Teknik Öğretmenler Zor Durumda

Teknik öğretmenlerin mağduriyetleri yıllardır giderilemiyor.

Teknik Öğretmenler Zor Durumda

Teknik öğretmenlerin mağduriyetleri yıllardır giderilemiyor.

31 Mart 2014 Pazartesi 22:38
Teknik Öğretmenler Zor Durumda

Teknik öğretmenlerin mağduriyetleri yıllardır giderilemiyor.

TEKNİK ÖĞRETMEN HAKLARI DERNEĞİ

 

Kamu kurumlarında binlerce Teknik Eğitim Fakültesi Mezunu personel Teknik hizmetler sınıfında lise düzeyinde “Teknisyen “kadrosunda çalışmasına mahkum edilmiştir.Unvan...


Teknik öğretmenlerin mağduriyetleri yıllardır giderilemiyor.TEKNİK ÖĞRETMEN HAKLARI DERNEĞİ


 


Kamu kurumlarında binlerce Teknik Eğitim Fakültesi Mezunu personel Teknik hizmetler sınıfında lise düzeyinde “Teknisyen “kadrosunda çalışmasına mahkum edilmiştir.Unvan değişikliği sınavlarında sistem dışı bırakılmıştır.Devlet personel Başkanlığı ”Teknik Öğretmen’in eğitim hizmetleri sınıfında olduğu gerekçe göstererek, kurumlara Teknik Hizmetler sınıfında yıllardır kadro ihdası yapmamaktadır.Şifahi olarak adı geçen Başkanlıkça yapılan görüşmelerde yukarıdaki görüşüne dayanak olarak,  Yüksek Öğretim Kurulunun 17.09.1991 tarih ve 91.30.903 sayılı Kurul Kararını göstermektedir.Halbuki 1992 yılında çıkarılan 3795 sayılı Kanun söz konusu kararı ortadan kaldırmakla birlikte,  sonrasında çıkarılan bahse konu Kanunun ortada dururken,  Kurul Kararını öne sürülmesi düşündürücü bir durumdur.Bu durum Teknik hizmetler sınıfında Teknik Öğretmen kadrosunun ihdas edilmemesinin temel gerekçesi haline gelmiştir.Teknik uygulamanın içinden gelen Teknik Eğitim Fakültesi mezunları  kurumlarda lisans düzeyinde Teknik hizmetler(Makine,Elektrik,Bilgisayar,inşaat vb) sınıfında en üst düzeyde verim alınmasına rağmen çalışma ortamında lise düzeyinde teknisyen unvanına mahkum edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Eğitim hayatı boyunca teknik alanda ortalama 8-10 yıl eğitim alan Teknik Eğitim fakültesi mezunları kamu kurumlarında Teknik Hizmetler sınıfında yok sayılarak, statüsüz bir durumda bırakılmış emsallerine göre bir çok zorluğu beraberinde yaşamaktadırlar. 


 


Halkın iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisince çıkarılan kanun ve bu kanunlara bağlı mevzuatlarda Teknik Öğretmenin, Teknik eğitmen olması yanında Teknik elaman olduğu aşağıdaki mevzuatlarda da açıkça belirtmekte olup,  bir çok alanda görev ile yetkileri belirlenmiştir.


 


1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı 36-II.”Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi,kimyager,matematikçi,istatikçi,yöneylemci(Hareket araştırmacısı) matematiksel iktisatçı,ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleği dışında Teknik Hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir planlayıcısı,yüksek şehir planlayıcısı,yüksek bölge Planlamacısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih ve 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirenler ile unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsis görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil”eder denilmektedir.


 


2-6331 sayılı Kanun 3/S maddesinde; Teknik elaman;”Teknik Öğretmen, Fizikçi, Kimyager ünvanlar” yer verilerek Teknik Öğretmen Teknik elaman olarak tanımlanmıştır.


3-27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Enerji Kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğinin artırılmasına dair yönetmeliği 4 bölüm 11 madde’de Teknik Öğretmenlerin Teknik Elaman olarak, Enerji Yöneticisi olabilmektedir.


 


4-05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Teknik Öğretmenin,  Teknik elaman düzeyinde Kontrol elamanı olarak görev almasını sağlamıştır.


 


5-12.05.1992 tarihinde resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3795 sayılı Kanun 1.Madde de; Bu Kanun amacı, Mühendis ve Mimarlar dışında kalan teknik personelin; eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirmektedir. Kanun’un 3. maddesinin (d) bendinde; “Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen" unvanı verilir.” şeklinde yapılmıştır. 


 


         Devlet Personel Başkanlığı 3795 sayılı kanun gereği kamu kurumlarına Teknik Öğretmenin  teknik elaman olarak tanımlanarak kadro ihdas etmesi gerekirken, mağdurların teknisyen kadrosundan tekniker kadrosuna geçme taleplerine de; www.dpb.gov.tr/ adresindeki görüş yazılarında  görüleceği üzere, yine söz konusu kanun gerekçe gösterilerek olumsuz görüş bildirdiğinden, ciddi bir çelişki ile karşı karşıya kalmıştır.


 


 


         Diğer taraftan, ilgili Bakanlık Teknik Eğitim fakültesi Mezunlarının lisans düzeyindeki eğitimini, kariyerini, işgüçlüğünü dikkate almış ve bu çerçevede Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı görüşü doğrultusunda mevzuatlarda düzenlemeler yaparak, yan ödeme ve özel hizmet tazminatı, ek gösterge ve derece-kademe yönünden mağduriyetlerini kısmen gidermiştir.


 


     Ancak, Devlet Personel Başkanlığı’nın kurumlara Teknik Öğretmen kadrosu ihdası yapmaması, binlerce Teknik Eğitim Fakültesi mezununu  yıllardır unvan değişikliği sınavlarında sistem dışı bırakmış,  maddi kayıpları yanında manevi olarak aldıkları lisans eğitimine rağmen lise düzeyindeki Teknisyen kadrosuna çalıştırılması nedeniyle mağdurların moral ve motivasyonu yok etmektedir. Bu nedenle, 666 sayılı KHK nu durumunda olan personele Teknik Öğretmen unvanı taşımasına rağmen, teknisyen kadrolarında bulundukları için en alt kadrolarda ek ödeme hesabına dahil edilmiştir.Yine arazi tazminatını lise düzeyde ödenmektedir.


 


   Bu çerçevede, bahse konu mevzuatlar kapsamında Teknik Öğretmen unvanı bulunan kişiler, alınan eğitimin sonucu olarak verilen unvanı Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin tüm kurumları Mühendis-Teknik Öğretmen-tekniker-teknisyen hiyerarşisinde teknik elaman olarak tanırken Devlet Personel Başkanlığı tanımamakta ve İlgili Kurumlara Teknik Öğretmen kadrosunu ihdas etmeyerek, yıllardır süre gelen  haksız uygulamayı devam ettirmekte de ısrarlı olması yanında bugüne kadar  sorunun çözüme kavuşturulması yönünde de  herhangi bir çalışmada bulunmamıştır. Kamu kurumları hâlihazırda en büyük istihdam kapısıdır. Hiç bir kurum belli meslek ve unvanların tahakkümü altında olmamalıdır. Bir çok kamu kurumu yakın zamanda yeniden yapılandırıldı. Diğer taraftan Vakıf ve Özel Üniversitelerin sayısının artması ve buna bağlı olarak günümüz ihtiyacına göre vermiş olduğu mezunlar, yeni kamu yapısında bir şekilde kendine yer bulan veya bulmaya çalışanlara kapatılmamalıdır. Bunları yok sayılmamalı, görmezden gelinmemelidir.


 


Her alanda hızla gelişen ülkemizin kurumlarının daha aktif ve dinamik bir yapıya kavuşması için, çalışanların sorunlarına eğilmelidir. Örneğin, bir bakanlık teknik uygulama yanında teorik eğitimi yüksek düzeyde olan Bilgisayar Teknik Öğretmenini Coğrafi bilgi sistemlerinde uzman olarak sözleşme ile almış, ancak sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi esnasında ilgili şahsın kadrolu unvanların içerisinde denk unvan olmadığından lise düzeyindeki veri hazırlama kadrosuna atanmıştır. Bu durumda  ilgili kişi maddi ve manevi olarak büyük mağduriyet yaşamasının yanı sıra statüsüz bırakılan, nitelikli personelden ilgili kurum istenilen düzeyde faydalanmadığından ciddi bir kamu zararı ortaya çıkmıştır.Buna benzer durumlar bir çok kurumda yaşanmaktadır. Sorunun tek çözüm merci Devlet Personel Başkanlığı makamlarıdır.  


 


      Bu kapsamda, sorunun çözüme kavuşturulması için, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili Kurumlar, yukarıda bahsedilen yasalar gereği teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarından Teknik Öğretmen kadrosu ihdas edilmesi ve  akabinde bu kadroların kamudaki ilgili kurumlara dağıtılması, bu şartları taşıyan ve yıllardır mağdur olan ve lise düzeyinde çalışmak zorunda bırakılan, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına  Teknik Öğretmen unvanlı kadroların sınavsız direk verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu durum çalışma hayatında barışı, huzuru ve başarıyı beraberinde getirecektir.


Bilgilerinize gereğini saygılarımla arz ederim. 


                                    


Teknik Öğretmenlerin sorunlarının bir an önce çözülmesi ümidiyle.


 


 


TEKNİK ÖĞRETMEN HAKLARI DERNEĞİ 

Son Güncelleme: 31.03.2014 22:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.