2014 KDK Uzman Yardımcılığı Başvuru Bilgileri

2014-Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı(KDK Uzman Yardımcılığı) Başvuru Bilgileri ÖSYM tarafından yayınlandı.

banner396

2014 KDK Uzman Yardımcılığı Başvuru Bilgileri

2014-Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı(KDK Uzman Yardımcılığı) Başvuru Bilgileri ÖSYM tarafından yayınlandı.

18 Kasım 2013 Pazartesi 10:05
2014 KDK Uzman Yardımcılığı Başvuru Bilgileri

2014-Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı(KDK Uzman Yardımcılığı) Başvuru Bilgileri ÖSYM tarafından yayınlandı...

 

Sınava İlişkin Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar

 

Aday Başvuru Formu

 

Engel Bilgi Formu

 

Engel...


2014-Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı(KDK Uzman Yardımcılığı) Başvuru Bilgileri ÖSYM tarafından yayınlandı... 
     SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR2014 Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2014-KDK Uzman Yardımcılığı), 12 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.Sınav, saat 09.30′da başlayacaktır. Sınavın süresi, 120 dakika (2 saat) olacaktır. Sınava Başvuru Koşullarıa) Sınava hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar başvurabilecektir. Belirtilen mezuniyet alanlarından mezun olmadığı halde sınava girerek başarılı olan adayların KDK tarafından atamaları yapılmayacaktır.b) Yukarıda belirtilen programlardan mezun olan ve 2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS’de; KPSSP11, KPSSP21, KPSSP30, KPSSP62, KPSSP74, KPSSP100, KPSSP103, KPSSP109 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alan adaylar ön başvurularını ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. Sınava başvuracak adayların 2012 veya 2013 KPSS puanları ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.c) Sınava, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.Sınav ücretinin yatırılması ve başvuruların alınmasıSınava ön başvurular 21-31 Ekim 2013 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacaktır. Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet ücreti olarak 5,00 TL başvuru ücreti tahsil edilecektir. Ön başvuru yapılmadan önce 5,00 TL başvuru ücreti yatırılmış olmalıdır.Ücret; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden yatırılabilir. Ücret; ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan “Ödemeler” alanından kredi/banka kartı ile de yatırılabilecektir.Atama yapılacak 50 kadronun yirmi katı aday (1000 aday), yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinde en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip aday var ise aynı puana sahip adaylar listeye dahil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. ÖSYM ön başvurunun sonuçlarını internet adresinden adaylara duyuracaktır.Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların ÖSYM’ye kesin başvuruları 18-27 Kasım 2013 tarihleri arasında olacaktır.Sınav ücreti aday başına 140,00 TL’dir. Sınava başvuracak adaylar sınav ücretini başvuru tarihlerinde; ÖSYM’ye ait banka hesabına; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan “Ödemeler” alanından kredi/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, başvuru tarihlerinde ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır.Başvurusunu bir Başvuru Merkezinden yapacak adayların, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir.Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgileriniÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden kontrol etmelidir.Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.Adaylar, sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmadan önce KDK tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice inceleyip, tüm başvuru koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmalıdır.Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri sınav ücretleri geri verilmeyecektir. Sınava Giriş BelgesiSınav ücretini yatıran ve sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edineceklerdir.Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. Sınavın UygulanmasıSınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Adaylara, aşağıda ayrıntısı yer alan alanlardan en az 20 adet açık uçlu sorudan oluşan sınav uygulanacaktır. Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır. Sınavın konuları ve sınavdaki ağırlığı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: TABLO-1: SINAV KONULARI VE SINAVDAKİ AĞIRLIKLARI


SINAV KONULARI

SORULARIN AĞIRLIĞI

1) Genel Yetenek – Genel Kültür Grubu:

(% 20)

2) Alan Bilgisi Grubu

(% 80)

A) Maliye grubu: 1) Kamu maliyesi 2) Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi 3) Vergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları 4) Maliye politikası

(%10)

B) İktisat grubu: 1) Mikro ve makro iktisat 2) İktisat politikası 3) Türkiye ekonomisi 4) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar

(% 10)

C) Kurumun Görev Alanı İle İlgili Hukuk Grubu: 1) Anayasa hukuku ve anayasa yargısı 2) İdare hukuku ve idari yargı 3) İnsan hakları hukuku

( % 30)

Ç) Diğer Hukuk Grubu: 1) Ceza hukuku (genel hükümler) 2) Medeni hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku) 3) Borçlar hukuku (genel hükümler)

(% 10)

D) Kamu yönetimi grubu: 1) Yönetim bilimi ve Türk kamu yönetimi 2) Siyaset bilimi 3) Personel yönetimi 4) Mahalli idareler 5) Türk siyasi tarihi

(% 20)


Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve DuyurulmasıAdaylar sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM’de taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları cevapları değerlendirmeye alınacaktır.Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Bu puan oluşturulurken; Tablo-1′de gösterilen sınav konuları için belirlenen soru ağırlıkları puan hesabında aynı şekilde kullanılacaktır. Buna göre her sınav konusu için soru bazında alınan puanlar toplanacak ve Tablo-1′de verilen ilgili sınav konusunun ağırlığına göre doğrusal olarak ölçeklendirilecektir. Her sınav konusu için elde edilen ölçeklendirilmiş puanlar toplanacak ve adayın Yazılı Sınav Puanı hesaplanmış olacaktır.Değerlendirme sonuçlarına göre, Yazılı Sınav Puanı yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun (50) dört katı (200) aday KDK tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 200 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağırılacaktır.70 puan barajını aşan ve kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazandınız.” ibaresi yer alacaktır.70 puan barajını aşan ancak, kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan Nedeniyle Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanamadınız.” ibaresi 70 puan barajının altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların adresine belge gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme TalepleriSınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır. Bu adaylar inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine ekleyeceklerdir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan ve ekinde inceleme masrafı dekontu bulunmayan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini, ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trİnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri aynı şekilde cevaplayabilecektir.

Aday Başvuru FormuEngel Bilgi FormuEngel Bilgi Formunun Doldurulmasında Adayın İzleyeceği YolBaşvuru İşleminde Adayların İzleyeceği YolBaşvuru Merkezleri

6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kağıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. DİKKAT!Ön Başvuru Ücreti : 5,00 TLBaşvuru Merkezlerinden Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TLYeni Şifre Edinme Ücreti : 2,00 TLBaşvuru Merkezlerinden Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti : 5,00 TLBaşvuru merkezleri ve bankalar tarafından ÖSYM’ce belirlenen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.11.2013 10:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394