Bakanlıklara Ait Üst Düzey Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

Resmi Gazetenin 25 Eylül sayısında yayımlanan kararname ile 12 Bakanlığa ait üst düzey atama kararları kamuoyuna duyuruldu. İşte yayımlanan atama kararları.

Bakanlıklara Ait Üst Düzey Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

Resmi Gazetenin 25 Eylül sayısında yayımlanan kararname ile 12 Bakanlığa ait üst düzey atama kararları kamuoyuna duyuruldu. İşte yayımlanan atama kararları.

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:01
Bakanlıklara Ait Üst Düzey Atama Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

12 Bakanlığa ait üst düzey atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararname ile yapılan atamalar şu şekilde;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Bakanlık Müşavirliğine Abdulkerim GÜNakanlık Müşavirliğine Abdulkerim GÜN'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıııcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Lütfi DÜZ'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Müsteşar Prof. Dr. Ersan ASLAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden, alınması, Bu suretle boşalacak olan 3 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Dr. Mehmet Veysel YAYAN'ın atanması, '

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Bakanlık Müşaviri Oğuz CESUR'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Musa CAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İ1 Müdürlüğüne İsmail IŞIKDAĞ'ın atanması. 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Seyitahmet SANCAK'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahmut AYDIN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halil İbrahim METİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rasim BÜLUÇ'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, gereğince uygun görülmüştür.

Dışişleri Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Protoköl Genel Müdür Yardımcılığına, Emre Zeki KARAGÖL'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Ekonomi Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Tarık SÖNMEZ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Ekonomi Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +?400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Hüsnü DİLEMRE'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Devlet Selim PASLI'nınatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılj Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Gencay OĞUZ'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali KILIÇKAYA'nın atanması. 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet TAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan KISA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Haşan SAĞKOL'un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Hacim Selahattin KOSAOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Hakkı KARABÖRKLÜ'nün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 acı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Fuat KASIMCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ck göstergeli İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Cavit ÖZDEM'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Canan NİLÜFER DORA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit ALKAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman İLTER'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

Bakanlık Müşaviri Ali AĞAÇDAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet Recai PEKER'iıı atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bolu İ1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Başmüfettişliğe Ayşegül ATMACA'nın atanmasına dair 04/07/2017 tarihli ve 2017-74 sayılı Kararnamenin iptali uygun görülmüştür.

Maliye Bakanlığından:

Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Soner GEDİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 14. Bölge Müdürlüğüne (Van) Mustafa ŞENTURK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 10. Bölge Müdürlüğüne (Sinop) Haşan BAŞYİGİT'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. '

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Mahmut YILMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ııcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan I inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Haşan KESKİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 neı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Şaban BIYlKLI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 73 ve 76 ııcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali ŞAHİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

6. Bölge Müdürü (Burdur) Adnan YILMAZTÜRK'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

8. Bölge Müdürü (Konya) Yılmaz KOCAMAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür,

13. Bölge Müdürü (Erzurum) Ahmet AKKİPRİK'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Açık bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakan VURAL'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail Selay MÜREY'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

Son Güncelleme: 25.09.2017 15:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.