KPSS Sınavı Kaç Dakika Sürecek? KPSS Kaç Oturum? KPSS'de Soru Var?

Memur olma hayali kuran yüzbinlerce genç KPSS hakkında da birçok soruyu merak ediyor. KPSS Cafe olarak merak edilenleri cevaplamaya devam ediyoruz. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS kaç sorudan oluşuyor? Kaç oturumda gerçekleştiriliyor? Adaylara sınavda kaç dakika süre tanınıyor? gibi soruların detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

KPSS HABERLERİ 06.11.2019, 13:14 06.11.2019, 13:22
4371
KPSS Sınavı Kaç Dakika Sürecek? KPSS Kaç Oturum? KPSS'de Soru Var?

Memur olma hayali kuran yüzbinlerce genç KPSS hakkında da birçok soruyu merak ediyor. KPSS Cafe olarak merak edilenleri cevaplamaya devam ediyoruz. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS kaç sorudan oluşuyor? Kaç oturumda gerçekleştiriliyor? Adaylara sınavda kaç dakika süre tanınıyor? gibi soruların detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından kamu kurumlarında yer alan A Grubu veya B Grubu memuriyetler ile Öğretmenlik kadroları için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS kaç soru? KPSS kapsamında kaç oturum gerçekleştiriliyor? KPSS oturumları kaç dakika sürüyor? Tüm bu detaylar ile birlikte KPSS'ye dair diğer bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

KPSS Nedir? KPSS Kapsamında Kaç Sınav Var?

KPSS; üniversitelerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olan adaylar ile orta öğretim - lise mezunu adayların kamu kurumlarında yer alan kadrolara yerleştirilebilmeleri için puan almaları gereken sınavdır. Kamu kurumlarında yer alan kadrolara atanmak isteyen adayların, KPSS kapsamında katılmaları gereken sınavlar, öğrenim durum ve alanlarına göre ayrılmış, bu sınavlar da kendi içlerinde bazı oturumlara ayrılmıştır. KPSS kapsamında gerçekleştirilen sınavlar şunlardır;

KPSS Ortaöğretim Sınavı: Bu sınav lise ve dengi okullardan mezun olmuş adayların, kamu kurumlarında kendilerine uygun kadrolara atanabilmeleri için katılmaları gereken sınavdır. İki yılda bir, yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilmektedir.

KPSS Önlisans Sınavı: Bu sınav üniversitelerde yer alan ön lisans programlarından mezun adayların, kamu kurumlarında kendilerine uygun kadrolara atanabilmeleri için girmeleri gereken sınavdır. İki yılda bir, yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilmektedir.

KPSS Lisans Sınavı: Bu sınav üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adayların, kamu kurumlarında kendilerine uygun kadrolara atanabilmeleri için girmeleri gereken sınavdır. Her yıl gerçekleştirilmektedir. Ancak B Grubu kadrolara atanmak isteyen adayların katılmaları gereken sınav çift yıllarda gerçekleştirilen sınavdır. Tek veya çift yıl farketmeksizin KPSS A grubu adayları, KPSS Öğretmenlik adayları da, kendi alanlarındaki puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Lisans sınavına katılmak zorundadır. Aksi halde bu adayların kendi alanları için katıldıkları oturumlar anlamını yitirecek ve puanları hesaplanamayacaktır. 

KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavı: Bu sınav kamu kurumlarında yer alan A Grubu kadrolara yani uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, denetmen yardımcılığı gibi kariyer mesleklere girmek isteyen adayların katılması gereken sınavdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu adayların aynı zamanda KPSS Lisans sınavına da katılmaları alan bilgisi puanlarının hesaplanması için şarttır. KPSS A grubu sınavı ağırlıklı olarak üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler ile Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile bunlara denk sayılan diğer fakültelerden mezun olan adayları kapsamaktadır. Bu adaylara ek olarak Hukuk Fakültesi mezunları ile İstatistik, Aktüerya gibi bölümlerden mezun adaylar için de A Grubu kadrolarına alım gerçekleştirilmektedir. Bu adaylar da kendilerini ilgilendiren puan türlerinin hesaplanması için bu sınava katılmaktadırlar. 

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı: Devlet okullarında yer alan öğretmenlik kadrolarına atanmak isteyen istisnasız tüm öğretmen adaylarının, yukarıda belirttiğimiz KPSS Lisans sınavı ile birlikte katılması zorunlu olan KPSS Öğretmenlik oturumudur. KPSS Eğitim Bilimleri'ne katılmayan öğretmen adaylarının puanlarının hesaplanması mümkün değildir. 

KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi: Devlet okullarında yer alan öğretmenlik kadrolarından bazılarına atanmak için, KPSS Lisans ve KPSS Eğitim Bilimlerine ilave olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine katılmak gerekmektedir. Belirli öğretmenliklere girmek isteyen adayların katılması gereken sınav olan KPSS ÖABT'ye eğer ki bu adaylar katılım göstermezlerse puanları hesaplanamayacak ve dolayısıyla atanamayacaklardır.

KPSS DHBT Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi: Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan ve din hizmetinde bulunan kadrolara atanmak isteyen adayların katılmaları gereken KPSS oturumlarıdır. KPSS DHBT adaylarının puanlarının hesaplanabilmesi için mezuniyet durumlarına göre KPSS Ortaöğretim, KPSS Önlisans veya KPSS Lisans sınavlarına da katılmaları gerekmektedir. KPSS DHBT iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. 

E-KPSS: Kamu kurumlarında yer alan engelliler için ayrılmış kadrolara atanmak isteyen adayların katılması gereken sınavdır. İki yılda bir gerçekleştirilmektedir. KPSS sürecinden daha farklı bir sürece sahiptir. 

KPSS Kaç Soru? Kaç Oturum ve Süresi Kaç Dakika?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz Kamu Personeli Seçme Sınavı başlığı altında gerçekleştirilen sınavlar birbirlerinden farklı oturumlara, farklı soru sayılarına ve bu soruları yanıtlamak için farklı sürelere sahiptirler. Şimdi her bir sınavı kendi oturumları ile değerlendirecek ve soru sayıları ile bu soruların yanıtlanması için verilen süreleri değerlendireceğiz.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Soru Sayısı, Oturumları ve Sınav Süresi;

Bu sınav tek oturum halinde gerçekleştirilmektedir. Bu oturumda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür adında iki test uygulanmaktadır. Genel Kültür testinden 60, Genel Yetenek Testinden 60 soru olmak üzere adaylara toplam 120 soru yöneltilmektedir. Adayların bu 120 soruyu yanıtlamak için sahip oldukları süre 130 dakikadır. 

KPSS Önlisans Sınavı Soru Sayısı, Oturumları ve Sınav Süresi;

Bu sınav tek oturum halinde gerçekleştirilmektedir. Bu oturumda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür adında iki test uygulanmaktadır. Genel Kültür testinden 60, Genel Yetenek Testinden 60 soru olmak üzere adaylara toplam 120 soru yöneltilmektedir. Adayların bu 120 soruyu yanıtlamak için sahip oldukları süre 130 dakikadır. 

KPSS Lisans Sınavı Soru Sayısı, Oturumları ve Sınav Süresi;

Bu sınav tek oturum halinde gerçekleştirilmektedir. Bu oturumda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür adında iki test uygulanmaktadır. Genel Kültür testinden 60, Genel Yetenek Testinden 60 soru olmak üzere adaylara toplam 120 soru yöneltilmektedir. Adayların bu 120 soruyu yanıtlamak için sahip oldukları süre 130 dakikadır. 

KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavı Soru Sayısı, Oturumları ve Sınav Süresi;

Bu sınav iki güne yayılı biçimde ve toplam üç oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu oturumlar ve içeriğinde yer alan dersler ile her testin soru sayısı ve süresi şu şekildedir;

Cumartesi Sabah Oturumu;

Çalışma Ekonomisi Alan Testi - 40 soru - 50 dakika
Kamu Yönetimi Alan Testi - 40 soru - 50 dakika 
Uluslararası İlişkiler Alan Testi - 40 soru - 50 dakika

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Hukuk Alan Testi - 40 soru - 50 dakika 
İktisat Alan Testi - 40 soru - 50 dakika
Maliye Alan Testi - 40 soru - 50 dakika

Pazar Sabah Oturumu

İşletme Alan Testi - 40 soru - 50 dakika
Muhasebe Alan Testi - 40 soru - 50 dakika 
İstatistik Alan Testi - 40 soru - 50 dakika

KPSS DHBT Sınavı Soru Sayısı, Oturumları ve Sınav Süresi;

KPSS DHBT Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT - 1 ve DHBT - 2 olmak üzere iki testten oluşmaktadır. Adaylara her iki testte de 20'şer soru sorulmaktadır. Adaylara toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 60 dakika süre tanınmaktadır.

EKPSS Soru Sayısı, Oturumları ve Sınav Süresi; 

Engelli KPSS'de 30 adet Genel Yetenek, 30 adet Genel Kültür olmak üzere toplam 60 soru bulunmaktadır. Bu 60 soruyu yanıtlaması için EKPSS katılımcılarına tanınan süre kural olarak 60 dakikadır. Ancak bazı adaylara engel durumlarına göre ilave olarak 20 dakika, 30 dakika ya da 40 dakika ek süre verilmekte ve süre 80, 90 veya 100 dakikaya çıkmaktadır. 

KPSS Öğretmenlik Oturumları Soru Sayısı, Oturum Detayları ve Sınav Süreleri

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı Soru Sayısı, Oturumları ve Sınav Süresi; 

Öğretmen adaylarının tamamının katılması gereken KPSS Eğitim Bilimleri testinde adaylara yöneltilen soru sayısı 80'dir. Öğretmen adaylarının bu 80 soruyu yanıtlamaları için 100 dakika süreleri bulunmaktadır. 

KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Soru Sayısı, Oturumları ve Sınav Süresi;

KPSS ÖABT sınavı KPSS Eğitim Bilimlerinin aksine tüm öğretmen adaylarına değil, bazı öğretmenlik kadrolarına yerleşmek isteyen adaylara uygulanmaktadır. Bu alanların toplam soru sayıları aynı da olsa adaylara tanınan sınav süreleri değişkenlik göstermektedir. ÖABT alanlarına göre soru sayılarını ve sınav sürelerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

-KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - 
-KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
-KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Rehber Öğretmen 
-KPSS ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği
-KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği

oturumlarının tamamı 75 sorudan oluşmaktadır ve adaylara sınavı tamamlamaları için tanınan süresi ise 120 dakikadır. 

-KPSS ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Fen ve Teknoloji - Fen Bilimleri Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği
-KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği 
-KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği 

oturumları için soru sayısı diğer alanlar gibi 75'tir. Ancak bu ÖABT oturumları için adaylara tanınan süre diğer alanlardan farklı olarak 150 dakikadır. 

Yukarıda yer alan KPSS ÖABT alanlarının KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği sınavı ile KPSS İngilizce Öğretmenliği sınavı dışında kalan alanların soru dağılımı; 60 adet Alan Bilgisi sorusu ve 15 adet Alan Eğitimi sorusu şeklindedir. Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği alan sınavı için 75 sorunun dağılımı; 45 adet Alan Bilgisi sorusu, 30 adet Alan Eğitimi sorusu şeklindedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 01 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü