Sahil Güvenlik En Az Lise Mezunu Personel Alacak (EKPSS ile)

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde en az lise mezunları arasından işçi alımı yapılacak. Peki ilanlara kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım destek Komutanlığı ile Marmara ve Boğazlar Komutanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden personel alım ilanı yayımlandı.

Sahil Güvenlik iki komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Samsun İŞKUR İl Müdürlüğüne personel alımı için talep sunulduğu ve bu talebin kabul edildiği belirtildi. Talebin kabul edilmesinin ardından ilan DPB'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından toplamda 4 büro işçisi alımı yapılacağı bildirildi. 

Başvuru Şartları

# Başvurular 27 Aralık 2017 - 05 Ocak 2017 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr.) aracılığıyla yapılacaktır

# Türk vatandaşı olmak,

# 18 yaşını tamamlamış olmak,

# 2016 Engelli Kamu Pesoneli Seçme Sınavına (EKPSS) girmiş olmak

# Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

# Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3/h maddesi gereği en az %40 engelli olmak ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 7'inci maddesine istinaden Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmak,

# Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

# Engelli statüsü dışında sağlık durumunun çok tehlikeli işyerinde çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirtilen sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

# Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

# İşe göndermede öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgeyle ıspat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısıyla, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyele durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Mezuniyet Şartı

Başvuru

İlana başvurular 27 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

Daha Fazla Haber