SGK 7.322 TL ücretle Bilişim Uzmanı alıyor

SGK  16/06/2014-30/06/2014 tarihleri arasında başvuru yapılmak suretiyle 9 sözleşmeli bilişim uzmanı alıyor.

banner396

SGK 7.322 TL ücretle Bilişim Uzmanı alıyor

SGK  16/06/2014-30/06/2014 tarihleri arasında başvuru yapılmak suretiyle 9 sözleşmeli bilişim uzmanı alıyor.

19 Haziran 2014 Perşembe 22:30
SGK 7.322 TL ücretle Bilişim Uzmanı alıyor
SGK  16/06/2014-30/06/2014 tarihleri arasında başvuru yapılmak suretiyle 9 sözleşmeli bilişim uzmanı alıyor. İşte detaylar...

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

 

16.06.2014

DUYURU
5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 16/06/2014-30/06/2014 (saat:17.00) tarihleri arasında başvuru yapılmak suretiyle 9 sözleşmeli bilişim uzmanı alımına ilişkin ilan ektedir.
İlgililere önemle duyurulur.
EK:
İlan (6 sayfa) 1/4
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde yazılım uzmanı pozisyonunda çalıştırılmak üzere 9 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik, Fizik bölümlerinden mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)
4. Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde, bilişim personeli (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz uzmanı, sistem uzmanı/yöneticisi, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı vb.) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.
5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.
6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları işyerlerinden alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (yazılım uzmanı - 6 kişi)
1. Yazılımcı olarak en az 5 (Beş) yıllık Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.
2. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.
3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6. Multi-tier Mimari ve Tasarım Paternleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
7. Veri Tabanı Mimarisi, Tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
9. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesine sahip olmak.
10. Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.
11. Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
12. Tercihen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun muhasebe yazılım projesinde çalışmış olmak.
Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (yazılım uzmanı - 3 kişi)
1. Yazılımcı olarak Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.
2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgili, design patternleri etkin olarak kullanabiliyor olmak.
3. DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.
4. JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.
5. XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.
6. RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, SQL ve PL/SQL konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.
7. SOA Mimarisi, XSLT ve XSD konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.
8. Test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında tecrübesi bulunmak.
9. Veri tabanı mimarisi bilgi sahibi olmak, tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.
10. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübesi bulunmak.
11. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirmiş olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
C-PUANLAMA KRİTERLERİ

Aranan Koşul Kriter Puan
Bilgi İşlem Alanında Geçen
İş Tecrübesi
5 yıl ve üzeri 55
2-5 yıl arası 40
2 yıldan az 30
Yabancı Dil
A 10
B 6
C 4
D 3
E 2
Eğitimde Alınan Dersler
Yazılım dilleri 7
Veri tabanı 5
Sistem 3
Mezun Olunan Lisans Programı
Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik ile Elektronik Mühendislikleri 20
Diğer Mühendislikler 10
Diğer 5

 

D-ÜCRET KRİTERLERİ

Mesleki tecrübe yılı
İngilizce dil puanı
grubu
Brüt Ücret (TL)*
2 yıldan az mesleki tecrübeli
A 6.298,92
B 6.170,97
C 6.043,02
D 5.915,07
E 5.787,12
2-5 yıl arası mesleki tecrübeli
A 6.810,72
B 6.682,77
C 6.554,82
D 6.426,87
E 6.298,92
5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli
A 7.322,52
B 7.194,57
C 7.066,62
D 6.938,67
E 6.810,72

*Bu ücretler 31.12.2014 tarihine kadar geçerli olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarının İstihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar çerçevesinde belirlenen performans kriteri değerlendirme sonucuna göre 2014 yılı içindeki performans puanı 75 ila 100 arasında bulunan bilişim uzmanı personel için, söz konusu ücretlerde 2015 yılı için yaklaşık %7 ila %30 oranında artış olacaktır.
Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından, sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.

E- KABUL İŞLEMLERİ:
1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.
2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama
kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirilecektir. Alınan puanların eşit olması halinde,
sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
5. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine, en yüksek puandan başlayarak, sözlü sınav puanı 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olan diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
6. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme
yapılacaktır.
7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
8. İsteklilerin; istenilen belgeleri en geç 30/06/2014 tarihi saat:17.00’ye kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler, bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz
etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
10. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA
(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, sözleşmeli bilişim uzmanı olarak çalışmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …./…./2014

İMZA
Adı Soyadı : ……………………………..
T.C.Kimlik No : ……………………………..
Başvurduğu nitelik grubu : Yazılım Uzmanı (6 kişi) [ ]
(Yalnızca bir nitelik grubuna Yazılım Uzmanı (3 kişi) [ ]
başvuru yapılabilir.)
Bildiği programlama dilleri : ……………………………...
Askerlik durumu : Yaptı [ ] Muaf [ ] …./…./………. tarihine kadar tecilli.
Özür durumuna göre tüm
vücut fonksiyon kaybı
oranının bulunup bulunmadığı: Yok [ ] Varsa oranı %..........
İngilizce (dil) düzeyi : ……………………………...
Telefon No : 0 (……..) ……….…………
: 0 (……..) ………….………
e-posta adresi : ……………………………..
TEBLİGATA ESAS
YAZIŞMA ADRESİ : ………………………………
: ……………………………....
: ……………………………....
EKLER:
1. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
2. YDS sonuç belgesinin internet çıktısı veya eşdeğer belgenin aslı ya da noter tasdikli örneği veya Kurumumuzca tasdikli örneği.
3. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belgenin aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından tasdikli örneği.
4. Yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde öğrenilen programlama dillerine ilişkin belgenin (transkript ve/veya ders açılım belgesi) aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifikanın aslı veya noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
5. Bilgi işlem alanında prim ödemek suretiyle çalıştığı süreleri gösterir belgelerin aslı.
6. İş talep (tanıtma) formu (fotoğraflı).
7. 2 adet vesikalık fotoğraf.
8. Özgeçmiş.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
T.C.KİMLİK NO
Adı Doğum Yeri
Soyadı Doğum Tarihi Yapmadı
Baba Adı Tashih Var ise Tarihi Özürlü/Muaf
Ana Adı İli Tecil Tarihi
Cinsiyeti İlçe Sevk Tarihi
Medeni Hali Kay.Old.Nüf.İdaresi Terhis Tarihi
Okullar Bölümü Yeri Mezuniyet Yılı Süresi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Bilgisayar Bilgisi/Belgesi
Katıldığı Kurslar
Yabancı Dili YDS Puanı
Mecburi Hizmeti Var mı? Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum
Var Yok
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı?
Süresi Yıl Ay Gün
Tecil Af
Para Cezası İnfaz
Unvanı Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Ayrılış Nedeni
Eşinin Adı Soyadı Kendi Mülkü Kira Lojman Ailemle kalıyorum
Çalışmıyor İli İlçesi
Emekli Caddesi Sokağı
Çalışan Emekli Kapı No Daire No
Çalışıyor Mahallesi Posta Kodu
Kamu Kadrolu Sigortalı
Özel Sigortalı Sigortasız
Serbest Bağ-Kur Bağımsız
Eşinin Çalıştığı Kurum YAZIŞMA ADRESİ
Eşinin Unvanı TARİH ….../….../2014
Çocuk Sayısı İMZA
Baba Anne
Eş Çocuk
NOT : FORMU ELLE DOLDURUNUZ.
Bakmakla Yükümlü
Olduğu Kimseler
Emekli Scil No: SSK No:
e-posta: ………………..……….…...@......................................................
GSM : 0 ( )
AİLE DURUMU
Şimdiye Kadar Bulunduğunuz Görevleriniz ile Halen Bulunduğunuz Görevinizi Sırasıyla Yazınız.
Varsa Yargılama veya Mahkum
Olma Sebebi
Görev Yeri
Alındı Alınmadı
Var Yok
Sonucu
İKAMETGAH DURUMU
TANITMA FORMU
Eşi
Mezun Olduğu Okulun Açık Adı
Adli Sicil Kaydı Var mı?
ÖĞRENİM DURUMU (İLKOKULDAN İTİBAREN YAZILACAKTIR)
Sebebi
ASKERLİK DURUMU
Süresi
SGK'ndan Aylık Alıyor İseniz, Sebebi ve Aylık Aldığınız Sos.Güv.Sic.No.
……………..
Bağ-Kur No:
Telefon Ev: İş:
Miktarı
Mahkumiyeti Varsa
Süresi

 

FOTOĞRAF AÇIKLAMALAR
1- Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.
2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
3- Cevaplar seçme kutularına içine X işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.
4- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
8- Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.
5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanacaktır.
6- Tanıtma Formuna bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.
7- Tanıtma Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.06.2014 22:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394