Danıştay Kararı; KPSS Boş Kadrolarına Tekrar Yerleştirme Olacak mı?

KPSS tercihleri akabinde boş kalan kadrolara tekrar yerleştirmeler gerçekleştirilecek mi? Danıştay bu konuda ne dedi?

Danıştay Kararı; KPSS Boş Kadrolarına Tekrar Yerleştirme Olacak mı?

KPSS tercihleri akabinde boş kalan kadrolara tekrar yerleştirmeler gerçekleştirilecek mi? Danıştay bu konuda ne dedi?

09 Temmuz 2016 Cumartesi 09:23
Danıştay Kararı; KPSS Boş Kadrolarına Tekrar Yerleştirme Olacak mı?
KPSS-2011/7 tercih işlemleri sonrasında alan kontrolü yapılmadığı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarında kalan boş kadrolar için Danıştay'dan kararname yayımlandı. 

KPSS 2011-7 merkezi yerleştirmeleri ardından bir ziraat teknisyeni, alan kontrolü yapılsaydı puan durumuna göre atanacağını, kendi hatasından kaynaklanmayan bir nedenden dolayı atanamadığını belirtmiş ve dava açmıştı.

İdare Mahkemesi, adayın talebini yerinde bulup, adayın puanının en düşük puanlı kişiden yüksek olması nedeniyle adayın atanması gerektiğine karar verdi. Danıştay söz konusu bu kararı gerekçesini düzelterek onayladı.

Danıştay, idare mahkemesi kararının adayın direkt atanması sonucunu doğuramayacağı, yeniden yerleştirme yapılmasına göre adayın atanıp atanamayacağının ortaya çıkacağını belirtmiştir.

İşte Danıştay'ın konu ile alakalı kararı: 
T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE 
Esas No : 2015/2324 
Karar No : 2015/4917 
İstemin Özeti : Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 28/04/2015 tarihli ve E:2014/636; K:2015/630 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.  
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 
Danıştay Tetkik Hakimi : Mustafa Kuş Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar hukuk ve usule uygun olduğundan anılan kararın sonucu itibarıyla onanması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince dava dosyasının tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği düşünüldü:

Dava; ziraat teknisyeni kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirilmesi yapılmayan davacının, alan kontrolü yapılmaksızın gerçekleştirilen yerleştirmeler sonucunda bir çok kadronun boş kaldığının öğrenilmesi üzerine bu kadrolara puan durumu dikkate alınarak atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 07/4/2014 tarihli ve 28939 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, davacının başvuruda bulunduğu teknisyen unvanlı kadroya tercih kılavuzunda belirtilen niteliklere sahip olmayan kişilerin başvurmamış olması durumunda KPSS'den almış olduğu puan itibariyle yerleştirmesinin yapılabileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yerleştirmeler sonrasında yerleştirme yapılan kadroların çeşitli nedenlerle boş kalması mümkün olabilmekte, bu ihtimal dolayısıyla da ek yerleştirme yapma imkanı getirilmektedir. Bu kadroların yerleştirmesi yapılan kişilerin süresi içerisinde gerekli evrakları şu veya bu nedenle teslim etmemeleri ya da edememeleri nedeniyle boş kalması durumunda bu kadrolara atama yapılabilmesi ancak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 24. maddesi kapsamında mümkün olabilecektir.
Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemlerinde salt puan esaslı sıralama ve yerleştirme yapılmasının, yerleştirmesi yapılanlar arasında bu aşamada kontrolü mümkün bir takım koşulları sağlamayan kişilerin bulunması somut olayda olduğu gibi atanabilecek durumda olan kişilerin atanamaması sonucunu doğurmaktadır.
Bireylerin kendilerinden kaynaklanmayan bir uygulama hatasının sonuçlarına katlanmaları beklenemez. Koşulları taşımayan kişilerin atanması da mümkün olmadığından personel ihtiyacına göre belirlenen o kadroların boş kalması, bu durumu kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden de hukuka aykırı hale getirmektedir. Bu durum sadece yerleştirme aşamasında yapılması mümkün ve gerekli kontrollerin yapmamış olmasından kaynaklanan ve ilgililerin yanlış ya da yanıltıcı beyanlarının bulunmadığı durumlarda geçerli olacaktır.
Yerleştirme başvuruları sırasında adaylardan herhangi bir belge talep edilmeyeceğine ilişkin olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinin 22.maddesinde öngörülen düzenlemenin alan/program kontrolünü hukuken ve fiilen engellemediği hususu izahtan varestedir. Bakılan uyuşmazlıkta, davacının boş kalan kadrolara atanma isteminin davalı idare tarafından "yerleştirme sürecinde Bakanlıkça yapılacak bir işlem bulunmadığı" gerekçesiyle reddedilmiş olduğu, söz konusu işlemde davacının mezuniyet ya da puan durumu itibarıyla bir değerlendirmeye tabi tutulmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açan kişilerin kendilerinin puan durumunu belirleyebilmesi, diğer bir ifadeyle alan kontrolü yapılmış olması durumunda kendisinin belirtilen kadroya atanmak için tercihler de göz önüne alınarak sıralamaya girip girmeyeceğini tespit etmesi teknik olarak mümkün değildir. Bir idari işlemin dava yoluyla iptalinin istenilip istenilmeyeceği kararında işlemin hangi gerekçeyle tesis edilmiş olduğu hususunun yani işlemin sebep unsurunun önemi yadsınamaz. İdari işlemlerin gerekçeleri işleme muhatap olan bireyi işlemin hukukiliği konusunda da ikna edebilecek unsurları içermelidir.
Öte yandan, "yeniden değerlendirme" temelindeki taleplerin tüm unsurlarıyla birlikte idarece değerlendirmeye tabi tutulması asıl olmalıdır. Yapılan değerlendirme kapsamında hukuka aykırı olduğu ileri sürülen hususların da yargısal denetime tabi olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Davacının alan kontrolü yapılmaksızın gerçekleştirilen yerleştirmeler sonucunda bir çok kadronun boş kaldığının öğrenilmesi üzerine, bu kadrolara puan durumu dikkate alınarak atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun, yerleştirme sürecinde Bakanlıkça yapılacak bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesinde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, İdare Mahkemesince davacının oluşan yeni durumda puan itibarıyla yerleştirilip yerleştirilmeyeceği hususunda yapılan ara karar sonucuna göre belirlenen en düşük puandan daha yüksek puan almış olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesinde gerekçe yönünden hukuka uyarlık bulunmamakla birlikte bu durum kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, karar sonucu itibarıyla yerinde görülmüştür. İş bu kararın davacının uyuşmazlık konusu kadroya doğrudan atanması sonucunu doğurmadığı da açıktır.
Açıklanan nedenlerle, İdare mahkemesince verilen karar, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29/09/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 


Kpsscafe.com.tr | Ankara 
Son Güncelleme: 09.07.2016 09:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.