2013/2 KPSS Tercihleri Öncesi Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Kpsscafe.

banner396

2013/2 KPSS Tercihleri Öncesi Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Kpsscafe.

11 Kasım 2013 Pazartesi 20:28
2013/2 KPSS Tercihleri Öncesi Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları


Kpsscafe.com Özel HABER:Yaklaşan 2013/2 KPSS Merkezi Atamaları öncesi, tercih yapacak adayların sorularına cevap bulabileceği bir yazı hazırladık.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2013/2 memur atamalarında 2012 KPSS’ye girip, Lisans düzeyinden P3, Önlisans düzeyinden...


Kpsscafe.com Özel HABER:Yaklaşan 2013/2 KPSS Merkezi Atamaları öncesi, tercih yapacak adayların sorularına cevap bulabileceği bir yazı hazırladık.ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2013/2 memur atamalarında 2012 KPSS’ye girip, Lisans düzeyinden P3, Önlisans düzeyinden P93 ve Ortaöğretim düzeyinden P94 puanına sahip  olan tüm adaylar tercih yapabilecekler.Daha once merkezi atamalarda 2012 KPSS puanı ile ataması yapılan adaylar, 2013/2 ve daha sonra yapılacak olan merkezi atamalarda 2012 KPSS puanlarını kullanamayacaklardır. Bir önceki merkezi atama kılavuzunda bu durum ‘’ADAYLARIN DİKKATİNE!Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2’nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir.’’      şeklinde açıklanmıştır.2012 KPSS puanıyla herhangi bir kurumsal atamaya (Adalet Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, PTT,Sağlık Bakanlığı…..) başvurmuş ve yerleşmiş olan adaylarda 2013/2 KPSS Merkezi Atamalarında tercih yapabileceklerdir.Açıktan atama yoluyla 2012 KPSS puanıyla atanmış olan adaylarda 2013/2 Merkezi Atamalarında tercih yapabileceklerdir. Ayrıca ''KPSS Kasım ayı Tercihleri Öncesinde Hangi Belgeler Sizi Avantajlı Duruma Getirir '' başlıklı yazıyı da incelemenizi öneriyoruz. Bilindiği üzere 2013/2 KPSS B Grubu  Merkezi Atama tercihleri  18-27.11.2013 tarihleri arasında ÖSYM'ye bildirilecektir. Kpss Adayları İçin Tercihlerde Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları:


*Memuriyete girişte yaş sınırıvar mı?


—Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (B) grubu kadrolar için üst yaş sınırı yoktur; (A) grubu kadrolar için de sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır. 


*Tercih edeceğim kadro ve pozisyonlar için istenilen belgelere ne zaman sahip olmalıyım?


—Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 27 Kasım 2013 itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. * Aynı puanın yalnızca bir yerleştirme için kullanılabilmesi ne demektir?—(B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz. Ancak, (A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. *Merkezi yerleştirme işlemleri sonucu bir kuruma yerleşirsem ne yapmam gerekiyor?—Yerleştirmenizin yapıldığı kuum ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir. *Yerleştirildiğim kuruma … nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım?—Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız.—Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;a) Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.b) Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız. *Memur olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?—Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz. Eğer bir sözleşmeli pozisyona(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz. www.kpsscafe.com.tr *Sözleşmeli (399 sayılıKHK ya tabi) personel olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?—Atamanız yapıldığı takdirde istifa edip diğer göreve beklemeksizin başlayabilirsiniz. *Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?—Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır. * Bakaya kaldım, merkezi yerleştirme işlemlerine katılabilir miyim? Katılmam halinde kuruma atamam yapılır mı?—Bakaya durumunda olanların resmi ve özel hizmete alınması Askeri Ceza Kanununa göre suç olduğundan, adayların merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapmaması gerekmekte olup, kamu kurumlarına yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır. *Nitelik Kod Kılavuzunun yasal dayanağı nedir?—Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin “Atama yapılacak kadroların belirlenmesi” başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik‐Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmektedir. *KPSS Yerleştirme Kılavuzundaki kadro ve pozisyonlar için kullanılan kodları kim belirliyor?—KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanlığımızca onaylanan Nitelik‐Kod Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmektedir. www.kpsscafe.com.tr *Neden … bölümünden hiç alım yapılmıyor / az alım yapılıyor?—Kadro ve pozisyonların öğrenim durumlarına göre dağılımı ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. * … bölümüyle aynıdersleri aldım / … bölümünden daha kapsamlı bir bölümden mezun oldum. Bizim bölüm için neden farklı bir kod kullanılıyor?—Ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmekte ve bu çalışmalarda alınan kararlarla Nitelik Kod Kılavuzu güncellenmektedir. 1*KPSS’den yüksek puan aldım. Başka adaylar çok daha düşük puanlarla yerleştirilirken ben niye yerleşemiyorum?—KPSS yerleştirmeleri adayın tercihleri, puanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu kadro veya pozisyona yapılan yerleştirme neticesinde taban ve tavan puan ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. *“MEB’den onaylıbilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak” koşulunu taşıyor muyum?—Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. *“Bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak” özel koşulunu, üniversite öğrenimim sırasında aldığım bilgisayarlımuhasebe dersi ile taşıyabilir miyim?—Onaylı transkriptiniz ile bu durumu belgelemeniz halinde mümkündür. *Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışıyorum. KPSS puanı ile yerleşerek başka bir kuruma geçebilir miyim?—Aday memur olarak çalışan kişilerin, KPSS puanı ile başka bir kamu kurumuna yerleştirilmesi durumunda, görev yapmakta olduğu kurumun muvafakati ile yerleştirildiği kuruma geçiş yapabilmesi mümkündür.www.kpsscafe.com.tr *Tercihlerde, öğretmen atamalarında olduğu gibi “beni herhangi bir yere yerleştir” seçeneği var mıdır?—Merkezi yerleştirme işlemlerinde, öğretmen atamalarında bulunan “beni herhangi bir yere yerleştir” seçeneği bulunmamaktadır. *Merkezi yerleştirme işlemi sonucunda boşkalan kadrolara ek yerleştirme olacak mı?—Merkezi yerleştirme takvimi her yıl Ocak ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilmektedir. İlan edilen yerleştirme takvimi dışında ek yerleştirme adı altında herhangi bir yerleştirme yapılmamaktadır. —*Lisans öğrenimimi yarıda keserek önlisans diploması aldım. Hangi kadroları tercih edebilirim?—Lisans öğrenimini yarıda keserek önlisans diploması alan adaylar, Yükseköğretim Kurulu kararı gereğince, yalnızca 3001 “Herhangi bir önlisans programından mezun olmak”nitelik kodu aranılan kadroları tercih edebilirler.Kpsscafe.com sitesi olarak tercih öncesi ve tercih dönemi boyunca sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm sorularınız için forum sayfamızdan ve Uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz...Tüm adaylara bu yoğun ve stresli dönemde kpsscafe.com olarak başarılar diliyoruz...

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu haber Aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.11.2013 20:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394