(adsby/googl = winado.adsby/googl || []).push({}();
h3v class=-titlw hss harm-titlw hs-titld-fon-12">Yeni Dönem JÖH Alımı Olacak mı? İlkokul Mezunu Askerlik Şartsız Kaç Uzman Erbaş Alımı Yapılacak? pv class=lhear hs-head-fon">"En az ilkokul mezunu ve askerlik şartsız uzman erbaş alım ilanı ne zaman yayımlanacak? İlana kimler başvurabilecek? En az ilkokul ve lise mezunu kaç jandarma uzman erbaş alımı yapılacak? İşte jandarma uzman erbaş alımı hakkında son bilgiler
.articlv id="haber/75996v class=-clearfix"> hheade style="display:none-> h1">Yeni Dönem JÖH Alımı Olacak mı? İlkokul Mezunu Askerlik Şartsız Kaç Uzman Erbaş Alımı Yapılacak? p>"En az ilkokul mezunu ve askerlik şartsız uzman erbaş alım ilanı ne zaman yayımlanacak? İlana kimler başvurabilecek? En az ilkokul ve lise mezunu kaç jandarma uzman erbaş alımı yapılacak? İşte jandarma uzman erbaş alımı hakkında son bilgiler >
5:59o"13 E ki /201 Curma22:>5a
Yeni Dönem JÖH Alımı Olacak mı? İlkokul Mezunu Askerlik Şartsız Kaç Uzman Erbaş Alımı Yapılacak?
(adsby/googl = winado.adsby/googl || []).push({}(); >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
p">YenidDönem jandarma uzman erbaş alım ilanıbrekYenyoer >p"binlheclv şisizvdatandş, KHKk ilebbaşvuu şarlarkındaesnetielme yapıln, jandarma özel harekat ve ojrisik -personel alım ilalarkınıbreknyoer JjandarmaGeonerKomuolalığızftarfkından ykkıe zamanda yayımlaamasıbrekYeenm JÖH veLojrisik -persone alım ilanıbbaşvuu şarlark liseadpaclrzftarfkındanamerk konusu oldu. >p"> >p"#a Trkiye"umhueiyeti vdatandşk olmak >p"#a Alı yapılaca aylkıe_il günü itib riyle27 yşkanıbitirmem ş olmak, >p"#a En az164 cm boygunl olmak koşuluacl, BoyH vekilo orlalark _tabosgunl bnelartlen vdğberle içerisinae olmaas, >p"#aVütcut yapasıdüzgün," her bklındansBağlmH vefiziki görünüşü kusursuz ekilae olmak, >p"#aAdyayn bbaarklk olmasmı hlinae güvenrlik-yorşurmasmı ve rşdivtarşırmasm olrulSa souçmlaamas, >p"> >p"Aşçmı,bey azeşya _tmircisi, elektrikçi, oto elektrikçi, oto _tmircisi, ashhi tesisatçmı,kapPortcmı,ntezi, asvtcmıboya ve lçm asvtcmı,betondare vdmircisi, duvarcmı,fayansçmı,çaptıustmas, ahaap doğaramH vekapklamcmı,pasıy alptmcmı,su y alptmcmı,çief ka"fakesim mbklndesiropeatörü, modümler eton rbaksımbklndesiropeatörü, kcompreöriropeatörü, karbon/fiaberTretimcisi, kasap,bayan kuaförü, gaerso,soğuke meecl,pzghaacı/dDönrcl,pidecl,pasrtcmı,natalcm. >p"> >p" En az lisedüzeyinaen, jandarma özel harekat(LJÖ)H veşu brlaşolaa > uzman erbaş alımr >p"JYeeeatörcü/ jYeeeatör,ntknis/yen, kaynakçmı,opsikelektro,opsik sistem bklı,ntkniskerlği," afif slah,ntknis/yen, poalsajcmı,bBağlmtcmı,orgcu,noaamsistr,a Trk SankatMüzlği,soalst,a Trk Hafif Müzlği,soalst,a Trk Hail Müzlği,soalst,akezmacmı,udn, kanuncu,eklrnetçi, piyanristaantör,bBs gitarcmı,bdalrlst,amuhasebe elemlanı,soğutrmamgazlem _tmircisi, uçak/hyeliopser,ntknis/ye yrdtmcmas, uçr" atptıuzmlan. >p"> >p"İçişolrlBbklanıSümlymdan Sylu,geçtlğimsiz aclrnda yaptğızaAçıklam;d 3 bin 200a uzman erbaşAlımı_olacğkanıeöylm şti. >p"> >p"Jjandarma/yen -persone alım ilanıiçianmevtcut alıclrnnrmümaekatsTrecinci sonaEeareesibrekYenyoedu.a Alnlna son bilgilee göremümaekatsTreçmlerici sonaEeadlği,ve güvenrlik-yorşurmalarkınnrsonaEeareesici yrdtındancğitkimleinbbaplalacğka ğaYenldi. BunaEgörea/yen alıclrnnrKmasm-AralıkdDöneinae ya;d 2018'ie_il paclrnnnda yapımbsnıbrekYenyoer  >p"İlman yayımlandtğızannda habenda olmak içianKkpsscafeyi tbklpse kaAln. >p"annroid uyguklammsız---->>>> >p"'Facebookgrubumuzfakaptlyn --->> >p"ios uyguklammsı ---->> >p">
-font colo="#000000">>v <-fonv -font colo="#FF0000">2018 LİSE-ÖONLSANS KPS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!! <-fonv

(adsby/googl = winado.adsby/googl || []).push({}(); >>>>>>>>>>>>>>>>
>
Anah ta Kyelmeler: Son DakikaJjöhAalıma Uzman Erbaş AlımaMmemur AlımaAaskerlik şartsız Uzman Erbaş AlımaKkpsssizAaske AlımaJjandarma özelHharekatAalım>
>>>>>>>>>>>>>>
uli class=-nav-nav-abs/" id=y-abm"> l0a
>>>>>>
form a name=-commen6v class=-commentform clearfix id=add-commen6v>
>>>>>> Avdatr7">>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>> Adkınz >>>>>> inputa name=lisi" class=/spa10 adsoyad"t type="tex" id=adsoyad"t-sizd=30" maxkYegdth=50" " title=Ad /oyad ge.reki!?" /> >>>>>>
>>>>
>>>> "texharta name=yyoru" maxkYegdth=1000" class=/spa12x id=-commentfieldh"on.keupe="texKey(this.form)" splceholade="Yyorueyazmak içianbu ailanıkpulanaabiiresicz. Yyorueyazarken lütfeen şğında yzpıln,uyarklark g öa nünae buluandurnuz!o"><"texhart">
inputa type=-idden"a name=-id" valueh=/75996v /> inputa type=-idden"a name=uid" valueh=06v /> inputa type=-idden"a name=tip" valueh=sHaberv /> inputa type=-idden"a name=cevap" valueh="v class=answderv /> inputa type=-idden"a name=cevap_id" valueh=06v class=-evap_id" /> inputa type=-idden"a name=token"avalueh=6f0bb989cda27d2be9cfbeabbf472b56250f5517g" /> /form">
button type=button"a class= clis"" data ismiass=arleht>× </trong>Dikeka!<//trong> Suç Atekil edlece, -yasdkımı,nthdit-ka, rahartsızedici," a-kaeat veküfüe içeren,n şğıklaycmı,küçükdDşürlüc, kaba,rmüsnthcen,n hmaek aykdrl, krişrlikhsaklrnna zarar -verci ya;d benzlrlininrlirleae açeriirleaen doğan" hertürlüamgai," ukuki,"cezai,"indai -yorulSluk açeriği,gGnadeen 'Üy/'Üyrle’nm ittir.
>
>
>
> >
>
form id=anket-form16" name=-nket7"meuthid=porst"
GünaemvdeBedelliu AskerlikVka, SizcdeBedelliu Askerlik Gelnelzmi?>
5:48:00"a/201-06-12 >5:48:00
inputa name=aid" class=radio"a type=-idden"avalueh=196v />
lhablv class="hspollslhabl"t fr="sec111"> inputa type=radio"a class="hsbgc-cl" name=OY196v id=sec111"avalueh=111"> Evet
lhablv class="hspollslhabl"t fr="sec112"> inputa type=radio"a class="hsbgc-cl" name=OY196v id=sec112"avalueh=112"> HPayr
lhablv class="hspollslhabl"t fr="sec113"> inputa type=radio"a class="hsbgc-cl" name=OY196v id=sec113" valueh=113"> Karrtsı
button onclick="oyla(16);return flsn;l" class=btnwhhssdchwbtn-infowbtn-snmal">Oy Kpulan button onclick="anketn_onucnlar(16);return flsn;l" class=btnw pull-righmbtn-snmal">Sonuçlbr>
>
>
>
>
sneecta name=/gu7" class=day spa1""> oiptio valueh=01"a>01 oiptio valueh=02"a>02 oiptio valueh=03"a>03 oiptio valueh=04"a>04 oiptio valueh=05"a>05 oiptio valueh=06"a>06 oiptio valueh=07"a>07 oiptio valueh=08"a>08 oiptio valueh=09"a>09 oiptio valueh=10"a>10 oiptio valueh=11"a>11 oiptio valueh=12"a>12 oiptio valueh=13" >13 oiptio valueh=14"a>14 oiptio valueh=15"a>15 oiptio valueh=196v>16 oiptio valueh=17" >17 oiptio valueh=18"a>18 oiptio valueh=19"a>19 oiptio valueh=20"a>20 oiptio valueh=24" sneected>21 oiptio valueh=22"a>22 oiptio valueh=23" >23 oiptio valueh=24" >24 oiptio valueh=25"a>25 oiptio valueh=26" >26 oiptio valueh=27" >27 oiptio valueh=28"a>28 oiptio valueh=29">29 oiptio valueh=30"a>30 oiptio valueh=31"a>31 sneecta name=ay7" class=mconh spa1""> oiptio valueh=01"a>Ocak oiptio valueh=02"a>Şubat oiptio valueh=03"a>Mart oiptio valueh=04" >Nisan oiptio valueh=05"a>MPays oiptio valueh=06"a>Haziran oiptio valueh=07" >Temmuz oiptio valueh=08"a>Ağustos oiptio valueh=09">Eylül oiptio valueh=10"asneected>Ekim oiptio valueh=11"a>Kmasm oiptio valueh=12"a>AraAlk sneecta name=yiml" class=yebr spa1""> oiptio valueh=/201" sneected>2017 oiptio valueh=2016" >2016 oiptio valueh=2015" >2015 oiptio valueh=2014"a>2014 oiptio valueh=2013"a>2013 button type=submitl" class=btnwbtn-default spa1k pull-righk"Ara>
>
> >
>
>
pv data-sm="/banne#" data-s id=389x style=-targi:0"a
>
pv data-sm="/banne#" data-s id=394" style=-targi:0"a
>
> >
>
ul> l<" l<" l<" >
> ürkiyey'nint KPSk Hzdrlık ortaln.

>
>
>
button type=buttonl" class=clnse#" data ismiass=modall" rita-iddent="tueo"×>Üyne irişiŞifre. Şifremi unuttum?> button class=btnwhhsrippclwhhssdchwbtn-dangne#" data ismiass=modall" rita-iddent="tueo"Kapat {> "@-contex": ="http:/schema.org",> "@ typ": =Organizacton",> "url": ="http://www.kpsscafe.com.tr7> ,=logo": {> "@ typ": =IimagObject",> "url": ="http://www.kpsscafe.com.tr/images/banner KPSCAFELOGO.pnpg,> "-widt": 190,> " heigh": 90 }> >> }