Orman Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı İlanı

Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık Müdürü Kadrosu İçin Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı

banner396

Orman Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı İlanı

Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık Müdürü Kadrosu İçin Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı

20 Ağustos 2015 Perşembe 10:37
Orman Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı İlanı
 Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık Müdürü Kadrosu İçin Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı

10.08.2015 tarihli ilanımız ile Başmühendis, İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcısı kadroları için görevde yükselme sınavı açılacağı ilan edilmişti. Genel Müdürlük Makamından alınan Olur ile görevde yükselme sınavı açılacak kadrolar arasına Fidanlık Müdürü kadrosunun da eklenmesi uygun görülmüştür.

S.NO

UNVAN

SINIFI

ADET

DERECESİ

1

Fidanlık Müdürü

GİH

15

1

Görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ :

Müracaat Tarihi : 20.08.2015-25.08.2015

Müracaatı Kabul Edilenlerin Listesi İlanı : 31.08.2015

İtiraz Süresi : 31.08.2015-07.09.2015

Kesin Liste İlanı : 21.09.2015

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR, BAŞVURU, GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİREBİLECEKLER VE İLANI

1-GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2-ÖZEL ŞARTLAR

Fidanlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,

FİDANLIK MÜDÜRÜ KADROSU İÇİN YAZILI SINAV KONULARI

SORU ADEDİ

1

T.C. Anayasası

5

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İkincil Mevzuatı

5

3

3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

8

4

6831 sayılı Orman Kanunu ve ikincil mevzuatı

30

5

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5

6

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

3

7

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

3

8

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

3

9

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

2

10

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

2

11

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2

12

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3

13

6245 sayılı Harcırah Kanunu

3

14

4857 sayılı İş Kanunu

3

15

Resmi Yazışma Kuralları

3

İlan olunur
Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı (İDARİ)

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Eğitim Uzmanı, Sayman, Şef, Memur ve Şoför kadroları için 18.04.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Genel Müdürlük Makamından alınan 10/08/2015 tarihli ve 375 sayılı olur ile görevde yükselme sınavı açılması uygun görülmüştür.

S.NO

UNVAN

SINIFI

ADEDİ

DERECESİ

1

Eğitim Uzmanı

Merkez

GİH

5

1

2

Sayman

GİH

26

1-3

3

Şef (İdari)

Merkez

GİH

16

3-7

Taşra

GİH

56

3-7

4

Memur

GİH

50

5-9

5

Şoför

GİH

100

5-10

Görevde yükselme sınavı sadece yazılı olarak gerçekleştirilecektir.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

SINAV TAKVİMİ :

Müracaat Tarihi : 24.08.2015-02.09.2015

Müracaatı Kabul Edilenlerin Listesi İlanı : 17.09.2015

İtiraz Süresi : 17.09.2015-23.09.2015

Kesin Liste İlanı : 09.10.2015

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR, BAŞVURU, GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİREBİLECEKLER VE İLANI

1-GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2-ÖZEL ŞARTLAR

A) EĞİTİM UZMANI

Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük büro hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

B) SAYMAN

Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük muhasebe birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

C) ŞEF

Şef (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük büro hizmet birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

D) MEMUR

Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

E) ŞOFÖR

Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU

Görevde Yükselme Sınavına son başvuru tarihi itibariyle gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecektir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulanabilecektir.

Aday memur statüsünde bulunanlar başvuru yapamazlar.

Başvurular 24.08.2015 günü başlayıp 02.09.2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Adaylar http://erp.ogm.gov.tr adresinden ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımına kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak ilan edilen unvanlardan yalnız birini tercih etmek suretiyle Görevde Yükselme Başvuru Formunu dolduracaklardır. Adaylar müracaat esnasında ERP'deki bilgiler ile ilgili olarak bir hata ve sorun bulunması halinde özlük dosyasının bulunduğu personel birimleri vasıtasıyla düzeltme talebinde bulunacaklardır.

Adaylar tarafından Görevde Yükselme Başvuru Formunun çıktısı alınarak, ıslak imzalı ve birim amirleri tarafından onaylı evrakları aşağıda belirtilen tarihlerde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde bağlı oldukları birimler aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

Görevde Yükselme Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ogm.gov.tr adresinde 17.09.2015tarihinden 23.09.2015 tarihine kadar yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARIN KONTROLÜ TESLİM ALINMASI VE ONAYI

1) Bölge Müdürlüklerinden başvuruda bulunacak adayların talepleri ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı Bölge Müdürlüklerince incelenecek olup, uygun görülenlerin müracaatları önce elektronik ortamda sonra ilgilinin ıslak imzalı talebinin Bölge Müdürü tarafından onaylanmış halde en geç 08.09.2015 tarihine kadar,

2) Enstitü Müdürlüklerinden başvuruda bulunacak adayların talepleri ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı Enstitü Müdürlüklerince incelenecek olup, uygun görülenlerin müracaatları önce elektronik ortamda sonra ilgilinin ıslak imzalı talebinin Enstitü Müdürü tarafından onaylanmış halde en geç 08.09.2015 tarihi mesai bitimine kadar,

3) Daire Başkanlıklarından başvuruda bulunacak adayların başvuru taleplerinin erp üzerinden çıktıları alınarak ıslak imzalı olarak Daire Başkanları tarafından onaylandıktan sonra en geç 04.09.2015 tarihi mesai bitimine kadar,

Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Yukarıda belirlenen takvim haricindeki talepler dikkate alınmayacaktır.

İTİRAZLAR VE KESİN LİSTENİN İLANI

Adaylar, yayınlanan görevde yükselme sınavına girmeye hak kazananlar listesine itirazlarını, 17.09.2015 tarihinden 23.09.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar, Personel Dairesi Başkanlığı Kadro İşleri Şube Müdürlüğüne e-posta yoluyla eminozalp@ogm.gov.tr adresine yapacaklardır. Şahsen, posta, faks veya diğer şekilde yapılacak başvurular ile belirtilen tarih ve saatten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.

İtirazların sınav komisyonu tarafından değerlendirilmesi neticesinde, görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin kesin liste www.ogm.gov.tr adresinde 09.10.2015 günü yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI, YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ, YAZILI SINAVA İLİŞKİN KURALLAR, YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI, YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ VE YAZILI SINAV ÜCRETİ

Yazılı sınav ile ilgili işlemler Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca yürütülecek olup, sınav hizmet alımı yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacaktır.

Yazılı sınav yeri ve tarihi, yazılı sınava ilişkin kurallar, yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, yazılı sınav sonuçlarının duyurulması, yazılı sınav sonuçlarına itiraz ve inceleme talepleri ve yazılı sınavın ücreti www.ogm.gov.tr adresinde Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca bilahare ilan edilecektir.

EĞİTİM UZMANI KADROSU İÇİN YAZILI SINAV KONULARI

SORU ADEDİ

1

T.C. Anayasası

2

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İkincil Mevzuatı

30

3

3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5

4

6245 sayıl Harcırah Kanunu

5

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3

6

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3

7

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3

8

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

10

9

4857 sayılı İş Kanunu

8

10

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

8

11

Resmi Yazışma Kuralları

3

ŞEF KADROSU İÇİN YAZILI SINAV KONULARI

SORU ADEDİ

1

T.C. Anayasası

2

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İkincil Mevzuatı

30

3

3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2

4

6245 sayılı Harcırah Kanunu

5

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

2

6

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5

7

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

5

8

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

8

9

4857 sayılı İş Kanunu

8

10

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

8

11

Resmi Yazışma Kuralları

5

SAYMAN KADROSU İÇİN YAZILI SINAV KONULARI

SORU ADEDİ

1

3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

3

2

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6

3

6245 sayılı Harcırah Kanunu

4

4

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

5

5

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

6

6

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4

7

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

2

8

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3

9

Vergi Kanunları ve İkincil Mevzuat ( G.V.K., V.U.K., D.V.K.-K.D.V.)

12

10

6085 sayılı Sayıştay Kanunu

2

11

Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliği

2

12

Döner Sermaye İşletme Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

6

13

Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5

14

Resmi Yazışma Kuralları

3

15

Genel Muhasebe, Tek Düzen Hesap Planı ve Analitik Bütçe Uygulamaları

12

16

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları ile Satış İşlemleri

5

MEMUR KADROSU İÇİN YAZILI SINAV KONULARI

SORU ADEDİ

1

T.C. Anayasası

2

2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İkincil Mevzuatı

30

3

3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

10

4

6245 sayıl Harcırah Kanunu

5

5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3

6

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5

7

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

5

8

4857 sayılı İş Kanunu

5

9

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5

10

Resmi Yazışma Kuralları

10

ŞOFÖR KADROSU İÇİN YAZILI SINAV KONULARI

SORU ADEDİ

1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İkincil Mevzuatı

5

2

3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

10

3

6245 sayıl Harcırah Kanunu

5

4

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve İkincil Mevzuat

30

5

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

5

6

İlk Yardım Konuları

15

7

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

10

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ, ATAMA

İlan edilen boş kadro sayısı kadar kadroya atama yapılmasında başarı puanı esas alınacaktır. Başarı listesi www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilecektir.

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesine müteakip başarı puanlarına göre üç ay içinde tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilecektir.

Son başvuru tarihi itibariyle başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen personelin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav duyurusu Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacaktır.

İlan Olunur.Sayman Kadrosu İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınav Konularında Değişiklik Yapıldı

18.08.2015 tarihinde yayınlanan görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı ilanında (İdari) yer alan Sayman kadrosu için yazılı sınav konuları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ilgili ilanda da düzeltme yapılmıştır. İlan olunur.

SAYMAN KADROSU İÇİN YAZILI SINAV KONULARI

SORU ADEDİ

1

3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

3

2

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6

3

6245 sayılı Harcırah Kanunu

4

4

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

5

5

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

6

6

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4

7

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

2

8

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3

9

Vergi Kanunları ve İkincil Mevzuat ( G.V.K., V.U.K., D.V.K.-K.D.V.)

12

10

6085 sayılı Sayıştay Kanunu

2

11

Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliği

2

12

Döner Sermaye İşletme Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

6

13

Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği

5

14

Resmi Yazışma Kuralları

3

15

Genel Muhasebe, Tek Düzen Hesap Planı ve Analitik Bütçe Uygulamaları

12

16

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları ile Satış İşlemleri

5


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.08.2015 10:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394