Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2011/2 Sözleşmeli Subay Alımları Yazılı Sınav Sonuçları

Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız Sınav Sonucunuzu Görmek İçin Lütfen TC Kimlik Numaranızı Girerek Sorgulayınız.

banner396

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2011/2 Sözleşmeli Subay Alımları Yazılı Sınav Sonuçları

Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız Sınav Sonucunuzu Görmek İçin Lütfen TC Kimlik Numaranızı Girerek Sorgulayınız.

02 Aralık 2011 Cuma 23:53
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2011/2 Sözleşmeli Subay Alımları Yazılı Sınav Sonuçları

Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayınız

Sınav Sonucunuzu Görmek İçin Lütfen TC Kimlik Numaranızı Girerek Sorgulayınız.

YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN FİZİKİ YETENEK TESTLERİ İLE MÜLAKATA GELİRKEN       GETİRECEĞİ BELGELER 

a.        ...


Sonucunuzu Öğrenmek İçin TıklayınızSınav Sonucunuzu Görmek İçin Lütfen TC Kimlik Numaranızı Girerek Sorgulayınız.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN FİZİKİ YETENEK TESTLERİ İLE MÜLAKATA GELİRKEN       GETİRECEĞİ BELGELER a.         Özgeçmiş,b.         Aday Bilgi Formu (sınav sonuçları ile birlikte Internet’te yayınlanacaktır.)c.         Yetkili makamlarca (muhtarlık/nüfus müdürlüğü) onaylanmış, kendisine ait nüfus cüzdanı sureti (nüfus cüzdanı fotokopisi noter tasdikli olsa dahi kabul edilmez, fotoğrafları son üç ay içinde çekilmiş olacaktır.)ç.         Bitirdiği okulda okuduğu süre ve dersleri belirten Not Durum Belgesi (Transkript).d.         Varsa lisans üstü öğrenimine ait belge.e.         Kendisine ait adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı (Cumhuriyet Baş Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınacak ve başvuru tarihi itibariyle üç aydan eski olmayacaktır.). FİZİKİ YETENEK TESTLERİ :            a.         Yazılı sınavı kazanarak fiziki yetenek testlerine gelen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında ve sayfa 17’de belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları ölçülür. Öngörülen koşulları taşımayan adaylar başarısız sayılır ve fiziki yetenek testlerine alınmazlar.            b.         Fiziki yetenek testlerinde adaylar; 3000 m. koşu, şınav ve mekikten oluşan testlere tabi tutulurlar.            c.         Adaylara uygulanacak fiziki yetenek testlerinin barajları, erkek adaylar için sayfa 18’de, bayan adaylar için sayfa 19’da belirtilmiştir.ç.         Testlerin her birinden 100 puan üzerinden 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Fiziki yetenek testlerinde belirtilen barajı geçemeyen adaylar diğer aşamalara katılamazlar.            d.         Adayların fiziki yetenek notu mekik, şınav ve koşu testlerinden aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Adayların fiziki yetenek notları sıralama notlarına dahil edilmez.            e.         Adayların fiziki yetenek testleri için yanlarında spor malzemesi bulundurmaları gerekmektedir.            f.          Fiziki yetenek testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık v.b.) sınavlara kabul edilmezler.BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK SINAVLAR :a.         Genel kültür sınavı diğer sınıf/branşlardaki adaylara uygulanan esaslar çerçevesinde yapılacaktır.b.         Yazılı meslek bilgisi sınavının konuları aşağıda belirtilmiştir.
SIRA NO
KONU
1
SPORLA İLGİLİ AKTUEL/GENEL KÜLTÜR
2
ANTREMAN BİLGİSİ
3
ANOTOMİ
4
FİZYOLOJİ
5
İLK YARDIM

 c.         Adayların tabi tutulacağı fiziki yeterlilik testleri aşağıda belirtilmiştir.

SIRA NO
KONULAR
TOPLAM PUAN
1YÜZME


30
2ATLETİZM


15
3MEKİK – BARFİKS


15
4OYUNLAR (BRANŞ SINAVI)


40GENEL TOPLAM


100

             Testlerin puanlama çizelgeleri sayfa-20-22′dedir.ç.         Fiziki yetenek testinin 100 puan üzerinden değerlendirilip % 50’sinin, meslek bilgisi sınavının 100 puan üzerinden değerlendirilip % 30’unun, genel kültür sınavının 100 puan üzerinden değerlendirilip % 20’sinin alınmasıyla, değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılır.d.         Fiziki yetenek testinden % 50 üzerinden 40, meslek bilgisi sınavından % 30 üzerinden 15, genel kültür sınavından % 20 üzerinden 10 ve daha yukarı puan alanlar veya toplam 70 puan alanlar başarılı sayılır ve mülakata çağrılır. ÖRNEK DERS UYGULAMASI:Öğretmenlik branşlarından müracaat eden adayların öğretmenlik branşına ait yeterliliklerinin tespiti için örnek bir ders uygulaması yapılacaktır. Elde edilecek sonuçlar mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır. MÜLAKAT :Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 10 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.a.       Dış görünüm (Kılık Kıyafet, Tuvalet (saç, sakal, temizlik), Fiziki Görünüm, Mülakata hazıroluşluk düzeyi)b.          Anlatım( Anlatım düzgünlüğü ve konuya hakimiyet, sürati, intikal ve doğru yorumlaması,  İkna Yeteneği)c.           Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü (Dilde pelteklik, kekemelik, konuşma bozukluğu olup  olmadığı)ç.       Kendine güveni (Liderlik vasıfları, Çekingenliği ve utangaçlığı, Rahatlığı, Saygısı, terbiye ve   disiplin anlayışı, Psikolojik ve sosyal yapısı, Gereksiz jest ve mimikler)d.         TSK hakkındaki görüşü DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :a.         Yapılan sınavlar sonucunda belirlenen barajları aşan tüm adayların; genel kültür sınav notu, meslek bilgisi sınav notu ve mülakat notu ortalaması, başarı notunu oluşturur. Başarı notu dikkate alınarak adaylar kendi aralarında sıralanır.b.         Yapılan fiziki yetenek, genel kültür ve meslek bilgisi sınavları ile mülakattan başarılı olan adayların nihai sıralamasında,(1)        Yüksek lisans ve master yapanlara ilave 5 puan verilir,(2)        Doktora yapanlara ilave 10 puan verilir,başarı sıralamasına göre kontenjan kadar adayın alım işlemleri başlatılır.c.        Adayların fiziki yetenek değerlendirme testinden aldığı puanların genel sıralamaya etkisi yoktur. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI :            a.         Sonuçlar adaylara,  http://www.dzkk.tsk.tr” internet adresi vasıtasıyla duyurulacaktır.            b.         Alımı uygun görülen adaylar kendilerine bildirilen tarihte Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığında bulunurlar. Adaylar Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca Asker Hastanelerine sevk edilir ve diğer belgeleri tamamlatılır.  ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :            a.        Alımı uygun görülen adaylar ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL adresinde Şubat 2012 ayı içerisinde ön sözleşme yapılır.            b.         Sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden ayrılmak zorundadır. SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :            a.         Sözleşmeli subay adayları MART-AĞUSTOS 2012 tarihleri arasında Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Altınova/YALOVA’da “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ne alınacaklardır.            b.         Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitime katılacaklardır.            c.         Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmaz ve işlemleri iptal edilir. SÖZLEŞME YAPILMASI :            a.         Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli subay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalarlar.            b.         Subaylığa nasıp kararnameleri çıktıktan sonra 30 AĞUSTOS 2012 tarihinden geçerli olarak sözleşmeli subay olurlar. ATANMA :Sözleşmeli subayların, sözleşmeyi imzalamalarını müteakip, sınıf ve branşlarına uygun kadrolara atamaları yapılır.  SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN KATILACAĞI EĞİTİMLER :“Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ni başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan ve subay naspedilenler; atandıkları görev yerlerinde görev başı eğitimine/meslekleri ile ilgili staj eğitimine tabi tutulur. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE UZAMASI :            a.         Görevde iken sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresi sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirilir.            b.         Sözleşme, ilgili sözleşmeli subayın talebinin idarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.            c.         Yukarıdaki işlemler sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bitirilir.            ç.         Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları taktirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.            d.         Sözleşmeli subay naspedildikten sonra; yabancı memleketlere 6 ay veya daha uzun süreli öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin sözleşme süreleri, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar; TSK hesabına yurtiçinde fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların sözleşme süreleri ise buralarda geçen süreler kadar uzatılır.            e.         Yurtdışında sürekli göreve atananların sözleşme süreleri görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki süre kadar uzatılır.SÖZLEŞMENİN FESHİ :a.           Sözleşmeli subay sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.b.         Sözleşmeli subay adaylarının ön sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle süresinin bitiminden önce feshedilebilir:(1)        Askerî eğitim esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.(2)        Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.(3)        Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.(4)        Askerî eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.Bunlardan; görevlerini icra ederken veya görevleri dolayısıyla bir saldırıya veya kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalanma neticesinde askerî eğitimin üçte birine devam etmeyerek başarısız kabul edilenler, bir kez olmak üzere sonraki dönemde açılacak askerî eğitime planlanırlar. Sonraki dönemde istekli olmaları, aranan sağlık ve diğer niteliklerini korumaları halinde yeniden ön sözleşme yapılarak eğitime alınırlar.c.         Sözleşmeli subayların aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilebilir: (1)        Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak.(2)        Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak.(3)        Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak.(4)        Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;(a)      Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,(b)        Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,(c)        1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden,mahkum olmak.ç.         Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askerî mahkemeler tarafından bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.d.         Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkumiyet hükmü üzerine, son olarak verilen oda veya göz hapsi cezası da dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkum olmak.e.         Yasadışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.f.          Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.g.         Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.ğ.         Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak göreve devamı mümkün olmamak.h.         İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.ı.          Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.12.2011 23:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394