KPSS-2013/5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Kılavuzu

Çevre ve ŞehircilikBakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır.

KPSS-2013/5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Kılavuzu

Çevre ve ŞehircilikBakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır.

20 Aralık 2013 Cuma 10:46
KPSS-2013/5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Kılavuzu

Çevre ve ŞehircilikBakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır.Tercih işlemleri 20 Aralık 2013 tarihinde başlayacak, 26 Aralık 2013 tarihinde sona erecektir. 

KPSS...


Çevre ve ŞehircilikBakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır.Tercih işlemleri 20 Aralık 2013 tarihinde başlayacak, 26 Aralık 2013 tarihinde sona erecektir. KPSS 2013/5 Tercih Kılavuzu Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2013/5 Tercih Kılavuzunda lisans düzeyinde tercih yapılabilecek sözleşmeli pozisyonlar yer almaktadır. Kılavuz, 20 Aralık 2013 tarihinden itibaren ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacaktır. Adayların, Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapabilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılmış olan 2012-KPSS Lisans’a girmiş ve KPSSP3 puanı hesaplanmış olması gerekmektedir.Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre, internet üzerinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. KPSS-2013/5 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. KPSS 2013/5 Aralık ayı atamalarında alım yapılacak branşlar ve sayıları:

 

Çevre Mühendisi 48, Elektrik Mühendisi 6, Harita Mühendisi 11, İnşaat Mühendisi 19, Makine Mühendisi 8, Jeofizik Mühendisi 6, Mimar 12, Şehir Plancısı 4, Jeoloji Mühendisi 3 olmak üzere 9 branştan 117 tane personel alımı yapılacak. Söz konusu personel alımının ilanı 2013 yılı aralık ayı içerisinde ÖSYM'nin sayfasında yayınlanacak

 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR


 


1.1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. 


1.2 Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. 


1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 


7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılmış olan 2012-KPSS Lisans’a girmiş ve KPSSP3 puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. 


1.4 Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. 


 


2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER 


2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği son gün itibariyle ilgili lisans programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. 


2.2 Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. 


 


3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 


3.1 Adaylar tercihlerini 20-26 Aralık 2013 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 26 Aralık 2013 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır. 


3.2 Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar Tablo-1’de gösterilmiştir. 


3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablosundan kontrol edilmelidir.  Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan lisans programı koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen “Başvurma Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. 


 


DİKKAT: 


 Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona 


tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. 


 


Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun 


olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi 


https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.  Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi 


tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 


 


3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. 


 


Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 


 


3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “TERCİHLER” alanından KPSS-2013/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.  Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da 


pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. 


 


3.6 KPSS-2013/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. 


 


Tercih listenizdeki sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. 


Mezun olduğunuz program tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan öğrenim 


koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden 


bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu 


durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. 


 


Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2013/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tercihleriniz ……….. tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol ediniz. 


 


3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir. Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte 25 Aralık 2013 günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM’ye (SHDB KPSS Bürosuna) şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız 


aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Söz konusu değişikliği tercihlerinizi sisteme 


kaydetmeden önce yaptırmanız gerekmektedir. 


 


Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak 


istiyorsanız bu değişikliği ekranda tercih süresi içerisinde kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş 


ise bu alanı doldurmanız zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik 


yapmanız mümkün olmayacaktır. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adayların, aynı anda her iki diplomalarında yazan programlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda bulunan adayların, hangi program bilgisine göre tercih yapacaklarına, tercihlerini kaydetmeden önce karar vermeleri ve Merkezimiz kayıtlarında yer alan mezuniyet bilgilerinden farklı, diğer diplomalarında yazan programlarına yönelik tercih yapmak istedikleri taktirde yukarıda belirtildiği şekilde değişiklik işlemlerini yaptırmaları gerekir. 


 Son Güncelleme: 20.12.2013 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Verification: 1ba45668fa4004d3