İŞKUR üzerinden TSE - TÜBİTAK ve DKK personel alım başvuru şartları! İşte İŞKUR güncel işçi alım ilanları

İŞKUR üzerinden personel alımları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR aracılığı ile TSE, TÜBİTAK ve DKK için personel alımları yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün yeni kamu iş ilanları yayınladı. Yeni yayınlanan iş ilanlarına göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TSE) KPSS şartsız personel alımı yapacak. TÜBİTAK ise İŞKUR aracılığı ile önlisans mezunu teknisyen alımı yapacak! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun kamu işçi alımı kategorisinde yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. Sizin için aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra online iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel işçi alım ilanları

İş-Kur İlanları 15.10.2019, 12:04 15.10.2019, 21:39
5392
İŞKUR üzerinden TSE - TÜBİTAK ve DKK personel alım başvuru şartları! İşte İŞKUR güncel işçi alım ilanları

TSE İŞKUR aracılığı ile 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alma görevlisi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların lisans mezunu olmaları gerekmektedir. TSE personel alımı başvuruları KPSS şartsız olup, başvuru şartları ve diğer detaylar haber içeriğinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İŞKUR sayfası üzerinden yani bir alım ilanı yayınladı. İlana göre DKK en geç 18 Ekim 2019 tarihine kadar İŞKUR aracılığı ile daimi işçi alımı yapacaktır. İşçi alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR ÜZERİNDEN TSE PERSONEL ALIMI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün yeni kamu iş ilanları yayınladı. Yeni yayınlanan iş ilanlarına göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TSE) KPSS şartsız 2 personel alımı yapılacaktır. Alınacak personeller, TSE'nin kadrolu elemanı olarak istihdam edilecek olup satın alma departmanında görevlendirilecektir. TSE satın alma görevlisi alımı için adaylardan istenilen nitelikler aşağıda verilmiştir. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başvuru ekranına ait link verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra online iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. Engellilerin, engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

8. EKPSS puanına sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İdari Personel kadrosu; Satın Alma Görevlisi meslek pozisyonu için tercihen satın alma konusunda bilgisi- becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

3. Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 14.10.2019-18.10.2019 tarihleri arasında online olarak ya da İŞKUR Hizmet noktalarından yapılacaktır.

İŞKUR ÜZERİNDEN TUBİTAK PERSONEL ALIMI

İstenilen İş Gücü Sayısı: 1 (Bir) kişi

Eğitim Durumu: Ön Lisans (Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü)

Hizmet Grubu: Diğer Teknisyen ve Teknikerler

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

. T.C. vatandaşı olmak

. Askerlik ile ilişiği bulunmamak

. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak

. Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,

. Microsoft Ofis Programlarını kullanıyor olmak,

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak,

. En az 3 yıl Sivil Savunma Personeli olarak çalışmış olmak, ve istenilen deneğime sahip olduğunu çalışılan işyeri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

. İtfaiye aracını kullanabilmek için E (Eski) / C (Yeni) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak

. İşe alınacak personelin Kocaeli'nin Gebze veya Darıca İlçesinde ikamet etmesi istenecektir.

İŞKUR ÜZERİNDEN DKK PERSONEL ALIMI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun kamu işçi alımı kategorisinde yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. İlana göre DKK, İstanbul Bakım Onarım İs Komutanlığı Umuryeri'nde istihdam etmek üzere en az lise mezunu işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapmanız için aşağıda belirtilen linki tıklamanız ve sonrasında e-devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve belirtilen genel başvuru şartlarına uygun olması gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak

b) 18 Yaşını tamamlamış olmak

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak

d) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olmak

e) Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

f) Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması

g) Sağlık kurulunca verilen raporda %40 ve üzeri oranda engelli olmamak.

h) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 maddesinin 6.fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıması, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, çalışabilir durumda olması, tercih edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması, şarttır.

Talebe başvuru yapan listelere giren adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak eğitim durumu, öncelik durumu, meslekte ustalık belgelerini, TMSY yazısı TMSY sağlık raporlarını kurumumuza ibraz etmek zorundadırlar.

Durumlarını belgelendiremeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacaktır. Belge teslim tarih ve yeri daha sonra internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. (www.dzkk.tsk.tr) Yapılacak sınav (sözlü/uygulamalı) tarih, saat ve yeri daha sonra internet sitemizden adaylara duyurulacaktır. Sınavı kazanan aday 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanun 15. maddesi 2. fıkrası gereği tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacak işçilerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık kurulu raporu almadan işe başlatılmayacaktır.

İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 06 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü