EBS'den Kritik Bildiri: Kamuya Memur Alımı, OHAL Komisyonu, TEOG, Akademik Personeller..)

Eğitim-Bit-Sen'in önceki gün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 20 maddelik bildirisi yayımlandı. Yayımlanan bildiride kamuya memur alımı, OHAL komisyonu, TEOG'un yerine gelen yeni sistem, akademik personeller ve daha birçok konuya değinildi..

Gündem 20.02.2018, 09:06
568
EBS'den Kritik Bildiri: Kamuya Memur Alımı, OHAL Komisyonu, TEOG, Akademik Personeller..)

İstanbul'da önceki gün Eğitim-Bir-Sen 40. Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim Bir-Sen, İstanbul'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında önemli konuları ele aldı ve 20 maddelik bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelge şu şekilde;

ZEYTİN DALI HAREKATI

1- Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı, emperyalizmin çatışma stratejilerine karşı atılmış bir adım olarak görüyor; İslam coğrafyasının son kalesi konumundaki ülkemizin birliğinin, beraberliğinin korunması ve ümmetin geleceği açısından önemli olan bu harekatı destekliyor, harekata katılan askerlerimize muzafferiyet, gazilerimize acil şifalar, şehitlerimize rahmet diliyoruz.

HAREKATI SAVAŞ OLARAK GÖREN STK'LAR

2- Bazı sivil toplum ve meslek kuruluşlarının Türkiye'nin terörle mücadelesini 'savaş' olarak kodlamasını, hem terör örgütlerinin ülkemize yönelik eylemlerini ve kirli hedeflerini meşrulaştırmak hem de emperyalist işgal girişimlerini gizlemek hedefli bir stratejik hamle olarak görüyor ve bu tutumu kınıyoruz.

OHAL KOMİSYONU HIZLANMALI

3- Kamu görevlileri hakkındaki olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle tesis edilen işlemleri denetleyecek olan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na çalışmalarını hızlandırması çağrısında bulunuyor; komisyonun hızlı, mağdur edilenlerin haklarının iadesi noktasında etkili, kamu vicdanını tatmin eden kararlar alması gerektiğini ifade ediyoruz.

TAKİPSİZLİK ALANLAR

4- Görevden uzaklaştırılan ya da KHK ile görevine son verilip de Bylock kullanmadığı teknik olarak açığa çıkanlar başta olmak üzere, terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmadığı ortaya konulanlar, haklarında adli mercilerce takipsizlik ya da beraat kararı verilenler ile masumiyeti ispat edilenler için acil iade süreci başlatılmalı; yeni gelişmeler ışığında hızlı değerlendirmeler yapılmalı ve mülki idare amirliklerince yapılan açığa alma işlemlerinin sona erdirilmesi sağlanmalıdır.

YETKİLİLER ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALI

5- Eğitim mevzuatını, personeli ilgilendiren düzenleme ve uygulamalar, çalışmalar ve alınacak kararlar, iş birliği ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmeli, yetkililer eleştiriye açık olmalı, yapıcı eleştiriler, görüş ve öneriler kararlara yansıtılmalıdır. İstişareye açık bir yaklaşım, sürdürülebilir politika ve uygulamalarla birlikte demokratik toplumlara özgü birlikteliği de beraberinde getirecektir.

İLKSAN

6- Çağın gerisinde kalan ve kalmakta da kararlı görünen İLKSAN, dünyada insan haklarının hangi noktaya geldiğinden bihaber olduğundan, eğitim çalışanlarının tercihlere, kişinin kendi kar ve zarar hesabındaki kanaatine itibar etmemekte; her geçen gün artan zararına rağmen zorunlu kesintiyle ayakta kalacağına inanmaktadır. İLKSAN'a, hukuku çarpıtmak suretiyle üyelerinin, eğitim çalışanlarının haklarını ihlal etmekten vazgeçme, toplu sözleşmeye ve üyenin tercihine saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz. Siyasi karar mercilerinden ise, baro ve meslek odalarına zorunlu üyeliğin kaldırılması yönünde gösterdiği iradenin aynısını İLKSAN'a zorunlu üyelik konusunda da göstererek, toplu sözleşme hükmünü yasal düzenleme haline getirmesini istiyoruz.

TEOG'UN YERİNE GELEN YENİ SİSTEM

7- Yeni ortaöğretime geçiş sisteminin usul ve esasları hukuki bir çerçeveye kavuşmuş ise de geçmiş yıllardaki uygulamalardan hareketle, özellikle yerleştirme eksenli sorunlara karşı şimdiden tedbir alınmalıdır. Bu doğrultuda merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okulların belirlenmesinde nüfus, kent büyüklüğü, öğrenci yoğunluğu, okulların kent içinde dağılımı gibi kıstaslar göz önünde bulundurulmalı; sınavsız yerleştirme işlemi yapılacak okullara katı bir kontenjan sınırlaması konulmaması, tercih edilen okul türüne göre ikametlerine en yakın okula yerleştirilmeleri için yerel imkanların azami derecede kullanılması gibi, öğrencilerin ve velilerin mağduriyetine engel olacak adımlar şimdiden atılmalıdır.

MEMURİYET DIŞINDAKİ İSTİHDAM ŞEKİLLERİ SON BULMALI

8- Kamu hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülmesi asıl olduğundan, memuriyet dışındaki her türlü istihdam şekli sona erdirilerek, mevcut kamu görevlilerinin tümü kadroya geçirilmelidir. Kadroya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar sözleşmeli öğretmenler başta olmak üzere, memur kadroları dışındaki çalışanlara memuriyet kadroları için öngörülen haklar verilmelidir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI

9- Kamu görevlilerinin kariyer yolculuklarında önemli bir merhale olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite rektörlükleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun mutlak takdirine bırakılmamalı, bu sınavlar takvime bağlanarak belli periyotlarla düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılacak atamaların bu sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI

10- Eğitim çalışanlarının itibar görmesi, evvela bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın ona itibar etmesiyle mümkündür. Yarınlarımızın teminatı ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın içinde yaşadığı toplumun değerlerini benimsemiş, insani yönü gelişmiş, milli ve manevi değerleri içselleştirmiş bir şekilde yetişmesi için, başta yetkililer olmak üzere, herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

ÖĞRETMENLER İKİNCİ PLANA ATILMAMALI

11- Eğitim sistemimizin eğitim boyutunun öğretimin gölgesinde kalması, eğitimde başat aktör olması gereken öğretmenin ikinci plana itilmesi olumsuz neticeler doğurmuştur. Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen uygulamalar sonucunda meydana gelen şiddet olaylarına karşı acil caydırıcı tedbirler alınmalı, öğretmene karşı cürüm işleyenlere en ağır cezalar verilmelidir. Eğitim çalışanlarının şiddete ve edep dışı davranışlara maruz bırakılmasını şiddetle kınıyor, aynı zamanda samimiyet, sabır ve tahammül mesleğini icra eden fedakar eğitimcilerin her zaman yanında olduğumuzu bir defa daha dile getiriyoruz.

HAK EDEN GÖREV ALMALI

12- Nitelikli bir eğitim için yeterlilik düzeyi yüksek eğitim yöneticisi ihtiyacı gözetilerek, hak edenin görev almasını, hakkını verenin görevde kalmasını öngören kapsamlı, kalıcı bir eğitim yöneticisi yetiştirme ve görevlendirme sistemi kurulmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir.

YENİ SORUNLAR AÇACAK UYGULAMALARDAN KAÇINILMALI

13- Eğitim sisteminde, müfredat, öğretmen ihtiyacı, ücretli, sözleşmeli ve mülakatla istihdam, sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerdeki çalışma süresinin kısalığı, kariyer basamakları, altyapı ve donanım eksiklikleri, okul bütçesi gibi, çözüm bekleyen birçok sorun varken, yeni sorunlara yol açan/açacak uygulamalarda ısrar etmeyi anlamak mümkün değildir. Eğitim çalışanlarını huzursuz edecek, işlerine ve mesleki gelişimlerine odaklanmalarını engelleyecek, çalışma barışını ve kurumsal iş birliğini bozacak mülakatla atama, performans değerlendirmesi, rotasyon, yeterlik sınavı gibi zorlama tedbirler gündemden çıkarılmalı, öğretmenlerimizin asıl işine, öğrencilerine odaklanmasına zemin hazırlanmalıdır.

ÜNİVERSİTELER

14- Akademik üretimin yapıldığı, özgür ve özgün düşüncelerin neşvünema bulduğu ortamlar olmasını beklediğimiz üniversitelerimizde rektörlerin yetkilerinin sınırsızlığı ve denetimsizliği gibi, yükseköğretim sisteminin geçmişten gelen oligarşik yapısını güçlendiren tutumlar, yasakçı, baskıcı, keyfi yönetim anlayışı ve uygulamalar terk edilmeli, bu keyfi tutumları devam ettiren üniversite yönetimleri hakkında gereği yapılmalı; üniversitelerimiz araştırma-geliştirme ve kamu hizmeti vizyonu ekseninde bilimsel üretime ve toplumsal hizmete öncelik veren kurumlara dönüştürülmelidir.

AKADEMİSYENLER

15- Akademisyenlerin zamanlarını araştırma ve bilgi üretmeye hasretmelerinin, bilimsel bilgi ve toplumsal hizmet üretebilmelerinin ön şartı iş güvencelerinin sağlanması, mali haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesidir. Bu konuda gereken adım ivedilikle atılmalıdır.

AKADEMİK KARİYER

16- Akademik kariyeri evrensel kabul gören nesnel ve ölçülebilir kıstaslara bağlayan bir sistem kurulmalıdır. Bu doğrultuda Meclis'te görüşülmeyi bekleyen kanun değişikliği teklifinde öznel ve ideolojik değerlendirmelere yol açan doçentlik sözlü sınavı gibi uygulamalar kaldırılarak yardımcı doçentlik gibi kazanılmış hakların ve unvanların korunduğu bir düzenleme yapılmalıdır.

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELLERİ

17- Üniversitelerde ortaya konulan toplumsal hizmetin üretimine akademik personel kadar katkıda bulunan ve akademik çevre kavramının ayrılmaz bir parçası olan idari personele üvey evlat muamelesi yapılmasından vazgeçilmeli; üniversitenin, akademik ve idari personeli ile birlikte bir bütün olarak parçalardan daha büyük olduğu gerçeğiyle akademik personele tanınan bazı temel mali ve sosyal haklar idari personele de verilmelidir.

KYK

18- Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla kurum çalışanlarının mali hakları başta olmak üzere, özlük hakları iyileştirilmeli; özel ve gece hizmetleri gibi kurumsal kökenli çalışma şartlarından kaynaklı hak kayıpları giderilmelidir.

ÖĞRENME ORTAMLARI

19- Eğitim hizmetinin sürdürülmesinde, eğitimin niteliğinin artırılmasında vazgeçilmez öneme sahip olan ve öğrenme ortamlarını eğitim-öğretime hazır hale getiren yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarındaki çalışanlar genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeli, ek gösterge verilmesi başta olmak üzere, özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır.

ULUSLARARASI ÇABALAR

20- Düşüncemiz, inancımız, kültür ve geleneklerimiz farklı olsa da dünyanın her yerinde alın terinin ve gözyaşının renginin aynı olduğu gerçeğinden hareketle, sendikal mücadelenin küresel bir mücadele olduğu bilinciyle, daha etkili olabilmek ve sendikaların kapasitelerini birleştirebilmeleri için sendikal mücadeleyi ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşıma noktasındaki çabalarımız devam edecektir.

KPSSCAFECOM.TR  | ANKARA

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:49
Öğle 12:45
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
Günün Karikatürü Tümü