Gümrük Bakanlığı görevde yükselme sınavı açtı

SINAVIN ADI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Görevde Yükselme Sınavı SINAV ÜCRETİ Aday; 50 (Elli TL KDV dahil) TL sınav ücretini 11-21 Mart 2013 tarihleri arasında; T.

banner396

Gümrük Bakanlığı görevde yükselme sınavı açtı

SINAVIN ADI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Görevde Yükselme Sınavı SINAV ÜCRETİ Aday; 50 (Elli TL KDV dahil) TL sınav ücretini 11-21 Mart 2013 tarihleri arasında; T.

05 Mart 2013 Salı 10:57
Gümrük Bakanlığı görevde yükselme sınavı açtı

SINAVIN ADI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Görevde Yükselme Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Aday; 50 (Elli TL KDV dahil) TL sınav ücretini 11-21 Mart 2013 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve...


SINAVIN ADIGümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Görevde Yükselme SınavıSINAV ÜCRETİAday; 50 (Elli TL KDV dahil) TL sınav ücretini 11-21 Mart 2013 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktırSINAV BAŞVURUSUSınava girecek adayların listesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak YEĞİTEK’ e gönderilecektir. Adaylar, başvurularını www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaklardır.SINAV YERİAnkaraSINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ- Görevde Yükselme Sınavı 06 Nisan 2013, Cumartesi günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır.SINAV KONULARI- Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun %40’ını (32 soru) aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.A- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,1) Genel esaslar.2) Temel hak ve ödevler.3) Devletin temel organları.B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,C- Ulusal Güvenlik,D- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat,E- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat,F- Türkçe Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar,G- Halkla İlişkiler,Ğ- Etik Davranış İlkeleri.- Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, %60’ını (48 soru) ise GTB tarafından hazırlanacaktır.SINAV UYGULAMASI- Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.- Sınav 115 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.- Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.- Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.- Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 01 Nisan 2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.- Sınav soru ve cevap anahtarları 08 Nisan 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.- Adayların sınav sonuç bilgileri 25 Nisan 2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına teslim edilerek aynı gün http://www.meb.gov.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır.- Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve aday elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir.- Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİGörevde Yükselme Sınavı için değerlendirme grup numarası tabloda belirtildiği gibidir.GRUP NU GRUP ADI1 Tasfiye İşletme Müdürü2 Kısım Amiri(Taşra)3 Şef(Personel Daire Başkanlığı)4 Şef(Strateji Geliştirme Başkanlığı)5 Şef(Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)6 Şef(Taşra)7 Şef(Döner Sermaye)- Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.- Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.- Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “ Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.- Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, Gümrük Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, başarı sıralaması anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince Gümrük Ticaret Bakanlığı yapacaktır.İLETİŞİM ve DUYURU- Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı telefonundan yararlanabilecektir.- Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı, http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.SINAV İTİRAZLARI- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Gümrük Ticaret Bakanlığına yapabileceklerdir.- Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Gümrük Ticaret Bakanlığına yapacaklardır.- Adayların; ”Kurum mevzuatı ile atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine uygun konulara” ait (%60’lik dilim) sorulara ilişkin itirazları Gümrük Ticaret Bakanlığı inceleyip sonuçlandıracaktır. YEĞİTEK tarafından hazırlanan ortak konulara ait (% 40’lık dilim) sorulara ilişkin yönelik itirazları ise YEĞİTEK inceleyip sonuçlandıracaktır. YEĞİTEK buitirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Gümrük Ticaret Bakanlığına bildirecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.- Adayların itiraz başvuruları için, MEB Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında 10 TL (on TL KDV Dahil) yatırarak alınan banka dekontunu itiraz dilekçesine eklemeleri gerekmektedir.- Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.03.2013 10:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394