Hazine Müsteşarlığı Memur Alımları Başlıyor! - Kimler Memur Olabilecek? - Yaş Sınırı Kaç?

Hazine Müsteşarlığının alımlarını yapacağı memur sayıları belli oldu. Peki memur olabilmek için gereken şartlar neler?

Hazine Müsteşarlığı Memur Alımları Başlıyor! - Kimler Memur Olabilecek? - Yaş Sınırı Kaç?

Hazine Müsteşarlığının alımlarını yapacağı memur sayıları belli oldu. Peki memur olabilmek için gereken şartlar neler?

10 Ekim 2015 Cumartesi 11:49
Hazine Müsteşarlığı Memur Alımları Başlıyor! - Kimler Memur Olabilecek? - Yaş Sınırı Kaç?
Hazine Müsteşarlığının alımlarını yapacağı memur sayıları belli oldu. Peki memur olabilmek için gereken şartlar neler?

Hazine Müsteşarlığı yayınladığı ilanda alım yapacağını bildirmiştir. Özellikle boş kontenjanlarına alım yapacağını duyuran Hazine Müsteşarlığı toplamda 65 kişilik alım yapacaktır. Alımlarını birden fazla bölüme yapacak olan Hazine Müsteşarlığı her biri için değil toplu şartlar vermiştir. Bu şartları yerine getirecek olanları alacak olan Müsteşarlık, aşağıda yer alan pozisyonları vermiştir.

ALINACAK MEMUR PERSONEL SAYISI

- İktisat: 25 Kişi,
- İşletme : 20 Kişi,
- Endüstri Mühendisliği: 10 Kişi,
- Hukuk: 5 Kişi,
- Bilgisayar Mühendisliği: 5 Kişi.

ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- 35 yaşını doldurmamış olmak,
- Yukarıda belirten bölümlerden 4 yıllık olacak şekilde mezun olmuş olmak,
- 2014 – 2015 YDS üzerinden istenen dillerden en az C almış olmak,
- 2014 – 2015 KPSS üzerinden kılavuzda belirtilmiş olan puanları almış olmak ilk aranacak olan şartlar arasında yer almaktadır.

Alımlara yönelik daha fazla bilgi almak isteyenler kılavuz üzerinden sınav konuları ve sınav merkezlerine yönelik tüm bilgileri öğrenebilirler.

Hazine Müsteşarlığı 65 uzman yardımcısı alacak

İktisat, İşletme, Hukuk, Endüstri, Bilgisayar mühendisliği mezunları alınacak

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1 - GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.
ALAN ADET
İktisat 25
İşletme 20
Endüstri Mühendisliği 10
Hukuk 5
Bilgisayar Mühendisliği 5
TOPLAM 65
Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 tarih ve sonraki doğumlular),
c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
d) ÖSYM tarafından 2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,
e) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 - 6 Temmuz 2014 ve 4 - 5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),
İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 500 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),
İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),
Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),
Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.

3 - BAŞVURU

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 19.10.2015 tarihinden 30.10.2015 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.
Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:
a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden,
b) "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek/ANKARA" adresine şahsen,
c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).
30.10.2015 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 30.10.2015 tarihi mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURU

Şahsen başvuruda bulunacak adayların yanlarında nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır.
Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:
a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları "İş Talep Formu",
b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,
c) KPSS puan belgesinin fotokopisi,
ç) YDS puan belgesinin fotokopisi,
d) 4,5x6 ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

5 - SINAV ŞEKLİ

Sınav, klasik usulde yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:
- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,
- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat.
Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre sözlü sınava, Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince her bir sınav alanı kontenjanının 3 katı aday sözlü sınava davet edilecektir. Her bir alan için son sıradaki puana birden fazla adayın sahip olması durumunda, söz konusu aynı puana sahip adayların tümü sözlü sınava davet edilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

6 - YAZILI SINAV KONULARI

Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para - Banka, Ekonometri,
b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,
c) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler - İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
ç) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,
d) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,

7 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

8 - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınav 21 Kasım 2015 Cumartesi günü "Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beşevler/ANKARA" adresinde saat 10:30'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar, giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

9 - KİMLİK BELGESİ

Adaylar, yazılı sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

10 - KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

11 - BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.
Telefon Numaraları : (0 312) 204 61 10
(0 312) 204 64 69
İnternet Sayfası : http://www.hazine.gov.tr
Adres : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek/ANKARA
kaynak: isbilgisi.com
Son Güncelleme: 10.10.2015 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.