Diyanet İşleri Başkanlığı 200 vaiz alacak

Başkanlığımız taşra teşkilatı ilçe müftülüklerinde münhal bulunan vaiz ve cezaevi vaizi kadrolarına sözlü sınavla alım yapmak üzere; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 13 üncü maddesi uyarınca “Murakıplıktan Vaizliğe.

banner396

Diyanet İşleri Başkanlığı 200 vaiz alacak

Başkanlığımız taşra teşkilatı ilçe müftülüklerinde münhal bulunan vaiz ve cezaevi vaizi kadrolarına sözlü sınavla alım yapmak üzere; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 13 üncü maddesi uyarınca “Murakıplıktan Vaizliğe.

27 Şubat 2012 Pazartesi 19:44
Diyanet İşleri Başkanlığı 200 vaiz alacak

Başkanlığımız taşra teşkilatı ilçe müftülüklerinde münhal bulunan vaiz ve cezaevi vaizi kadrolarına sözlü sınavla alım yapmak üzere; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 13 üncü maddesi uyarınca “Murakıplıktan Vaizliğe...


Başkanlığımız taşra teşkilatı ilçe müftülüklerinde münhal bulunan vaiz ve cezaevi vaizi kadrolarına sözlü sınavla alım yapmak üzere; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 13 üncü maddesi uyarınca Murakıplıktan Vaizliğe Geçiş Sınavı”; Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümlerince “Vaizlik Giriş Sınavı” açılacaktır.A- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf, Derece ve Adedine Göre DağılımıMÜNHAL KADROLARIN

BULUNDUĞU YER

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

İlçe Müftülükleri (4 ve 5 inci sınıf ilçeler)

Vaiz ve Cezaevi Vaizi

D.H. S

1-9

200


B- “Murakıplıktan Vaizliğe Geçiş Sınavı” ve “Vaizlik Giriş Sınavı” Başvuruları İçin Genel ve Özel Şartlar;a) Genel Şartlar1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,3. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,b) Özel Şartlarba) Murakıplıktan Vaizliğe Geçiş Sınavı için;1- 13.07.2010 tarihi itibari ile en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olup murakıp kadrosunda bulunmak.2- Başkanlığımızda halen murakıp kadrosunda çalışıyor olmak.bb) Vaizlik Giriş Sınavı için;1- İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. Bayanlarda bu şart aranmaz; sınavı kazanmaları halinde Başkanlıkça belirlenecek süre kadar kursa alınırlar.2- Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak. (Fiili hizmet süresi dikkate alınacaktır.)3- Halen Başkanlıkta çalışıyor olmak.C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar;a-) Başvuru İşlemleri1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylardan sınava başvuracaklar 05/03/2012-19.03.2012 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program üzerinden e-başvurularını yapacaklardır.2. Başvuru ekranında istenen bilgileri eksik olarak dolduran veya kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.3. Başvuruların sona ermesinin ardından adayların müracaat bilgilerinde ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.4. Başvuruların kaydedilmesi işleminden sonra, adaylar sınav müracaatının yapıldığına dair “Aday Başvuru Belgesi”ni başvuru yaptığı program aracılığı ile alacaklardır. Adayların almış olduğu bu belge “Sınav Giriş Belgesi” yerine geçmez.5. Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 19/03/2012 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.b-) Sınav İşlemleri1. Sınavlara çağrılacak adayların sınav tarihi ve yerleri, sınavlara müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Sınavlara girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni aynı internet sitesinden alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaklardır.2. Adaylar sınavlara gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.3. Sözlü sınavlara girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.4. Sınavların sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.c) Atama İşlemleri1. Sınavlarda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.2. İlan edilen münhal kadrolara öncelikle “Murakıplıktan Vaizliğe Geçiş Sınavı” sonucunda en az 70 puan alarak başarılı olanlar atanacaktır. Boş kalan münhal kadrolara ise, “Vaizlik Giriş Sınavı”nda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.3. “Murakıplıktan Vaizliğe Geçiş Sınavı” ve “Vaizlik Giriş Sınavı” sonucunda atandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayan adayların yerine ise “Vaizlik Giriş Sınavı”ndan başarılı adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.4. Sınavlar sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından ilan edilecek kriterler çerçevesinde, “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” uyarınca 5 veya 4 üncü sınıf ilçelere atanacaklardır. İlgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde göreve başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.5. Vaiz ve cezaevi vaizi kadrolarına atananlar, atandığı tarih itibariyle fiilen üç yılı tamamlamadan “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 20/a-1 ve 2 nci maddelerinden yararlanamayacaklardır (eş veya sağlık durumu dâhil). Mazeretleri nedeniyle diğer bölgelerdeki ilçelere atanamayacakları gibi yurtdışında uzun süreli din görevlisi olarak görevlendirilmeyeceklerdir.6. Yurtdışında geçici görevli iken atama işlemleri yapılanların, yurtiçindeki yeni görev yerlerine en geç iki ay içerisinde başlamamaları halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 63. Maddesi gereği atama onayları iptal edilecektir.c) Diğer Hususlar;1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.3. Halen Başkanlıkta vaiz kadrosunda çalışmakta olanlar bu sınavlara müracaat edemeyeceklerdir.4. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınavlar ve bu sınavlara bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.5. Sınavlar ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.6. “Murakıplıktan Vaizliğe Geçiş Sınavı” ile “Vaizlik Giriş Sınavı”na katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.7. Sınavlara müracaat edenlerden sabıka kaydı veya sabıka arşiv kaydı bulunanlar, mahkeme kararlarını Başkanlığımız tarafından değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak göndereceklerdir.D-Sınav Konuları;1) Kur’an-ı Kerim,2) Arapça,3) Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam),4) Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.02.2012 19:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394