Flaş Haber
Kapat

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.

17 Şubat 2014 Pazartesi 20:57
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan...


BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANIT.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;Antalya, İsparta ve Burdur illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 10 (on) Uzman Personel alımı yapılacaktır.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi İsparta ili olup, Ajans'ın faaliyet alanını İsparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.


Başvuru Tarihi

10.03.2014 - 21.03.2014

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi

28.03.2014

Sınav Tarihleri

07.04.2014 - 08.04.2014

Başvuru ve Sınav Yeri

İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu 4. Km 32200 İSPARTA Telefon: +90 (246) 224 37 47 - 224 40 40 Fax: +90 (246) 224 39 49


Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının, son başvuru tarihi olan 21.03.2014 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na ulaştırılmış olması gerekmektedir.ADAYLAR İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI1- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylara) İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya geçerlilik süresi dolmamış bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (TOEFL veyaYÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav belgeleri) belgeye sahip olmak,c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.Uzman Personelin Mezun Olması Gereken Alan ve Puan Türleri


Lisans Alanı

KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS TABAN PUANI

KPDS/YDS TABAN PUANI

Maliye

KPSSP 3, 4, 5, 24, 35, 49 veya 52

80

70

İşletme

KPSSP 3, 4, 5, 16, 19, 23, 27, 29 veya 99

80

70

İktisat

KPSSP 3, 4, 5, 9, 18, 22, 27,28 veya 98

80

70

Kamu Yönetimi

KPSSP 3, 4, 5, 30, 31, 33, 37,45 veya 47

80

70

Uluslararası İlişkiler

KPSSP 3, 4, 5, 33, 110 veya 112

80

70

Şehir ve Bölge Planlama

KPSSP 3, 4, 5 veya 8

80

70

İstatistik

KPSSP 3, 4, 5, 25, 34, 75 102 veya 111

80

70

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSSP 3, 4, 5,46, 48, 115

80

70

İnşaat Mühendisliği

KPSS 3, 4, 5, 8, 25, 34, 75, 102 veya 111

80

70

Makine Mühendisliği

KPSS 3, 4, 5, 8, 25, 34, 75, 102 veya 111

80

70

Endüstri Mühendisliği

KPSS 3, 4, 5, 8, 25, 34, 75, 102 veya 111

80

70


2- KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylara) İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya geçerlilik süresi dolmamış bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (TOEFL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav belgeleri) belgeye sahip olmak,c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;- Planlama, Programlama,- Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,- Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,- İzleme ve Değerlendirme,- Tanıtım, Danışmanlık,- Şehircilik ve Çevre,- Araştırma-Geliştirme,- Bilgi ve İletişim Teknolojileri,- Finansman,- İnsan Kaynakları Yönetimi,- Uluslararası Ticaret.3- Branşlar Arasında SeçimAjans, alınacak toplam personel sayısı değişmemek kaydıyla aynı branştan birden fazla personel istihdam edebilir. Ayrıca, herhangi bir branştan yeterince müracaat olmadığı takdirde Ajansın ihtiyaç duyduğu ve ilanda belirttiği diğer branşlardan personel mülakata davet edilebilir.4- Diğer Tercih NedenleriAşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),c) Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen Destek Mekanizmaları, program/proje uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,ç) Fizibilite Çalışmaları, Risk Yönetimi, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,d) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,f) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,g) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,ğ) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları, j) Kümelenme, İnovasyon ve Sosyal Sermaye,k) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birindelisansüstü eğitim belgesine sahip olmak, l) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.m) Şehir ve Bölge Plancıları için NetCad, Autocad, ArcGIS programlarındanen az birini iyi düzeyde bilmek ve bunu belgelemek. n) KOBİ finansmanı, KOBİ yatırımları, Yatırım Teşvik Politikaları ve Uygulamaları, Yatırım değerlendirme, Yatırım Süreçleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İzin ve Ruhsat İşlemlerinin takibi ve Yasal Uygulamaları, o) Lojistik, enerji, turizm, gıda veya hayvancılık konularında çalışmalarda bulunmak,p) İstatistik paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek. İstatistiki analiz çalışmalarında deneyim sahibi olmak.Bunların dışında; Lisansüstü eğitimi tamamlamış ya da devam ediyor olmak, birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek ve sürücü ehliyetine sahip olmak tercih sebepleri arasındadır.5- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERa) İş Talep Formub) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında sonuç belgesinin ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav belgeleri) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,ç) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),d) Üzerine T.C. kimlik numarası ve beyanı el ile yazılıp imzalanmış nüfus cüzdan fotokopisi,e) Detaylı özgeçmiş,f) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını, en az altı ay ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,g) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 07-08 Temmuz 2012 veya 06­07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti, i) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.) j) Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti ya da aslı sınava girişten önce Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.k) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı sınava giriş sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri. l) Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri de başvuru sırasında kabul edilecektir. Ancak sınava çağrılan adayların bu evrakların asıllarını veya onaylı suretlerini sınava girmeden önce mutlaka Ajansa ibraz etmeleri ve "aslı görülmüştür" damgası vurdurmaları şarttır. Fotokopisi sunulan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini sınava girmeden önce ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ancak, KPSS, KPDS veya YDS sınav sonuçlarının bilgisayar çıktıları asıl belge sayıldığı için, bunların noter tasdikli suretlerine gerek duyulmamaktadır.6- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ ve YERİAdayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 21 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00'e kadar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu 4. Km 32200 İSPARTA adresine elden teslim etmeleri veya bu tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.7- SINAVA GİRİŞAjans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 28 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00'den itibaren Ajansın web sitesi olan www.baka.org.tr ile www.isparta.gov.tr,www.burdur.gov.tr, www.antalya.gov.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.KPSS ve KPDS puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma AjanslarınınKuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel sayısının 4 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir. Ayrıca, herhangi bir branşla ilgili müracaatın az olması ya da olmaması durumunda ilanda belirtilen diğer branşlardan sınava fazla sayıda aday çağrılabilecektir.8- SINAV YERİ ve TARİHİSınav, 07-08 Nisan 2014 tarihleri ve 09.30-17.00 saatleri arasında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu 4. Km 32200 ISPARTA adresinde yapılacaktır.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.9- SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİSınav "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.10- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANISınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.baka.org.tr ile www.isparta.gov.tr, www.antalya.gov.tr,www.burdur.gov.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.Başvuru sahibi adaylar, sınava çağrılma/çağrılmama, sınav kurulunun değerlendirmeleri ve sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.11- İş Talep Formuİş talep formu Ajansın web sitesi olan www.baka.org.tr ile www.isparta.gov.tr, www.antalya.gov.tr ve www.burdur.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Son Güncelleme: 17.02.2014 20:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.