DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

DSİ Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

banner396

DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

DSİ Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

24 Ağustos 2015 Pazartesi 09:20
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
DSİ Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve
fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d.Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki
katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı)

a. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek

b. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme
aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.

c. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak

d. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,

i. İleri seviye PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip
olmak,

j. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web
Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

k. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,

l. Entity Framework, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,

m. Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

n. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment)
konusunda tecrübe sahibi olmak,

o. Tercihen İş zekası araçları üzerinde tecrübe sahibi olmak,

p. Veri ambarı ve veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

q. İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,

r. Gereksinim belirleme metodları hakkında bilgi sahibi olmak,

s. Gereksinim analiz ve dökümantasyonuna yönelik teknikler hakkında bilgi sahibi
olmak,

t. İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki
çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi
olmak,

u. Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karsılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi
olmak,

v. Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama
geliştirmiş olmak,

w. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

o Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

o Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

2. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı)

a. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek

b. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme
aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.

c. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak

d. JQuery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON
gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

e. OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

f. IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment)
konusunda tecrübesi olmak,

g. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip
olmak,

h. Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden
en az ikisini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi olan,

i. ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

j. iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

k. Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak
çalıştığını belgelemek,

l. Tercihen;

o Java konusunda deneyim sahibi olmak,

o ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,

o ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi
olmak,

o Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda
deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb..) sahibi olmak,

o OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,

o Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..)
yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

o Dağıtık coğrafi veritabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL)
konularında deneyim sahibi olmak,

3. 1. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı)

a. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek

b. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme
aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.

c. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak

d. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,

i. PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak

j. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web
Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

k. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,

l. Entity Framework, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,

m. Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

n. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment)
konusunda tecrübe sahibi olmak,

o. Tercihen İş zekası araçları üzerinde tecrübe sahibi olmak,

p. Veri ambarı ve veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

q. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

o Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

o Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)


4. 1. TİP CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı)

a. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek

b. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme
aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.

c. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak

d. JQuery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON
gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

e. OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

f. IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment)
konusunda tecrübe sahibi olmak,
g. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip
olmak,

h. Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden
en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda
deneyim sahibi olmak,

i. ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

j. Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak
çalıştığını belgelemek,

k. Tercihen;

o ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,

o ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe
sahibi olmak,

o Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama
konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb..) sahibi olmak,

o OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,

o Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..)
yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

5. 2. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi – Tam Zamanlı)

a. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak
ve bunu belgeleyebilmek,

b. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d. XML, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e. Oracle veri tabanı üzerinde PL/SQL, stored procedure veya function konularında
deneyim sahibi olmak,

f. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması
(deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe
sahibi olmak,

h. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,

i. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
o Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

o Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

6. 2. TİP CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı)

a. Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıl C#, .NET Framework
ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu
belgelemek,

b. JQuery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON
gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

c. OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

d. IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment)
konusunda tecrübe sahibi olmak,

e. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip
olmak,

f. Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden
en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda
deneyim sahibi olmak,

g. ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

h. Tercihen;

o ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,

o ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe
sahibi olmak,

o Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama
konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb..) sahibi olmak,

o Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..)
yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler

a) Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe
sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

b) DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.dsi.gov.tr) alınacak İş Başvuru
Formu (Fotoğraflı ve imzalı ),

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,

d) Fotoğraflı özgeçmiş,

e) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini
yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği,

f) KPSS sonuç belgesi,

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç
belgesi)

h) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem
programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

i) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren
belgeler,

j) Özel şartlarda belirtilen tecrübeleri gösterir belgeler,

k) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet 
döküm belgesi,

l) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

m) Adli sicil kaydı.

2) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi
Başvurular, 24/08/2015 Pazartesi günü saat 08:30’ da başlayıp 04/09/2015 Cuma günü
saat 17:30’ da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular
dikkate alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine
başvurabileceklerdir.

Adayların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki iş başvuru formunu
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra; istenilen diğer belgeler ile birlikte Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde
bulunan Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz
edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz
edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan,
geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının
yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan
başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için
çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden
fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
 
Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumun internet
sitesinde 14/09/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.

V. SINAV

1) Sınav Şekli
 Sınav sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli
Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı
derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
2) Sınav Yeri ve Tarihi
 Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve adayların sınava giriş tarih ve saatleri
Kurumun internet sitesinden 14/09/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır. Sınav 29/09/2015 ile 09/10/2015 tarihleri arasında Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde
yapılacaktır.
3) Sınav Konuları
Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda
özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil
kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

 VI. DEĞERLENDİRME

 Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70
(yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak
kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İTİRAZ

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesinden 23/10/2015 tarihinde ilan
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren 7
(yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir. Adaylar tarafından yapılacak
itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonuç ilgiliye yazılı olarak
başvuru formunda aday tarafından beyan edilen adrese bildirilecektir.
 
VIII. SÖZLEŞME ÜCRETİ
 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık 2015
tarihleri arası belirlenen brüt ücret 3.870,06 TL) ’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar
dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan
ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Maliye Bakanlığı tarafından vizesi verilmiş olan brüt tavan ücretler

A 4 kata kadar 15.480,24
B 3 kata kadar 11.610,18
C 2 kata kadar 7.740,12
D 1 kata kadar 3.870,06

Kurum tarafından belirlenen sözleşme başlangıcı brüt ücretler

1 KIDEMLİ YAZILIM UZMANI 11.610,18
1 KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI 11.610,18
2 1. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 9.675,15
1 1. TİP CBS YAZILIM UZMANI 9.675,15
4 2. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 6.772,61
1 2. TİP CBS YAZILIM UZMANI 6.772

Kurum, sözleşme imzalanan personelin performansına göre brüt ücretini, Maliye Bakanlığı tarafından vizesi verilmiş olan brüt tavan ücretlere kadar iyileştirme yapma hakkına sahiptir. IX- DİĞER HUSUSLAR a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulundurulacaktır. b) Giriş Sınavı’nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle DSİ Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır. c) Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır. Kurumumuzca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. d) 1 (bir) yıl içinde boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedeklerden atama yapılabilecektir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara
Web: http://www.dsi.gov.tr
Telefon: +90 312 454 54 54
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.08.2015 09:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394