Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, Ankara ve İstanbulda biner, İzmirde ise 500 öğrenci alınacak.

banner396

Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, Ankara ve İstanbulda biner, İzmirde ise 500 öğrenci alınacak.

27 Eylül 2014 Cumartesi 15:15
Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, Ankara ve İstanbul'da biner, İzmir'de ise 500 öğrenci alınacak. Öğrencilerin, belirlenen
illerdeki devlet üniversitelerinde tespit edilen 54 bölümde öğrenimlerine devam etmeleri gerekiyor.

Başvurular 25 Eylül-10 Ekim, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ise 15 Ekim-25 Ekim'de yapılacak. Detaylı bilgi ise "www.pa.edu.tr" sitesinden öğrenilecek.

2014-2015 YILI POLİS AKADEMİSİ FYO BAŞVURU KILAVUZU

Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan devlet üniversitelerinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı bir birimdir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul'daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;

  1. Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,

  2. Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,

  3. Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,


  öğrencilerinden olmak.

 3. İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1' inci ve 2' inci öğretimde olmak) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,


 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekle için 29 yaşından gün almamış olmak,

 5. Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 163 cm' den kısa olmamak ve Emniyet Teşkilatı
  Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine
  uygun olmak,

 6. Sevk edileceği devlet hastanesinden "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" kaydını
  içeren sağlık kurulu raporunu almak,

 7. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
  üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş
  suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan
  suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa
  dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
  verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması
  ile neticelenmemiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53' üncü maddesinde belirtilen
  süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
  fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
  karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
  savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
  olmamak.

 8. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 9. Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile
  bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış
  olmak,

 10. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına
  ve diğer organlarına üye bulunmamak,

 11. Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve
  psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,

 12. Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri
  yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka
  aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin
  gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan
  veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir
  adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım
  uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan
  her hangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi
  birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
  karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

 13. Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası
  almamış olmak,

 14. Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü
  sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı
  yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen
  sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.

 15. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim - öğretim kurumlarından disiplinsizlik
  sebebiyle çıkarılmamış olmak.


MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Bu kılavuzun sonunda yer alan bağlantı sonucunda üretilecek sınav başvuru dilekçesi, doğruluk beyan belgesi ve başvuru formunun imzalı çıktıları

 2. EGM adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,

 3. Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,

 4. Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,

 5. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak)


UYARI : Başvuruda istenen belgelerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır,

İNTERNET ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

25 Eylül 2014-10 Ekim 2014 Saat:23:59

ŞAHSEN BAŞVURU, FİZİKİ YETERLİLİK, MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların; 15 Ekim 2014 ile 24 Ekim 2014 tarihleri arası (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecektir. Başvurular randevu usulü olacaktır. Başvuru günleri ve saatleri (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında ilan edilecektir. Adaylar bağlantıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte geleceklerdir.

MÜRACAAT YERLERİ

ANKARA İÇİN

MÜRACAAT ADRESİPolis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARATELEFON0 312 462 91 04-9105FAKS0 312 462 91 03

İSTANBUL İÇİN

MÜRACAAT ADRESİYeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. Şehit Özcan Canik Sk. No:1 FLORYA / İSTANBULTELEFON0 212 624 32 92FAKS0 212 425 01 94

İZMİR İÇİN

MÜRACAAT ADRESİÇaldıran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / İZMİRTELEFON0 232 487 13 45FAKS0 232 487 37 52

Adaylar, başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz ederek Ankara için Polis Akademisi FYO Şube Müdürlüğüne, İstanbul için Şükrü Balcı PMYO'na ve İzmir için Rüştü Ünsal PMYO'na bizzat müracaat edeceklerdir. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
Adaylar, Giriş Koşulları, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı ve FYO öğrenciliğine kabul için aranan Sağlık Şartları ile ilgili detaylı bilgilere (http://fyo.pa.edu.tr) linkinden ulaşabilirler.

UYARI: Başvuruda bulunacak adaylar (http://fyo.pa.edu.tr) linkinin altında bulunan formlardan çıktı alarak dosya içerisinde diğer evraklarla birlikte, başvuru süresi içerisinde mürcaatta bulunacağı yere şahsen başvurur.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü adına FYO öğrencisi olarak okutulmak üzere belirlenen Fakültelerden toplam (2500) öğrenci alınması planlanmaktadır.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.09.2014 15:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394