Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : İstihdamda Önemli Adımlar Attık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İstihdamda 3İ online dergisi için bir yazı kaleme aldı. Bakan Selçuk'un Kalkınma ve Büyümenin Geleceği İstihdam ile Şekilleniyor başlıklı yazısında "Özellikle kadın, genç, engelli, uzun süreli işsiz gibi özel politika gerektiren grupların istihdama kazandırılmasına ilişkin önemli adımlar attık. " ifadelerine yer verdi.

Gündem 03.12.2018, 21:35 03.12.2018, 22:36
3090
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : İstihdamda Önemli Adımlar Attık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İstihdamda 3İ online dergisi için bir yazı kaleme aldı. Bakan Selçuk'un Kalkınma ve Büyümenin Geleceği İstihdam ile Şekilleniyor başlıklı yazısında "Özellikle kadın, genç, engelli, uzun süreli işsiz gibi özel politika gerektiren grupların istihdama kazandırılmasına ilişkin önemli adımlar attık. " ifadelerine yer verdi.

İstihdam 3İ dergisinde yayımlanan yazı şöyle;

Hayata geçirdiğimiz teşvik ve desteklerle, istihdamın artırılmasında etkin bir yapı oluşturduk. Özellikle kadın, genç, engelli, uzun süreli işsiz gibi özel politika gerektiren grupların istihdama kazandırılmasına ilişkin önemli adımlar attık. Attığımız adımlara, yenilerini de ekleyerek daha azimli ve kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

İnsanlığı var olduğu günden beri sürekli yeniliğe yönelten temel saik sahip olduğu şeyleri bir üst seviyeye taşıma arzusudur. Gelişimin sürekliliği ve buna bağlı olarak değişime uyum sağlama zorunluluğu toplumları ve ekonomileri derinden etkilemekte; dünya ile entegre bir sisteme geçmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bir var olma mücadelesi de taşıyan bu entegrasyon için toplumlar ve devletler günümüzde yoğun şekilde yeni stratejiler geliştirmektedir. Hepimizin yakından tanık olduğu bu değişim ve dönüşüm sürecinden en fazla etkilenen alanların başında ise ekonomik sistemler ve işgücü piyasaları bulunmaktadır. Pek çok alanda sınırların ortadan kalktığı günümüzde, ülkemiz ekonomisi de bu sürecin öncü aktörleri arasındadır. Ekonomimizin 1980’li yıllarla başlayan diğer ekonomilerle entegre küresel bir değer olma yolundaki çabaları bizi yeni ufuklara ulaştırmıştır. Dünya ile rekabet halindeki ülkemizin, temel çizgisi her zaman insana ve insanlığa değer katacak büyüme ve kalkınmanın sağlanması olmuştur.

Dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma hedefimizin temelinde tam da bu yaklaşımla işgücümüze, insana yakışır bir hayat sunacak geliri elde etmesini sağlayacak istihdam alanlarının oluşturulmasını temel alan kalkınma ve büyüme stratejileri yer almaktadır. Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4’lük büyüme oranı ile hem Avrupa’ya hem de bütün dünyaya örnek önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarının önemli bir bileşeni ise istihdamda sağlanan yüksek oranlı artış olmuştur. Ülkemizde yaşanan büyüme ve sağlanan yüksek oranlı istihdam ile toplumun tüm kesimlerinin refahında artış sağlanarak toplumumuzun daha müreffeh bir seviyeye ulaştırılması hedefinde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Hiç süphesiz ki çalışan sayısındaki artışa bağlı olarak toplumun temel taşı olan ailelerimizin refah seviyesindeki yükselmede Devletimizin ve Hükümetimizin de yürütmüş olduğu kararlı çalışmaların ve sarf ettiği emeğin büyük bir payı vardır.

"İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA ETKİN BİR YAPI OLUŞTURDUK"

Hayata geçirdiğimiz teşvik ve desteklerle, istihdamın artırılmasında etkin bir yapı oluşturduk. Özellikle kadın, genç, engelli, uzun süreli işsiz gibi özel politika gerektiren grupların istihdama kazandırılmasına ilişkin önemli adımlar attık. Attığımız adımlara, yenilerini de ekleyerek daha azimli ve kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bulunduğumuz dönem sürekli olarak gelişmeyi ve değişmeyi zorunlu kılan bir süreci içermektedir ki bu sürecin altında yatan temel unsur, teknolojik yenilikler yeniliklerdir. Her gün bir yenisiyle karşılaştığımız teknolojik değişimler, Bakanlığımızın temel görev alanları olan işgücü piyasamızın yapısını da derinden etkilemektedir. Üretim süreçlerinde yaşanan muazzam değişikliğin bir sonucu olarak Sanayi 4.0 olarak adlandırılan yeni bir dönem yaşanmaya başladı. Yapay zekâ, büyük veri ve ileri analitik, bulut bilişim ve otonom robotlar gibi yeni teknolojiler, bu dönüşümün gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Küresel değer zincirleri yeniden düzenlenmekte ve yeni iş yapış biçimleri ortaya çıkmaktadır. Günümüzde özellikle dijital teknolojilerde yaşanan hızlı değişim sürecinin itici güç olduğu Sanayi 4.0’da robotlar, üretim süreçlerinde temel unsur olmaya başlamıştır. Artık robotların tıpkı insanlar gibi birbirleriyle iletişim içerisinde bulunduğu ve entegre üretim yapısının var olduğu bir sanayi modeli ile üretim yapılmaktadır. Özellikle rekabet baskısının giderek arttığı küresel ekonomik sistemde, robotların oluşturduğu bir üretim süreci ile ekonomilerin ilave katma değer oluşturma potansiyeli de ciddi oranda artmaktadır.

"SANAYİ 4.0 İLE YAŞANAN DEĞİŞİMLE İSTİHDAMDA AYRI BOYUTA GEÇİLDİ"

Sanayi 4.0 ile yaşanan bu değişim ve dönüşüm sayesinde, verimlilik ve istihdamda da ayrı bir boyuta geçilmiş oldu. Sanayi 4.0’ın özellikle istihdam üzerinde oluşturduğu iki farklı etki işgücü piyasalarının da köklü değişimler yaşamasına neden olarak devletlerin bu alanda yeni politikalar üretmesini zorunlu hâle getirmiştir. Sanayi 4.0 ile üretim süreçlerinin temelini oluşturmaya başlayan robotlar, bir yandan istihdamdaki kişilerin işlerini kaybetmesi riskini ortaya çıkarmışken; diğer yandan nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacı daha da arttırarak yeni istihdam imkânları sağlamıştır. Artık dünya ekonomilerinin yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşı karşıya kaldığı Sanayi 4.0 ve beraberinde getirdiği fırsatlar ve tehditler, ülkemiz için de yararlanılması ve mücadele edilmesi gereken bir politika alanı alanıdır. Bu hedef çerçevesinde Bakanlık olarak tüm kurum ve kuruluşlarımız ile Sanayi 4.0’ın sunduğu fırsatlardan yararlanmak ve ortaya çıkardığı tehditleri bertaraf etmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Özellikle İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalar ile Sanayi 4.0’ın aradığı yüksek nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için yeni projeler ve uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. İŞKUR olarak yürüttüğümüz çalışmalar ile yeni üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için kurs ve programlar düzenliyoruz. Özellikle aktif işgücü piyasası programlarımız ile nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

NİTELİKLİ BİLİŞİM UZMANI YETİŞTİRME PROJESİ

Bu alanda yaptığımız ve yapacağımız yeni çalışmalar ile geleceğin gözde meslekleri olarak görülen mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları düzenleyerek bu alanda çalışmak isteyen gençlerimizin teorik ve pratik eğitim ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. 2014 yılında İstanbul’da pilot proje olarak başlatılan ve istihdam konusunda önemli başarılar elde edilen Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi’nin dördüncüsünü çok yakın bir zamanda uygulamaya başlayacağız. Başarılı bir şekilde yürütülen bu projenin bu yıl içerisinde teknolojik üretimin yoğun olduğu diğer illerimizde de yaygınlaştırılması için gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız. Bunların yanı sıra daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda da yer verilen ve hayata geçirdiğimiz “Dijital Dönüşüme Yönelik Nitelikli İşgücü İçin Geleceğin Mesleklerinde (Siber Güvenlik, Kodlama, Bulut Teknolojisi vb.) Gençlere Yönelik Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları Düzenlenmesi” tedbiri ile “İmalat ve bilişim sektörlerinde İşbaşı Eğitim Programı’nın süresi 3 aydan 6 aya çıkartılması ve yararlanıcı sayısının % 44 artırılarak 59 binden 85 bine yükseltilmesi” ek tedbirleriyle de Sanayi 4.0’ın gelişimine katkı sağlayacağız. Hem Bakanlığımızın hem de ülkemizin yaşamakta olduğu bu değişim ve dönüşüm sürecinin toplumumuza ve ekonomimize yeni ufuklar açmasını ve yeni fırsatlar sunmasını diliyorum.

Yorumlar (5)
Ümit 1 yıl önce
Allah bin belanızı versin yalancılar sizi
Mery 1 yıl önce
Yalan soylryın gecın dalganızı hakkım zıkkım olsun
Yahya 1 yıl önce
Sy.bakanım ben engeliyim 650 maaş alıyorum ancak ilaclarıma yetiyor yaşlıların 1000tl olacakmiş ya biz engelilerin durumu nasıl olaca lutfen yardımcı olun saygılarımla umarım sesizimizi duyarsınız
Saadet karadeniz 1 yıl önce
Ben esinden dul maasi aldigi icin iskurun yerlestirmedigi butun bu verilen ilanlardan yararlanamayan dul maasinin bana yetecegini dusunen bir devletim var tesekkur ediyorum bakanima ve yetkililere sadece sormak istiyorum ben turk vatandasiyim olmasamiydim acaba
Astep mağduru 1 yıl önce
Sayın bakanım maduriyetleri giderin işsizlerden haberiniz olsun beklemedeyiz madur olarak
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 28 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 23 46
2. Trabzonspor 22 45
3. Galatasaray 23 45
4. Sivasspor 23 45
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 23 38
7. Beşiktaş 23 37
8. Göztepe 22 34
9. Gaziantep FK 23 31
10. Gençlerbirliği 23 27
11. Antalyaspor 23 25
12. Malatyaspor 22 24
13. Denizlispor 23 24
14. Çaykur Rizespor 22 24
15. Konyaspor 23 21
16. Ankaragücü 23 20
17. Kasımpaşa 23 19
18. Kayserispor 23 16
Takımlar O P
1. Hatayspor 24 48
2. Erzurum BB 24 42
3. Adana Demirspor 24 40
4. Bursaspor 24 40
5. Fatih Karagümrük 24 37
6. Altay 24 35
7. Akhisar Bld.Spor 24 35
8. Ümraniye 24 35
9. Keçiörengücü 24 33
10. Balıkesirspor 24 32
11. Menemen Belediyespor 24 32
12. İstanbulspor 23 28
13. Giresunspor 23 28
14. Altınordu 24 27
15. Osmanlıspor 24 21
16. Boluspor 24 18
17. Adanaspor 24 18
18. Eskişehirspor 24 16
Takımlar O P
1. Liverpool 27 79
2. Man City 27 57
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 44
5. M. United 27 41
6. Tottenham 27 40
7. Sheffield United 27 40
8. Wolverhampton 27 39
9. Arsenal 27 37
10. Burnley 27 37
11. Everton 27 36
12. Southampton 27 34
13. Crystal Palace 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brighton 27 28
16. Bournemouth 27 26
17. Aston Villa 27 25
18. West Ham 27 24
19. Watford 27 24
20. Norwich City 27 18
Takımlar O P
1. Barcelona 25 55
2. Real Madrid 25 53
3. Atletico Madrid 25 43
4. Sevilla 25 43
5. Getafe 25 42
6. Real Sociedad 24 40
7. Villarreal 25 38
8. Valencia 25 38
9. Granada 25 36
10. Levante 25 32
11. Athletic Bilbao 25 31
12. Osasuna 25 31
13. Real Betis 25 30
14. Deportivo Alaves 25 30
15. Real Valladolid 25 29
16. Eibar 24 24
17. Celta de Vigo 25 24
18. Mallorca 25 22
19. Leganés 25 19
20. Espanyol 25 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü