Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 750 personel alım ilanı

KADROLU-2013-II (K.

banner396

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 750 personel alım ilanı

KADROLU-2013-II (K.

01 Ekim 2013 Salı 18:53
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 750 personel alım ilanı

KADROLU-2013-II (K.K.Ö, İ.H., M.K.) Açıktan Atama Sözlü Sınavı

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımıza ait aşağıda sınıfı, unvanı, mezuniyetdurumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip,müezzin-kayyım...


KADROLU-2013-II (K.K.Ö, İ.H., M.K.) Açıktan Atama Sözlü SınavıD U Y U R UDiyanet İşleri Başkanlığından;Başkanlığımıza ait aşağıda sınıfı, unvanı, mezuniyetdurumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip,müezzin-kayyım kadrolarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdakitabloda belirtilen her bir grup için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkçayapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarısırasına göre Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım alınacaktır.I. AtamaYapılacak Kadroların Unvan, Sınıf, Derece ve Sayısına Göre DağılımıSINIFI

UNVANI

GRUP

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KADRO DERECESİ

KPSS PUANI

KONTENJAN SAYISI

 

 

1

İlahiyat Fakültesi+Hafız

8-12

KPSSP3

40

 

 

2

İlahiyat Fakültesi

8-12

KPSSP3

200

 

 

3

İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

10

 

 

4

İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

10

 

Kur'an Kursu Öğreticisi

5

İlahiyat Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

75

D.H.S.

 

6

İlahiyat Ön Lisans

8-12

KPSSP93

90

 

 

7

İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

10

 

 

8

İ.H.L+Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

5

 

 

9

İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

5

 

 

10

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

8-12

KPSSP93

5

 

 

11

İ.H.L+Hafız

8-12

KPSSP94

40

 

 

12

İ.H.L

8-12

KPSSP94

10

TOPLAM

500


 

SINIFI

UNVANI

GRUP

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KADRO DERECESİ

KPSS PUANI

KONTENJAN SAYISI

 

 

1

İlahiyat Fakültesi+Hafız

8-12

KPSSP3

20

 

 

2

İlahiyat Fakültesi

8-12

KPSSP3

250

 

 

3

İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

10

 

 

 

 

 

 

4

İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

120

 

İmam- Hatîp

5

İlahiyat Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

150

D.H.S.

6

İlahiyat Ön Lisans

8-12

KPSSP93

1000

 

7

İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

20

 

 

8

İ.H.L+Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

170

 

 

9

İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

5

 

 

10

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

8-12

KPSSP93

50

 

 

11

İ.H.L+Hafız

8-12

KPSSP94

850

 

 

12

İ.H.L

8-12

KPSSP94

355

TOPLAM

3000

 

SINIFI

UNVANI

GRUP

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KADRO DERECESİ

KPSS PUANI

KONTENJAN SAYISI

 

 

1

İlahiyat Fakültesi

8-12

KPSSP3

10

 

 

2

İ.H.L+Diğer Lisans

8-12

KPSSP3

20

 

 

3

Lise/Dengi Mezunu+Diğer Lisans+Hafız

8-12

KPSSP3

40

D.H.S.

Müezzîn -Kayyım

4

İlahiyat Ön Lisans

8-12

KPSSP93

40

 

5

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

8-12

KPSSP93

10

 

 

6

Lise/Dengi Mezunu+Diğer Ön Lisans+Hafız

8-12

KPSSP93

5

 

 

 

 

 

 

 

7

İ.H.L

8-12

KPSSP94

85

 

 

8

Lise/Dengi Mezunu+Hafız

8-12

KPSSP94

40

TOPLAM

250


II. SınavaKatılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A)bendinde belirtilen şartları taşımak,2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülenDin Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartınıtaşımak,3. Müracaat ettiği unvanla ilgili geçerliliksüresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2011, 2012 ve 2013 yıllarındaBaşkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak),4. Kur’an Kursuöğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrübulunmamak,5. Kur’an kursu öğreticiliği ve İmam Hatiplik için en az imam-hatip lisesimezunu olmak,6. Müezzin-kayyımlık için; en az imam-hatip lisesi mezunu olmak veya en azlise/dengi okul mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak,7. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,8. Lisansmezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 40 veya üzeri puanalmış olmak,9. Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,10. Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS (B)grubu KPSSP94 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak.III. Başvuru,Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlara) Başvuru İşlemleri1. Yukarıdaki şartlarıtaşıyan adaylar, 02.10.2013(08:30)–10.10.2013 (16:30) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr internetsitesindeki https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru programı aracılığı ile sınav için e-Başvuru formunu kendileri doldurduktansonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaatedeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışındansınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işleminiyapabileceklerdir.2. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri,adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdekibilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işleminigerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemiyapılmayacaktır.3. İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işlemindensonra, İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir.Adaya verilen bu belge “sınav giriş belgesi” yerine geçmez.4. Başvuruişlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarakyapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.5. Her aday sadece bir unvan grubu için sınavamüracaat edebilecektir.6. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınavmerkezini e-Başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayınbaşvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklikyapılmayacaktır.8. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyonesnasında, başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyenadayların başvuruları kabul edilmeyecektir.9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayanveya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 10.10.2013 (16:30) tarihindensonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.10. Başkanlığımızhttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veyail müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaattalepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.11. KamuGörevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında GenelYönetmeliğin ek 2 nci maddesindeki “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesindeyapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veyapozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları içinyerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.” hükmü uyarınca;· KADROLU-2012-II Açıktan Atama Sözlü Sınavı,· SOZPER-2012-IV 4-B Sözleşmeli Personel AlımıSözlü Sınavı,· SOZPER-2013-I 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı,· KADROLU-2013-I (KKÖ) Açıktan Atama Sözlü Sınavısonucu kadrolu atananlar veya sözleşmelipozisyonlarına yerleştirilenler, bir sonraki KPSS sınavı sonucuna kadar 2012KPSS B grubu puanları ile bu sınava ve yapılacak diğer alımlarabaşvuramayacaklardır. Söz konusu madde gereğince, bu sınav sonucunda atamasıyapılan adaylar 2012 KPSS B grubu puanı esas alınarak yapılacak diğer alımlaramüracaat edemeyeceklerdir.b) Sınav İşlemleri1. Sözlü sınav Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu,Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Van sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylare-Başvuru formunda sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkeziniseçeceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adaylarınsınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.2. Birkontenjan grubunda başvuruların, kontenjandan fazla olması halinde, KPSS puanıen yüksek olan adaydan başlamak üzere kontenjanın üç (3) katına kadar adaysözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki adaysayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sözlü sınavaçağrılacaktır.3. Adayların sınava katılacakları tarih, sınavamüracaat işlemlerinin tamamlanmasının ve yapılacak gerekli hazırlıklarınardından sonraki bir tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.4. Sınavagirmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.5. Adaylar,sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lukimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarındabulunduracaklardır.6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilanedilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmişsayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınavhakkı verilmeyecektir.7. Sözlüsınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sözlüsınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenenkontenjan sayısınca yapılacaktır.8. Sınavsonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynısitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.9. Adaylar,“sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuçöğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.c) Atama İşlemleri1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylararasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, belirlenenkontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.2. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecektarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır.3. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olmasıhalinde KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığıöğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu tarihin de aynı olmasıhalinde, doğum tarihi önce olana tercih hakkı verilecektir.4. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkçabelirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden ilan edilecek tercih programıaracılığıyla tercihlerini yapacaklardır.5. Tercih yapmaya hak kazanan adaylar en fazla 25 yertercihinde bulunabileceklerdir.6. Atamalar adayların tercih formundaki yertercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhalkalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.7. Tercih yapmayan adaylar boş kalan kontenjanlaraBaşkanlıkça re’sen atanacaktır.8. Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresindeki tercih formunu doldurmayan/dolduramayanadaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların, atama emirlerininkendilerine tebliğ tarihinden itibaren (belge ile ispatı mümkün zorlayıcısebepler olmaksızın) 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptaledilecektir. Bu durumdaki adaylar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdamedilemezler.d) Diğer Hususlar1. Sınav işlemleri sürecinde adayınbeyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardanbelge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasındaaday tarafından belirtilenhususlarda adaydan belge talep edebilecektir.2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindekiişlemlerde gerçeğe aykırı belgeverdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve busınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar içinmüktesep teşkil etmez.4. Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.trinternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaduyurulacaktır.5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızıninternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındayapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır.6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mailile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçeleriniPersonel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmalarıgerekmektedir.7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar,sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalıve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek kararabağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsanKaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayandilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgiliolarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik,Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama veBu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerineİlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerigeçerlidir.IV. Başvuruİçin Gerekli Belgeler1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,2. KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenimdurumunu gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenimbelgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvangruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyetdurumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru esnasında ibraz etmelerigerekmektedir.),3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuranadaylar için),4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya manibir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.KPSSNOT:1- Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri”başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmelerigerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabuledilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, kontroledildikten sonra adaylara iade edilecektir.2- Yazılı beyan istenen hususlar tekbir dilekçede yer alacaktır.3- Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslimedilecektir.V. Sınav KonularıKur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik veMüezzin Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinintespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığıteşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleriesas alınır.A) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;1. Kur’an-ıKerim, (70 puan)2. Dini bilgiler(İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)3. Hitabet veetik ilkeleri. (10 puan)B) Müezzin-kayyımlar için;1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),(20 puan)3. Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)VI. İletişimYazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaşkanlığıÜniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800Çankaya/ANKARATelefon :(0312) 295 70 00İlgililere duyurulur.D.İ.B.İNSANKAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.10.2013 18:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394