KPSS ile alınacak 70 bin kadronun dağılımı yayımlandı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA   13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer.

banner396

KPSS ile alınacak 70 bin kadronun dağılımı yayımlandı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA   13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer.

16 Mayıs 2013 Perşembe 13:43
KPSS ile alınacak 70 bin kadronun dağılımı yayımlandı

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer...


BAŞBAKANLIK MAKAMINA 


13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.


  


20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ cetvelinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 65.000 adet atama izni verilebileceği hüküm altına alınmıştır.


 


Yukarıdaki hüküm uyarınca atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,


 


- 2013 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar,


 


- Diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalar,


 


tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmayacaktır.


 


Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;


 


a) Söz konusu ilave (70.000) adet atama izninin kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,


 


b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,


 


c) 2012 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2012 tarihi itibarıyla;


 


- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,


 


- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,


 


- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,


 


ve 2012 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2012 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2013 yılında tamamlanabilmesi,


 


d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,


 


e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2’sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca kullanabilmeleri, sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,


 


f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,


 


hususları arz ve teklif olunur.


 


Faruk ÇELİK Mehmet ŞİMŞEK


 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maliye Bakanı


 


OLUR


 


14/05/2013


 


Recep Tayyip ERDOĞAN


 


BAŞBAKAN


 BAŞBAKANKADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ (I) SAYILI CETVEL

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

1

BAŞBAKANLIK

100

2

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

30

3

YARGITAY BAŞKANLIĞI

100

4

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

30

5

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

40

6

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

45

7

ADALET BAKANLIĞI

4.310

8

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

225

9

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

450

10

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

250

11

MALİYE BAKANLIĞI

800

12

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

37.706

13

SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARI

6.627

14

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

275

15

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

100

16

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

85

17

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

350

18

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

625

19

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

20

20

BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

90

21

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

375

22

EKONOMİ BAKANLIĞI

80

23

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

150

24

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

500

25

KALKINMA BAKANLIĞI

45

26

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

113

27

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

55

28

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

23

29

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

450

30

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

3.800

31

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

48

32

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

30

33

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

50

34

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

90

35

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

70

36

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

248

37

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

500

38

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MD.

75

39

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

90

40

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

18

41

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK.

3

42

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD.

5

43

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

20  2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

44

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

33

45

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

20

46

ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK.

5

47

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

4

48

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

4

49

TÜRK DİL KURUMU

4

50

TÜRK TARİH KURUMU

4

51

T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4

52

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

5

53

Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

325

54

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

138

55

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.500

56

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

57

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

58

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

550

59

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23

60

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

30

61

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

62

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

35

63

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ Kl'RLMU

30

64

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

48

65

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

5

66

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

28

67

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

70

68

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

10

69

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

100

70

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

15

71

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

15

72

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.

15

73

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

350

74

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU

20

75

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

1.250

76

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

125

77

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

5

78

M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK

5

79

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20

80

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

25


www.kpsscafe.com.tr - KPSS CAFE

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

50

2

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

30

3

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

30

4

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

40

5

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

40

6

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

55

7

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

50

8

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

50

9

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

55

10

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

55

11

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

30

12

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

55

13

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

60

14

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

70

15

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

40

16

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

40

17

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

50

18

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

50

19

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

40

20

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

40

21

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

40

22

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

35

23

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

50

24

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

45

25

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

25

26

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

45

27

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

40

28

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

50

29

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

50

30

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

40

31

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

40

32

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

45

33

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

55

34

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

30

35

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

50

36

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

50

37

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

50

38

EGE ÜNİVERSİTESİ

50

39

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

30


www.kpsscafe.com.tr - KPSS CAFE
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

40

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

50

41

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

40

42

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

50

43

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

50

44

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

25

45

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

55

46

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

50

47

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

50

48

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

20

49

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

50

50

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

55

51

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

50

52

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

35

53

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

45

54

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

45

55

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

45

56

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

40

57

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

30

58

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

40

59

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

70

60

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

40

61

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

15

62

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

50

63

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

45

64

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

55

65

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

60

66

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

40

67

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

50

68

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

50

69

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

55

70

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

40

71

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

50

72

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

35

73

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

50

74

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

50

75

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

50

76

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

20

77

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

50

78

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

50

79

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

50

80

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

55

81

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

50


www.kpsscafe.com.tr - KPSS CAFE

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No

Kurum Adı

Uygun Görülen

82

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

40

83

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

30

84

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

55

85

ORDU ÜNİVERSİTESİ

45

86

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

40

87

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

40

88

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

50

89

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

60

90

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

55

91

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

50

92

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

50

93

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

45

94

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

45

95

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

40

96

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

55

97

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

40

98

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

25

99

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

50

100

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

50

101

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

50

102

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

60

103

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

45

104

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

55


Devlet Personel Başkanlığı 2013 yılında alınacak 70 memur kadrosunun kurumlara göre dağılımını yayımladı.www.kpsscafe.com.tr - KPSS CAFE
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.05.2013 13:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394