SGK 2016 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

SGK tarafından yayımlanmış olan bir duyuru ile 2016 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruya göre SGK unvan değişikliği sınavı 24 Nisan 2016 Pazar günü yapılacakken, görevde yükselme sınavı ise 30 Nisan 2016 Cumartesi günü yapılacaktır. İşte detaylar...

banner396

SGK 2016 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

SGK tarafından yayımlanmış olan bir duyuru ile 2016 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruya göre SGK unvan değişikliği sınavı 24 Nisan 2016 Pazar günü yapılacakken, görevde yükselme sınavı ise 30 Nisan 2016 Cumartesi günü yapılacaktır. İşte detaylar...

22 Ocak 2016 Cuma 11:06
SGK 2016 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu
SGK tarafından yayımlanmış olan bir duyuru ile 2016 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruya göre SGK unvan değişikliği sınavı 24 Nisan 2016 Pazar günü yapılacakken, görevde yükselme sınavı ise 30 Nisan 2016 Cumartesi günü yapılacaktır. İşte detaylar...

2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı; aktüer, avukat, grafiker, istatistikçi, matematikçi, mühendis, programcı, sağlık teknikeri, tekniker ve teknisyen kadroları için ise unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Unvan değişikliği sınavı 24 Nisan 2016 Pazar günü, görevde yükselme sınavı ise 30 Nisan 2016 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır.

Sınav başvuruları 25 Ocak - 8 Şubat 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kurum personelimizin ekteki sınav duyurusunu dikkatle okumaları ve duyuruda belirtilen hususlar çerçevesinde başvurularını gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

İlanen duyurulur. 21/01/2016

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yapılması planlanmış olup toplanan ön talepler doğrultusunda ve çeşitli kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile protokol imzalanmıştır. Protokol gereğince Unvan Değişikliği Sınavı 24 Nisan 2016, Görevde Yükselme Sınavı ise 30 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1.1.1. Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

1.1.2. Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar;

a) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1. En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 2. Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak.

b) Memur kadrosuna atanabilmek için; 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak 2. Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak

1.2. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

1.2.1. Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

1.2.2. Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar;

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 2. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

b) Mühendis, istatistikçi ve matematikçi kadrosuna atanabilmek için; 1. Fakültelerin ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak.

c) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için; 1. En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

d) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için; 1. En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2. Kurumca belirlenen en az bir programlama dilini (JAVA, COBOL, ORACLE FORM REPORT, PL/I, .Net, C#, C++) bildiğini not dökümü ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası ile belgelemek.

f) Aktüer kadrosuna atanabilmek için; 1. Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların aktüerya, matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak.

g) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; 1. Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarım ile ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen Personel, 25 Ocak 2016 - 08 Şubat 2016 tarihleri arasında Personel Intra Uygulama sayfasından "Sınav Başvuruları" başlığına tıklayarak girecek oldukları sınavı seçeceklerdir. Gerekli bilgileri giren adaylar Başvur butonuna tıklayarak elektronik başvurularını tamamlayacaklardır. Birimlerdeki personel sorumluları, başvuruları kontrol edip onaylayacak ya da reddedecektir. Reddedilen başvuru güncellenemediğinden ancak yetkili tarafından silindikten sonra tekrar başvuru yapılabilir. Birim onayının ardından kaydedilen başvuruların çıktısı alınarak birim amirlerince ve başvuran personelce imzalanacak ve birimlerde dosyalanacaktır.

2.2. Unvan Değişikliği sınavına başvuran adaylar, diplomasının aslını ya da birimce onaylı suretini tarayarak sisteme yükleyecektir.

2.3. Avukatlık sınavına girecek adaylar diplomasının yanında avukatlık ruhsatnamesinin aslını ya da onaylı suretini de tarayıp sisteme yükleyecektir.

2.4. Programcılık sınavına girecek adaylar diplomasının yanında duyuruda belirtilen programcılık dillerinden en az birini bildiğini gösteren belgeyi (transkript, ders açılım belgesi ya da sertifikasını) de tarayıp sisteme yükleyecektir. Adaylar, sertifikada belirtilen ve başvuru ekranından seçmiş olduğu dilden hazırlanacak olan soru kitapçığından sorumlu olacaklardır.

2.5. Sağlık Teknikeri sınavına, odyometri, ortez-protez, optisyen ve biyomedikal cihaz teknolojisi bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabileceklerdir. Bu bölümlerin dışında sağlık teknikerliği unvanına haiz bölümlerden mezun olanlar başvuramayacaktır.

2.6. Başvuruların onaylanıp onaylanmadığı Personel Intra Uygulama sayfasından takip edilebilecektir.

2.7. Kadrosu Kurumumuzda olup, başka kurumlarda görevlendirme ile çalışanlar, kurumsal şifreleriyle Kurumumuzun herhangi bir birimindeki bilgisayardan başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumda olanlardan kurumsal şifresi olmayanlar şifre alıp başvuru yapabilecekleri gibi belgelerini ibraz etmek suretiyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gelerek te başvurularını yapabilirler.

2.8. Engelli personel başvurusunu yaptıktan sonra engel durumunu gösteren belgeleri birimine teslim edecektir.(TODAİE tarafından tedbir alınmasını gerektirecek özür durumunu gösterir; adaya ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birisi)

2.9. Adaylığı kaldırılmamış olanlarla sözleşmeli statüde bulunanlar sınava başvuramazlar.

2.10. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabileceklerdir.

2.11. Adaylar, başvurunun onaylanmasının ardından başvuru formunun çıktısını alarak imzalar ve birim yetkililerine de imzalatır. Bu formlar adayın görev yaptığı birimlerde dosyalanır.

2.12. Başvurular tamamlandıktan sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yapılacak incelemenin ardından istenen şartları taşıyan ve sınava katılabilecek personele ait liste Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

2.13. Başvuru itirazları, sınava katılmaya hak kazananlar listesinin yayımlandığı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz sahipleri tarafından görev yaptıkları birime yapılacaktır. Birimler ivedilikle bu itirazları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecektir. İtirazların değerlendirilmesi neticesinde kesinleşen liste Kurum internet sitesinde yayımlanacak olup, belirtilen süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2.14. Sınav ücretleri, TODAİE/Kurumumuz tarafından ilan edilecek tarihler arasında belirtilecek banka hesabına yatırılacaktır. Sınav ücreti;

. Görevde Yükselme Sınavı için 75 TL,

. Unvan Değişikliği Sınavı için 270 TL'dir.

Sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

3. BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

3.1. Merkez ve Taşra Birimlerince Yapılacak İşlemler

3.1.1. İlanın tüm personele duyurulmasını sağlamak.

3.1.2. Başvuru evraklarını (diploma, sertifika, transkript, ders açılım belgesi) kontrol etmek, gerektiğinde aslı gibidir yapmak.

3.1.3. Başvuruları elektronik ortamda onaylamak ve başvuru formunu imzalayarak dosyalamak. Başvuru listesini (merkez müdürlüklerinden gelen başvurular da dahil) Unvan Değişikliği Sınavı için Ek.1, Görevde Yükselme Sınavı için Ek.2 formuna işleyerek iksinav@sgk.gov.tr adresine e-posta ile ve üst yazı ekinde başvuru süresinin tamamlanmasını takip eden 3 iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına göndermek.

3.1.4. Engelli adaylara ait istenen belgeleri/raporları (adayın sınav salonunda durumuna uygun bir şekilde bulunmasını sağlamaya yönelik belge ve raporlar), İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına göndermek.

3.1.5. Her birimde elektronik başvurulardan sorumlu ve EGITIM_TALEP_TASRA yetkisine sahip bir personel olması zorunludur. Bu yetkiye sahip personeli olmayan birimler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu yetkiyi almalıdırlar. Aksi halde sorumluluk birim yöneticilerinde olacaktır.

3.2. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

3.2.1. Sınav duyurusunu Kurumun intranet sitesinden yayımlamak.

3.2.2. Birimlerce yapılacak işlemler esnasında anlaşılamayan hususlarla ilgili olarak telefon, e-posta, faks ve kurumsal yazışma yoluyla teknik ve mevzuat desteği vermek.

3.2.3. Sınava dair her türlü gelişme ile ilgili Kurum çalışanlarını bilgilendirmek.

3.2.4. Elektronik başvuruları kontrol ederek onaylamak veya reddetmek.

3.2.5. Sınav başvurularıyla ilgili itirazları değerlendirmek, gerekli görüldüğü taktirde Sınav Kuruluna iletmek.

3.2.6. Soru kitapçıklarıyla ve sınav sonucuyla ilgili itirazları TODAİE'ye iletmek.

4. SINAV UYGULAMASI

4.1. Unvan değişikliği sınavı 24 Nisan 2016 Pazar günü saat 10.00 da, görevde yükselme sınavı ise 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 10.00 da Ankara'da yapılacaktır.

4.2. Unvan değişikliği sınavında 50 soru (15 mevzuat + 35 alan sorusu) sorulacak olup, 80 dakika sure verilecektir. Görevde yükselme sınavında ise 100 soru sorulup 120 dakika sure verilecektir.

4.3. Her bir unvan/kadro için sorulacak sorulara ait konu başlıkları ve soru dağılımları Ek 4,5 ve 6 da belirtilmiş olup ayrıca ders notu verilmeyecektir.

4.4. Adayların sınav yerlerini gösteren listeler sınav ücretinin yatırılmasının ardından Kurum tarafından yayımlanacaktır.

4.5. Adaylar sınav günü kurumsal kimlik kartı ve nüfus cüzdanını (TC. Kimlik No yazılı) mutlaka yanlarında bulundurmak zorundadır. Kurum kimliği yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.

4.6. Adaylar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla hem görevde yükselme sınavına hem de unvan değişikliği sınavına katılabilirler.

4.7. Mevzuat soruları, sınav duyurusunun yapıldığı günden sonra yapılan değişiklikleri kapsamayacaktır.

4.8. Programcılık sınavına katılacak adaylar seçtikleri/serifika sahibi oldukları programlama diline uygun olarak hazırlanan soru kitapçıklarından sorumlu olacaktır. Bu alandaki soru kitapçıkları 5 ayrı grupta [(Java), (Cobol), (Oracle Form Report), (PL/I), (.Net, C#, C++)] hazırlanacaktır.

4.9. Sınav öncesinde TODAİE tarafından Sınav Uygulama Yönergesi yayımlanacaktır. Sınava girecek olan personelimizin bu Yönergedeki hususlara titizlikle riayet etmesi gerekmektedir.

5. İTİRAZ

5.1. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar, soruların ve cevap anahtarının http://www.sgk.gov.tr internet/intra adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

5.2. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5.3. Kurum itirazları sonuçlandırmak üzere TODAİE'ye gönderecektir. TODAİE bu itirazları 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırarak Kuruma bildirecektir.

5.4. Sınav sorularına, uygulamalarına ve sonuçlarına itiraz edecek adayların itiraz başvurularını yapmadan önce TODAİE'nin belirleyeceği hesaba 20 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Sınavlar, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

6.2. Soruların hatalı olduğu sonucuna varılması veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmeyecek ve bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

6.3. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılması başarı sıralamasına göre olur. Başarı sıralamasının belirlenmesinde başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

6.4. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, başarı sıralamasında öncelik verilir.

7. ATAMA

7.1. Atanmaya hak kazanan personel, sınav sonucunun kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre tercih alınmak suretiyle atanacaktır.

7.2. Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından feragat edilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme, çıkarılma, başka kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı ayı aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

8. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

8.1. Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

8.2. Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

Tüm Birimlerin ve adayların kılavuzu dikkatle okuması gerekmekte olup, adaylar; başvurusuyla, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır. Eksik veya usulüne uygun olarak yapılmayan başvuruların sonuçlarından adaylar sorumludur.

Duyurunun Tamamı İçin Tıklayınız.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.01.2016 11:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394