HSSGM KPSS 50 ile Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (HSSGM) tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda lise ve üniversite mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

HSSGM tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilana göre alınacak personeller Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde Programcı, Tercüman, Arşiv Uzmanı ve Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecek. Yayımlanan ilanda alınacak toplam personel sayısı 6 olarak açıklandı. Alınacak bu personellerin 1'i programcı, 1'i Tercüman, 1'i Arşiv Uzmanı, 3'ü ise Teknisyen kadrosunda istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik Araştırması ve Arşiv Soruşturması sonucunun olumlu olması,
 • Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

MEZUNİYET ŞARTI

Programcı pozisyonu için; Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Tercüman pozisyonu için; Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren İngiliz Dili Eğitimi/Edebiyatı, MütercimTercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinden veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce bölümü ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu olmak

2 Teknisyen kadrosu için; Meslek Lisesi Gemi Makineleri Bölümü mezunu olmak,

1 Teknisyen kadrosu için; Meslek Lisesi Gemi Makineleri Bölümü Mezunu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular 16 Mart'a kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını aşağıdaki evraklarla yapması gerekmektedir.

 • Kimlik fotokopisi
 • KPSS sonuç belgesi
 • Mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 • Mütercim-Tercüman pozisyonu için:Yabancı dil seviye tespit sınav sonuç belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği,
 • Teknisyen pozisyonu için Teknisyen olarak çalıştığı süreleri gösterir belge ile Gemi Adamı ehliyetinin örneği,
 • İyi hal kağıdı
 • Başvuru formu
 • 2 fotoğraf

İlana başvurular Başkanlığa şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

MEMUR ALIMI HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

Daha Fazla Haber