Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (10 Mart 2012)

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (10 Mart 2012)

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.

10 Mart 2012 Cumartesi 10:43
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (10 Mart 2012)

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D M K 48 maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim üyesi...


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D M K 48 maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla :PROFESOR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup adayların;Başvuru dilekçesindeÖzgeçmişYayın Listesi- (2) iki adet fotoğrafNüfus cüzdanı suretiDoçentlik belgesiHerhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,Başvuru Dosyasında ise . özgeçmiş, doçentlik belgesi başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından teminedecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde olup adayların;Başvuru dilekçe ekinde, lwww.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),Özgeçmiş.Yayın Listesi- (2) iki adet fotoğraf.- Nüfus cüzdanı sureti.Doçentlik belgesi.Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi.Başvuru Dosyasında ise . Özgeçmiş. Yayın listesi doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı(Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek.Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.NOT: 1) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.2) Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.3) Tıp Fakültesi ve Dış Hekimliği Fakülteleri için ilan edilecek kadrolara başvuran öğretim Elemanlarının; başvuru esnasında 2547 sayılı Kanunun 36maddesinin son fıkrasına göre aynı zamanda Sağlık Araştırma veUygulama Merkezinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde en az 3 (Üç) yıl Döner Sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı (Üniversite dışında başka yerde mesleklerini serbestçe icra etmemeyi)taahhüt etmeleri zorunludur.
BİRİMİ I BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Doçent

1

1

Eskiçağ tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Tarih öncesi Arkeoloji

Doçent

1

1

Fizik ve paleoantropoloji konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Eğitim programları ve öğretimi konusunda çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video

Doçent

1

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

işletme

Profesör

1

1

Maliyet muhasebesi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadı ve idari Bilimler Fakültesi

İşletme

işletme

Doçent

1

1

Devlet muhasebesi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

örgüt zekası ve yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Bankalarda iflas konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Ulaşım planlaması konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Doçent

1

1

İç giyim uygulama ve tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Doçent

1

1

Geleneksel giyim ve kostüm tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Doçent

1

1

Türk giyim tarihi ve giysi tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tekstil Tasarımı ve Üretimi

Tekstil Tasarımı ve Üretimi

Doçent

1

1

Tekstil tasarımında konfor ve termofizyoloji konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Plastik enjeksiyon kalıpçılığı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Yapıların elasto -plastik analizi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D M K 48 maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla :PROFESOR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup adayların;Başvuru dilekçesindeÖzgeçmişYayın Listesi- (2) iki adet fotoğrafNüfus cüzdanı suretiDoçentlik belgesiHerhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,Başvuru Dosyasında ise . özgeçmiş, doçentlik belgesi başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından teminedecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde olup adayların;Başvuru dilekçe ekinde, lwww.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),Özgeçmiş.Yayın Listesi- (2) iki adet fotoğraf.- Nüfus cüzdanı sureti.Doçentlik belgesi.Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi.Başvuru Dosyasında ise . Özgeçmiş. Yayın listesi doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı(Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek.Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.NOT: 1) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.2) Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.3) Tıp Fakültesi ve Dış Hekimliği Fakülteleri için ilan edilecek kadrolara başvuran öğretim Elemanlarının; başvuru esnasında 2547 sayılı Kanunun 36maddesinin son fıkrasına göre aynı zamanda Sağlık Araştırma veUygulama Merkezinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde en az 3 (Üç) yıl Döner Sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı (Üniversite dışında başka yerde mesleklerini serbestçe icra etmemeyi)taahhüt etmeleri zorunludur.
BİRİMİ I BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Doçent

1

1

Eskiçağ tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Tarih öncesi Arkeoloji

Doçent

1

1

Fizik ve paleoantropoloji konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Eğitim programları ve öğretimi konusunda çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video

Doçent

1

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

işletme

Profesör

1

1

Maliyet muhasebesi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadı ve idari Bilimler Fakültesi

İşletme

işletme

Doçent

1

1

Devlet muhasebesi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

örgüt zekası ve yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Bankalarda iflas konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Ulaşım planlaması konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Doçent

1

1

İç giyim uygulama ve tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Doçent

1

1

Geleneksel giyim ve kostüm tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Doçent

1

1

Türk giyim tarihi ve giysi tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tekstil Tasarımı ve Üretimi

Tekstil Tasarımı ve Üretimi

Doçent

1

1

Tekstil tasarımında konfor ve termofizyoloji konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Plastik enjeksiyon kalıpçılığı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Yapıların elasto -plastik analizi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.Son Güncelleme: 10.03.2012 10:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Verification: 1ba45668fa4004d3