Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( 612 kişi)

 Gelir İdaresi Başkanlığına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünün geçerli olduğu 1.

banner396

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( 612 kişi)

 Gelir İdaresi Başkanlığına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünün geçerli olduğu 1.

17 Ekim 2011 Pazartesi 15:37
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( 612 kişi)

 Gelir İdaresi Başkanlığına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünün geçerli olduğu 1. Grup için 500 adet Gelir Uzman Yardımcısı ve Mühendisller için KPSSP 4 ün geçerli olduğu 2. gruptan 112 adet Gelir...

 Gelir İdaresi Başkanlığına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünün geçerli olduğu 1. Grup için 500 adet Gelir Uzman Yardımcısı ve Mühendisller için KPSSP 4 ün geçerli olduğu 2. gruptan 112 adet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


Başkanlığımızca aşağıdaki yerlerde görevlendirilmek üzere; 1. gruptan 500 adet Gelir Uzman


Yardımcısı alınacaktır.


1. Grup: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri için KPSSP 49 türünden.

  


Atanacak Yerler

  


Kontenjan Sayısı

  


Toplam

 

 


AYDIN

  


MERKEZ

  


28

  


106

 

 


GERMENCİK

  


2

 

 


KUŞADASI

  


29

 

 


DİDİM

  


15

 

 


NAZİLLİ

  


14

 

 


ÇİNE

  


6

 

 


SÖKE

  


12

 

 


BİLECİK

  


MERKEZ

  


16

  


36

 

 


BOZÜYÜK

  


20

 

 


KOCAELİ

  


MERKEZ

  


56

  


176

 

 


GEBZE

  


100

 

 


KÖRFEZ

  


10

 

 


GÖLCÜK

  


10

 

 


MUĞLA

  


MERKEZ

  


21

  


128

 

 


BODRUM

  


32

 

 


FETHİYE

  


19

 

 


KÖYCEĞİZ

  


6

 

 


MARMARİS

  


25

 

 


MİLAS

  


17

 

 


YATAĞAN

  


8

 

 


TEKİRDAĞ

  


MERKEZ

  


6

  


54

 

 


ÇORLU

  


25

 

 


ÇERKEZKÖY

  


15

 

 


HAYRABOLU

  


3

 

 


MALKARA

  


3

 

 


MURATLI

  


2

 


Başkanlığımızca aşağıdaki yerlerde görevlendirilmek üzere; 2. gruptan 112 adet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.


2. Grup: Tabloda yer alan fakülteler için KPSSP 4 türünden.   


Fakülte/Bölüm

  


Atanacak Yerler

  


Kontenjan Sayısı

  


Toplam

 

 


Bilgisayar Mühendisliği,

 


Endüstri Mühendisliği,

 


Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

 


Elektronik Mühendisliği,

 


Elekronik ve Haberleşme Mühendisliği,

 


Yazılım Mühendisliği

  


ANKARA

  


MERKEZ

  


75

  


75

 

 


İnşaat Mühendisliği

  


İSTANBUL

  


MERKEZ

  


10

  


35

 

 


Makine Mühendisliği

  


10

 

 


Elektrik Mühendisliği

  


10

 

 


Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

  


5

 

 


Makine Mühendisliği

  


ESKİŞEHİR

  


MERKEZ

  


1

  


2

 

 


Elektrik Mühendisliği

  


1

 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam


kadro sayısının 20 katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak puanı en yüksek


olan adaydan başlamak üzere yirmi katına kadar aday giriş sınavına alınacaktır.


Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek ve tercih edilen bu ilin ilçelerini öncelik sırasına göre başvuru formunda işaretleyecek, ancak daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.


II - SINAV TARİHİ VE YERİ


- Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Kasım 2011 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.


- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı


adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı “www.turkiye.gov.tr” ile Gelir İdaresi Başkanlığı


“www.gib.gov.tr” internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.


III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI


- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu


Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 49 ve KPSSP 4 puan türlerinden 70 ve üzeri


puan almış olmak,


- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanın “I-Sınava İlişkin Bilgiler” bölümünde


belirtilen fakülte/bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık


fakültelerden birini son başvuru tarihi itibariyle bitirmiş olmak,


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel


şartları taşımak,


- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,


- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,


- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,


- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.


IV - SINAV BAŞVURUSU


- Başvurular, 17 Ekim 2011 tarihinde başlayıp 28 Ekim 2011 tarihinde sona erecektir.


- Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer

alan “Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle


yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar belirtilen


internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak


süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.


- Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 28 Ekim 2011


tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.


V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI


- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.


- Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav


konularına aşağıda yer verilmiştir.


1. Grup İçin:


a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi


b- Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk


Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas


Hukuku (Genel Hükümler),


c- İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı,


Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,


d- Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,


e- Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali


Tablolar Analizi, Ticari Hesap.


2. Grup İçin (Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik


Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elekronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım


Mühendisliği):


a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,


b- Genel yetenek ve genel kültür,


c- İşletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, web tabanlı uygulama geliştirme, network.


2. Grup İçin (İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği):


a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,


b- Genel yetenek ve genel kültür,


c- Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi.


VI - DEĞERLENDİRME


- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;


yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan


alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar


aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü


sınava çağrılacaktır.


- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.


- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme


yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve


kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya


sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir.


Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.


- Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.


- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav


puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.


- Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre


sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25’ine kadar aday ise


yedek olarak tespit edilecektir.


- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması


halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP 49


veya KPSSP 4 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.


- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine


kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil


etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması


yapılan yedek adayların hakları sona erer.


- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya


giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.


- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle


oluşturulacaktır.


VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ


- Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları


Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde


duyurulacaktır.


- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil


ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr”


internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı


ile bildirilecektir.


- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün


içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç


beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.


VIII - DİĞER HUSUSLAR


- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre


içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı


sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine


bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi


içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.


- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,


atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma


şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların


yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.


- Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen


çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılacaktır.


Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmayacaktır. Ancak, göreve başladıktan


sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması


kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabileceklerdir.


- Ataması yapılan uzman yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında


başka bir yerde, tedviren, vekâleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.


- Sınavı kazananlardan, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe


aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları


yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve


hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.


- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili


hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


- Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini


üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.


- İlan olunur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.10.2011 15:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394