılır. Adaylar sonuçları öğrendikleri tarihten itibaren en geç on beş gün içinde atama esas evraklarını Bakanlığımıza ibraz edeceklerdir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.10.2009 00:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394