Tarım Mezunları ve Okuyanlarına Lisans Tamamlama Müjdesi

İki yıllık tarım mezunlarını ve okuyanlarını sevindiren gelişme ! TBMM'ye MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından sunulan kanun teklifinde bu mezunlara lisans tamamlama yolu açılması öngörülüyor.

TBMM'ye Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanında ön lisans eğitimi veren programlardan mezun olanlara, eğitimleriyle ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılmasının sağlanması için kanun teklifi sunuldu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna geçici bir madde eklenmesini öngörüyor.

"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"; gıda, tarım ve hayvancılık alanında ön lisans eğitimi veren programlarından mezun durumda olanlardan talepte bulunanlara, eğitimleri ile ilgili olmak üzere Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılmasını amaçlıyor."

Kanun Teklifi yasalaşırsa,

- Kanunun yürürlüğe gireceği tarih itibariyle gıda, tarım ve hayvancılık alanında ön lisans eğitimi veren programlardan mezun durumda olanlara, istekleri halinde eğitimleriyle ilişkili olmak üzere Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılabilecek.

- Eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile de verilebilecek.

- Uygulama eğitimleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapacak.

- Bu eğitimlerin kapsamı, şekli, başvuru usulü ile eğitime ilişkin diğer usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 75- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gıda, tarım ve hayvancılık alanında ön lisans eğitimi veren programlardan mezun durumda olanlara, istekleri halinde eğitimleriyle ilişkili olmak üzere Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılabilir. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile de verilebilir. Uygulama eğitimleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin kapsamı, şekli, başvuru usulü ile eğitime ilişkin diğer usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

Daha Fazla Haber