Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 yılı personel alım takvimi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 Yılı Açıktan Personel Alımına İlişkin Planlama Bakanlığımıza 2012 yılı Nisan ve Ekim aylarında açılacak sınavlarla B Grubu kadrolar ile sözleşmeli pozisyonlara, yılın ikinci yarısında açılacak sınavla da A Grubu kadrolara açıktan.

banner396

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 yılı personel alım takvimi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 Yılı Açıktan Personel Alımına İlişkin Planlama Bakanlığımıza 2012 yılı Nisan ve Ekim aylarında açılacak sınavlarla B Grubu kadrolar ile sözleşmeli pozisyonlara, yılın ikinci yarısında açılacak sınavla da A Grubu kadrolara açıktan.

28 Mart 2012 Çarşamba 20:33
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 yılı personel alım takvimi


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 Yılı Açıktan Personel Alımına İlişkin Planlama

Bakanlığımıza 2012 yılı Nisan ve Ekim aylarında açılacak sınavlarla B Grubu kadrolar ile sözleşmeli pozisyonlara, yılın ikinci yarısında açılacak sınavla da A Grubu kadrolara açıktan...


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 Yılı Açıktan Personel Alımına İlişkin PlanlamaBakanlığımıza 2012 yılı Nisan ve Ekim aylarında açılacak sınavlarla B Grubu kadrolar ile sözleşmeli pozisyonlara, yılın ikinci yarısında açılacak sınavla da A Grubu kadrolara açıktan atama ile toplam 2289 personel alınması planlanmıştır.* A Grubu kapsamında Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret uzman Yardımcısı ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları sınavı, Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. Bu sınavda, ilanda belirtilen KPSS puanı ile okul bölümlerinden mezun olma ve diğer şartları taşıyan adayların başvuruları alınacak, KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonrasında atama yapılacak kadro sayısının 20 katına kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacak ve bunda başarılı olanların alınacağı sözlü sınavı kazananların ataması yapılacaktır.Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı ile Yetişme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınacaktır. Bu sınava, ilanda belirtilen okul bölümlerinden mezun olmuş, 2011/2012 KPSS'de ilgili puan türünde 80 ve üzeri puan almış ve aynı sınavın yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca) bölümünden soruların en az %70'ini doğru cevaplamış olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Bu adaylar arasından, ilgili KPSS puan türüne göre yapılacak sıralama sonrasında açıktan atama yapılacak kadro sayısının 20 katına kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlardan, başarı sırasına göre açıktan atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Adayların başarılı olabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavda en az 70 puan almaları gerekmektedir.Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının açıktan atamaları ise, 640 sayılı KHK'nın 37 nci maddesi uyarınca mesleğe alınmaları, yarışma sınavları usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.* B grubu kadrolara ve sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlar ise, 15.03.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacaktır.Bu sınava, ÖSYM Başkanlığı'nca gerçekleştirilen merkezi sınav (KPSS) neticesinde, ilanda belirtilen puan türünden 70 ve üzeri puan almış olanlar ve yine sınav ilanında belirtilecek diğer şartları taşıyarak müracaat eden adayların başvuruları kabul edilecektir. KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonrasında atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve atamaları bilgisayar kurası ile yapılacaktır.A ve B grubu unvanlarda alınması planlanan toplam 2289 personelin unvan, nitelik ve sayıları aşağıda belirtilmiştir:

Merkez
Nitelikler
Toplam Sayı
1. Alım
2. Alım
Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı
1- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,2- Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
35
35
Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı
1- Universitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bakanlık, ihtiyaca göre fakülteler ve/veya fakültelerin bölümleri itibariyle sınırlama yapabilir.)2- KPSS'de yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca) bölümünden soruların en az %70'ini doğru cevaplamış olmak.3- Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
100
100
Veteriner Hekim
Üniversitelerin veya yüksek okulların, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
2
2
-
Mütercim
1- En az dört yıllık eğitim veren Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim ile ilgili dil ve edebiyat bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.2- Yabancı dil bilgisinin en az (A) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.
2(4/B)
2
-
Memur
İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümü'nden (2), Radyo-TV- Sinema Bölümü, Radyo ve Televizyon/Radyo-Tv Bölümlerinden (1), Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden (3) mezun olmak.
6
6
-
VHKİ
1- Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı Bölümlerinden mezun olmak.2- Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak.
2
2
-
TOPLAM 


147
147
-
www.kpsscafe.com.tr-


Döner Sermaye
Nitelikler
Toplam Sayı
1. Alım
2. Alım
Anbar Memuru
En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
13
13
-
Veznedar
En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
13
5
8
Teknisyen
1- Yapacağı görevle ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak.2- Yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak.
4
-
4
Şoför
1- En az lise mezunu olmak.2- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
9
-
9
Tekniker
Üniversitelerin veya yüksek okulların, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
3
-
3
TOPLAM 


42
18
24 


Taşra
Nitelikler
Toplam Sayı
1. Alım
2. Alım
Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı
640 sayılı KHK'nın 37 nci maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmelikle aranacak şartları taşımak.
150
75
75
Muhafaza Memuru
1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile Bakanlıkça ihtiyaç duyulan mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.2- Yönetmelikle belirlenen boy ve kilo şartına sahip olmak.3- Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak.
1000
500
500
Memur
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya en az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
500
250
250
Muayene Memuru
1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile Bakanlıkça ihtiyaç duyulan mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.2- Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
400
200
200
İcraMemuru
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya en az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
25
25
-
Avukat
Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
20
20
-
Tekniker
Üniversitelerin veya yüksek okulların, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
5
-
5
TOPLAM 


2100
1070
1030


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.03.2012 20:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394