Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  22 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alacak.

banner396

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  22 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alacak.

30 Aralık 2010 Perşembe 20:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  22 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alacak. İlanın detayları aşağıdadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  22 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alacak. İlanın detayları aşağıdadır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı ile Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı Eleme ve Giriş Sınavları Duyurusu


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 6, 7 ve 8 inci derecelerden 9 adet Çalışma Uzman Yardımcısı, 3 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere toplam 22 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.


1- SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:


Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar


Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;


a) Üniversitelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,


b) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre, KPSSP 46, KPSSP 48, KPSSP 58, KPSSP 66, KPSSP 113, KPSSP 114, KPSSP 115 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,


c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,


ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,


d) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS'den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,


e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.


Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 27 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.


Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aranan şartlar


(1) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup, bu sınava katılmak için önce Almanca dilinde yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan eleme sınavına katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Yabancı dil eleme sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;


a) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarında veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,


b) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 36, KPSSP 60, KPSSP 63, KPSSP 64,KPSSP 66, KPSSP 74, KPSSP 82, KPSSP 86, KPSSP 88, KPSSP 95, KPSSP 108, KPSSP 114, KPSSP 116, KPSSP 117 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış almak,


c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,


ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,


d) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre Almanca dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS'den Almanca dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,


e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.


(2) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına, Almanca dilinden 3 personel alınacaktır. Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. En yüksek KPSS puanına sahip ilk 30 aday yapılacak eleme sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da eleme sınavına katılabileceklerdir.


(3) Yabancı dil eleme sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınav Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya çeviri ve Almanca kompozisyon, sözlü sınav ise mülakat şeklinde yapılacaktır. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın yabancı dil eleme sınavı sonucunu gösterecektir. Yabancı dil eleme sınavında başarı olan adaylar giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;


a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin Maden, Makine, İnşaat, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Petrol, Metalürji ve Çevre mühendisliği bölümlerinde ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,


b) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14, KPSSP 15 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,


c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,


ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,


d) 2009 yılı veya 2010 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış KPDS'den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,


e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.


Adaylar başvurularını en yüksek KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 66 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.


2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


(1) Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavına, çalışma uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:


a) İş talep formu,


b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği,


c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,


ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da Bakanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK'ün http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosu dikkate alınacaktır),


d) 3 adet vesikalık fotoğraf.


(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.


(3) Başvuru koşullarını taşıyan adaylar iş talep formunda belirtmek şartıyla aynı belgelerle birden fazla uzman yardımcılığı için başvuruda bulunabilir. Bu durumda, iş talep formunda yer alan ilgili uzman yardımcılığı giriş sınavına katılma isteğinin yer aldığı bölümler ayrı ayrı olarak işaretlenecektir. Başvuruların tamamlanmasının ardından yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınavı ile çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın http://www.csgb.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir


3- BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ


Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavı ile çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı http://www.csgb.gov.tr/ adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip 30/12/2010 ile 14/01/2011 tarihleri arasında 14/01/2011 günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


4- YABANCI DİL ELEME VE GİRİŞ SINAVLARININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:


Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Yazılı Sınav Tarihi ve Saati:


22/01/2011 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.


Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.


Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Sözlü Sınav Tarihi ve Saati:


25-26/01/2011 tarihlerinde saat 10.00’da başlayacaktır.


Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA


Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati:


31/01/2011 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.


Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınav sonuçları yabancı dil sözlü sınav tarihinden önce ve yabancı dil sözlü sınav sonuçları da giriş sınavının tarihinden önce Bakanlığın http://www.csgb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.


Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati:


1-2/02/2011 tarihlerinde her gün saat 9.30'da başlayacaktır.


Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati:


2-3-4/02/2011 tarihleri arasında yapılacak olup 2/02/2011 günü yapılacak sınav saat 14.00’te, 3-4/02/2011 günlerinde yapılacak sınav ise saat 9.30'da başlayacaktır.


Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.


5- GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:


(1) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konularda yapılacaktır:


3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası.


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında yukarıdaki konulara ilaveten ayrıca adayın mezun olduğu bölüm itibariyle mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.


(2) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır.


6- GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI


(1) Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için yabancı dil eleme sınavı sonucu ile giriş sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra Çalışma Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı için ise giriş sınav sonucuna göre nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olan adaylar ihtiyaca göre İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğündeki iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı kadrolarına atanır.


(2) Başarılı olan adaylardan Çalışma Uzman Yardımcılığı kadroları için 2 adet, Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı kadroları için 1 adet ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadroları için de 5 adet yedek liste oluşturulur. Asil listedeki adaylardan atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.


 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.12.2010 20:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394